Skip to Main Navigation
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ 18 юли, 2019

Групата на Световната банка открива свой нов Център за споделени услуги в София

Image

СОФИЯ, 18 юли, 2019 г. — Групата на Световната банка откри днес свой нов център за споделени услуги в столицата на България София, чрез който ще предоставя корпоративна и технологична подкрепа на бизнес операциите на петте институции от Групата по целия свят.

Местоположението на новия център беше избрано след дълга процедура, включваща множество конкуриращи се страни, и основана на широк кръг от критерии, които извън техническите условия, включваха фактори като стабилност, качество на IT-инфраструктура, развит IT-сектор с компетентни кадри. Групата на Световната банка очаква в новия център да бъдат заети около 300 специалисти в средносрочен план.

“Вярваме, че новата локация, от която ефективно и ефикасно ще се предоставят споделени услуги за служителите ни от цял свят, ще допринесе реално за изпълнение на основната ни мисия за справяне с бедността,” заяви г-н Шаолин Янг, Управляващ и главен административен директор на Групата на Световна банка. “Признателни сме на правителството на Република България за продължаващото партньорство и подкрепа при установяването на центъра,” допълни той.

"Щастлив съм от създаването на център за споделени услуги в София. Той допълнително укрепва силното партньорство между България и Световната банка и признава множеството предимства, които България може да предложи”, отбеляза г-н Кун Давидзе, изпълнителен директор в Световната банка, отговарящ за групата от страни, в която е включена и България (Холандската група).

Новият офис се изгражда в допълнение на съществуващия център за споделени услуги на Световната банка в Ченай, Индия, който беше открит през 2001 г. и в момента обслужва организацията със счетоводни, HR, ИТ и други услуги. В допълнение към предоставянето на ИТ и корпоративни услуги, центърът в София ще позволи на институцията да обслужва по-добре своите служители от различните часови зони, като в същото време се разнообрази работна сила в банката чрез привличане на нови кадри.


СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ №: 2020/012/SPA

Контакт

Във Вашингтон
Дани Кларк
(202) 473-9780
dclark1@worldbankgroup.org
В София
Ивелина Таушанова
(359 2) 9697239
itaushanova@worldbank.org
За искания за разпространение
Морган Греъм
(202) 458-7097
mgraham2@worldbankgroup.org
Api
Api