Skip to Main Navigation
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ 3 ноември, 2021

България се присъединява към Международната асоциация за развитие

Страната става 174-ият член на фонда за най-бедните на Световната банка

СОФИЯ, 3 ноември 2021 г. – България подписа днес Устава на Международната асоциация за развитие (МАР) на Световната банка, присъединявайки се към глобална коалиция от партньори за развитие, решени да ускорят борбата с крайната бедност и да насърчат споделения просперитет сред най-бедните държави по света. България става 174-ият член на Асоциацията.

„Приветстваме България в семейството на Международната асоциация за развитие. Това е международна платформа, която ще позволи на страната сподели своя опит, знания и ресурси и да подпомогне глобалните усилия за изваждане на хората от състоянието на крайна бедност“, заяви Акихико Нишио, вицепрезидент на Световната банка за финансиране на развитието, който ръководи МАР. Семейството на Международната асоциация за развитие се състои от цяла гама държави - от донори с високи доходи до страни-кредитополучатели с ниски доходи.

България се присъединява към МАР в момент, когато Асоциацията мобилизира ресурси за своето двадесето попълване на капитала (IDA20), което ще продължи от юли 2022 г. до юни 2025 г. По-заможните членове на МАР внасят средства в Асоциацията по време на тези попълвания, за подкрепят членовете с ниски доходи в стремежа да се издигнат икономически. Настоящите приоритети на Международната Асоциация за развитие включват изменението на климата, човешкия капитал и ваксините срещу COVID-19, работните места и икономическата трансформация, както и преодоляване на последиците от конфликти.

„Днешното събитие е добра демонстрация на нашето силно и стабилно партньорство с Групата на Световната банка. Радваме се, че вече България е член на всички институции на Групата“, заяви Валери Белчев, служебен министър на финансите, който подписа устава от името на България.

България претърпя значителна трансформация през последните три десетилетия и сега е държава с доходи над средните. Страната вече е член и на останалите четири агенции от групата на Световната банка, като първоначалното членство в Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР) датира от 1990 г.

„Партньорството на Световна банка с България обхваща последните 30 години, през които страната премина през уникална собствена трансформация. Радостно е да видим, че страната става член и на Международната Асоциация за развитие, защото твърдо вярваме, че опитът на България може да бъде полезен за много от останалите наши страни-членки“, смята Анна Биерде, вицепрезидент на Световната банка за Европа и Централна Азия.

Международната асоциация за развитие е основният инструмент на Световната банка за подпомагане на най-бедните страни по света. Асоциацията е създадена през 1960 г. с цел насърчаване на икономическото развитие, повишаване на производителността и по този начин повишаване на стандарта на живот в по-слабо развитите райони на света. Асоциацията помага като предоставя безвъзмездни средства и заеми с ниски до нулеви лихви за проекти и програми, които стимулират икономическия растеж, намаляват бедността и подобряват живота на хората.

В момента 74 държави отговарят на условията за получаване на средства от Асоциацията. От създаването си до момента МАР е предоставила 458 милиарда долара на 114 страни, за да насърчи постигането на положителни промени в тези държави.


СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ №: 2022/ECA/35

Контакт

Вашингтон
Патриша да Камара
pdacamara@worldbankgroup.org
София
Ивелина Таушанова
itaushanova@worldbank.org
Api
Api