Skip to Main Navigation
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ 8 април, 2019

Световната банка ще съветва България в усилията й за подобряване на политиките и програмите за регионално развитие

СОФИЯ, 8 април 2019 – Световната банка ще предостави консултантски услуги на България в подкрепа на планирането, подготовката и изпълнението на политиката за регионално развитие. Договор за предоставяне на консултантски услуги срещу заплащане беше подписан от Петя Аврамова, министър на регионалното развитие и благоустройството и Фабрицио Дзарконе, постоянен представител на Световната банка за България, Чешката република и Словакия.

Съгласно договора Световната банка ще подкрепи провеждането на стратегически консултации как да се подобрят политиките за регионално развитие в България въз основа на международния и европейски опит. Световната банка също така ще даде препоръки на България за това как да се изработят механизми, чрез които да бъдат включени Регионалните съвети за развитие в процеса на цялостното планиране на регионалното развитие и как да се подобрят финансовите инструменти за регионално развитие.

Третата област, в която ще бъде предоставена подкрепа от Световната банка, е свързана с процеса на програмиране и съставяне на новата европейска оперативна програма за регионално развитие за периода 2021-2027.

„За нас е чест, че можем да подкрепим българското правителство със знанието, което има Световната банка от цял свят, както и като посочим най-добрите международни примери за устойчиво структуриране на регионалните инвестиции в полза на всички българи”, каза Фабрицио Дзарконе, постоянен представител на Световната банка за България, Чешката република и Словакия.

Подписаното днес споразумение изисква парламентарна ратификация, за да влезе в сила. Аналитичната работа на Световната банка ще бъде собственост на българското правителство.


СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ №: 2019/ECA/107

Контакт

София
Ивелина Таушанова
(359 2) 9697239
itaushanova@worldbank.org
Api
Api