Skip to Main Navigation
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ 10 април, 2022

Руската инвазия ще свие икономиката на Украйна с 45% тази година

Развиващите се икономики в Европа и Централна Азия също са засегнати сериозно

ВАШИНГТОН, 10 април 2022 г. – Войната срещу Украйна и санкциите срещу Русия удрят икономиките по целия свят, като се очаква нововъзникващите пазари и развиващите се страни в региона на Европа и Централна Азия да понесат тежестта, се твърди в последната икономическа актуализация на Световната банка за региона, оповестена днес.

Към настоящия момент прогнозата е, че икономиката на региона ще се свие с 4,1% тази година в сравнение с предвоенната прогноза за 3% растеж, тъй като икономическите сътресения от войната усилват продължаващите въздействия на пандемията COVID-19. Това ще бъде второто свиване от толкова години и то е два пъти по-голямо от свиването, предизвикано от пандемията през 2020 г.

Очаква се икономиката на Украйна да се свие с приблизително 45,1% тази година, въпреки че степента на свиване ще зависи от продължителността и интензивността на войната. Ударена от безпрецедентни санкции, руската икономика вече потъна в дълбока рецесия, като се очаква производството да се свие с 11,2 процента през 2022 г.

„Мащабите на хуманитарната криза, отприщена от войната, са зашеметяващи. Руската инвазия нанася огромен удар върху икономиката на Украйна и предизвика огромни щети на инфраструктурата“, каза Анна Биерде, вицепрезидент на Световната банка за региона на Европа и Централна Азия. „Украйна се нуждае незабавно от масивна финансова подкрепа, тъй като се бори да поддържа икономиката си и правителството да работи, за да подкрепи украинските граждани, които страдат и се справят с екстремни ситуации.”

Войната прибави към нарастващите опасения от рязко забавяне в световен мащаб, и нарастваща инфлация, задлъжняване и скок в нивата на бедност. Икономическото въздействие се отразява чрез множество канали, включително и чрез тези на стоковите и финансови пазари, търговските и миграционни връзки, както и чрез неблагоприятното въздействие върху доверието.

Войната също удря тежко нововъзникващите и развиващите се икономики на Европа и Централна Азия, регион, който тази година вече вървеше към икономическо забавяне поради продължаващите последици от пандемията. В допълнение към Русия и Украйна, Беларус, Киргизстан, Молдова и Таджикистан се очаква да изпаднат в рецесия тази година, докато прогнозите за растеж са понижени във всички икономики поради последствията от войната, по-слаб от очаквания растеж в еврозоната и стоковия, търговски и финансов шок. Русия и Украйна съставляват 40% от вноса на пшеница в региона и около 75% или повече от вноса в Централна Азия и Южен Кавказ. Русия също е основна експортна дестинация за много страни, докато паричните преводи от Русия са близо 30 процента от БВП в някои икономики от Централна Азия (Киргизка република, Таджикистан).

„Войната в Украйна и пандемията отново показаха, че кризите могат да причинят тежки икономически щети, като забавят растежа на доходите на глава от населението и минират развитието“, смята Асли Демиргюч-Кунт, главен икономист на Световната банка за Европа и Централна Азия. „Правителствата в региона трябва да укрепят своите макроикономически буфери и доверието в политиките си, за да ограничат рисковете и да се справят с потенциалната фрагментация на търговските и инвестиционните канали; трябва да се укрепят социалните мрежи за защита на най-уязвимите, включително бежанците; както и да не се губи фокусът за подобряване на енергийната ефективност, за да се гарантира устойчиво бъдеще."

Дълбоката хуманитарна криза, предизвикана от войната, беше най-силно изразената от всички ударни вълни и най-вероятно ще бъде сред най-трайните наследства от конфликта. Очаква се вълната от бежанци от Украйна до съседните страни да смали влиянието на предишните кризи. В резултат на това подкрепата за приемащите страни и за бежанските общности ще бъде от решаващо значение, а Световната банка подготвя оперативни програми за подкрепа на съседните страни, за да отговори на нарасналите нужди от финансиране поради бежанските потоци.

Скокът на глобалните цени на петрола, предизвикан от войната, също служи за подчертаване на необходимостта от енергийна сигурност чрез засилване на доставките на енергия от възобновяеми източници и засилване на проектирането и прилагането на мащабни мерки за енергийна ефективност.

Отговорът на групата на Световната банка на войната в Украйна

Групата на Световната банка предприема бързи действия в подкрепа на народа на Украйна. От началото на инвазията на Русия в Украйна на 24 февруари, ГСБ мобилизира пакет за спешно финансиране от 925 милиона долара в подкрепа на Украйна. Тази бързо разплащаща се операция цели подпомагане изплащането на заплати на служителите в болниците, пенсиите и социални програми. Бързото финансиране е част от пакет от подкрепа от 3 милиарда долара, който ГСБ подготвя за Украйна през следващите месеци. Инвазията вече предизвика най-голямата бежанска криза в Европа след Втората световна война. Групата на Банката обмисля и как да подкрепи бежанците в приемащите страни.

СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ №: 2022/ECA/79

Контакт

Washington
Carl Hanlon
+1 (202) 460-8526
Washington
Indira Chand
+1 (703) 376-7491
Brussels
Oliver Joy
32-2-5520059

Блогове

    loader image

КАКВО НОВО

    loader image