Skip to Main Navigation
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ 2 април, 2020

Световната банка отпуска $ 486 млн. на страните от Европа и Централна Азия за справяне със здравните и икономически въздействия от COVID-19

ВАШИНГТОН, 2 април 2020 г. — Страните в Европа и Централна Азия ще се възползват от ускорен механизъм за отпускане на средства и от друго финансиране за смекчаване и справяне с въздействието на пандемията COVID-19, като част от първоначалния глобален пакет за спешни мерки, одобрен днес от Съвета на директорите на Световната банка.

Двадесет и пет държави в световен план ще получат общо 2 милиарда долара от тази първа партида на финансиране в рамките на ускорения механизъм за COVID-19 на Световната банка. В това число влизат и две държави от регион Европа и Централна Азия, а именно Таджикистан и Киргизстан, които ще получат съответно 11,3 млн. долара и 12,15 млн. долара.

В допълнение, няколко страни в региона получават подкрепа от Световната банка чрез друго финансиране, включително ранно и бързо превеждане на средства или преструктуриране на съществуващи проекти и заеми.

В Киргизстан 9 милиона долара ще бъдат преразпределени чрез проекта за повишаване на устойчивостта в Киргизстан и закупуване на 20 напълно оборудвани линейки, мобилно оборудване и лични предпазни средства.

Румъния пък има открита специална кредитна линия в случай на катастрофа/бедствие (CAT-DDO) в размер на 400 милиона евро (около 441 милиона долара).

Казахстан преструктурира част от своя Проект за социално здравно осигуряване като осигурява 10 млн. долара за критично медицинско оборудване.

Армения от своя страна ще използва 3 млн. долара за финансиране на покупка на апарати за интензивно лечение и лични предпазни средства за медиците на първа линия.

„Страните от регион Европа и Централна Азия, както и от други части на света, са изправени пред здравна извънредна ситуация, която има незабавни социални и икономически последици, тази ситуация е несравнима с нищо от в близкото минало“, каза Сирил Мюлер, вицепрезидент на Световната банка за Европа и Централна банка Азия. „Световната банка реагира като предостави бърз достъп до всички свои инструменти и финанси, с които разполага, за да помогне на държавите в техните усилия за смекчаване на въздействието и съхраняване на живота на хората.“

В този момент повече от десет държави от региона на Европа и Централна Азия обсъждат проекти със Световната банка за подпомагане чрез смекчаване и намаляване на въздействието на пандемията COVID-19.

„Работим много тясно с правителствата в региона, за да сведем до минимум загубата на живот, да укрепим здравните системи и да смекчим икономическото въздействие“, заяви Анна Биерде, новоизбраният вицепрезидент за Европа и Централна Азия, която трябва да встъпи в длъжност през май. „Днес обявяваме само първата партида финансиране, която е резултат от спешни мерки за опазване живота на хората днес. Следващите фази на подкрепа ще бъдат насочени към гарантиране работата и поминъка на хората утре“, изтъкна тя.

Световната банка вече обяви бърз пакет от 14 милиарда долара финансиране, насочено както за справяне с COVID-19 в развиващите се страни, така и за съкрашанаве на времето за възстановяване. Спешният пакет включва предоставяне на финансиране, съвети за политиките и техническа помощ, за да се помогне на страните да се справят със здравните и икономически въздействия от пандемията.

Международната финасова корпоация (МФК/IFC) пък предостави 8 милиарда долара финансиране за подпомагане на частни компании, засегнати от пандемията, както и за запазване на работните места. Световната банка и Международната асоциация за развитие предоставят първоначално 6 милиарда щатски долара за здравеопазване. Тъй като страните се нуждаят от по-голяма подкрепа обаче, Световната банка ще задели до 160 милиарда долара през 15 месеца, за да защити бедните и уязвимите, за да подкрепи бизнеса и да засили икономическото възстановяване.


СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ №: 2020/ECA/73

Контакт

Във Вашингтон
Карл Ханлон
chanlon@worldbank.org
Api
Api