Skip to Main Navigation
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ 7 януари, 2019

Президентът на Групата на Световната банка Джим Ким ще се оттегли на 1 февруари

Вашингтон, 7 януари 2019 г. - Президентът на Групата на Световната банка Джим Йонг Ким обяви, че ще се оттегли от позицията си след повече от шест години на поста, по време на които акционерите на институцията подкрепиха множество инициативи, гарантиращи водещата роля на Групата на Световната банка по въпросите на глобалното развитие.

„Голяма чест беше да служа като президент на тази забележителна институция, изпълнена с хора, посветени и отдадени на мисията да се сложи край на крайната бедност в рамките на нашето поколение”, каза Ким. „Работата на Групата на Световната банка е по-важна от всякога, тъй като стремежите на бедните по цял свят се увеличават и проблемите като изменението на климата, пандемиите, гладът и бежанците продължават да нарастват както по мащаб, така и по сложност. Да бъда президент и да подпомогна за поставянето на институцията в центъра на дискусията за справяне с всички тези предизвикателства, е наистина голяма привилегия. "

Под ръководството на Ким и с подкрепата на 189-те страни-акционери на Групата на Световната банка, институцията през 2012 г. си постави две цели: да сложи край на крайната бедност до 2030 г . и да засили споделения просперитет, като се съсредоточи върху най-бедните 40% от населението в развиващите се страни. Тези цели сега насочват и вдъхновяват институцията в ежедневната й работа по света.

Освен това акционерите на банката подкрепиха следните мерки, гарантиращи че Групата на Банката ще бъде още по-добре позиционирана, за да отговори на нуждите от развитие на клиентите:

  • Фондът за най-бедните държави – Международната асоциация за развитие (IDA), постигна две последователни, рекордни попълнения, което позволи на институцията да увеличи работата си в области, страдащи от нестабилност, конфликти и насилие.
  • През април 2018 г. гуверньорите на Групата на Банката одобриха огромно увеличение на капитала в размер на 13 милиарда щатски долара за Международната Банка за Възстановяване и Развитие (МБВР) и Международната Финансова Корпорация (МФК), което ще позволи на Групата да подкрепи страните в постигането на техните цели за развитие, отговаряйки на различни кризи като например изменението на климата, пандемиите, нестабилността и недостатъчни инвестиции в човешкия капитал по света.

През последните 6+ години институциите от Групата на Световната банка предоставиха финансиране на нива, които никога не са били наблюдавани извън времена на финансова криза.

Имайки предвид силата на капиталовите пазари да променят начина, по който се финансира развитието, Групата на Световната банката по време на управлението на Ким разработи няколко нови и иновативни финансови инструмента, включително начини за финансиране на инфраструктурни нужди, за предотвратяване на пандемии и за подпомагане на милионите хора, насилствено разселени от домовете си поради климатични шокове, конфликти или насилие. Банката работи и с Организацията на обединените нации и водещите технологични компании, за да приложи Механизма за действие срещу глада, с цел да се открият предупредителни знаци и да се предотврати гладът, преди да е настъпил.

По време на мандата си президентът Ким идентифицира една от най-големите нужди в развиващия се свят, а именно финансирането на инфраструктурата, и настояваше Групата на Световната банка да усили финансирането за развитие, като работи с нов екип от партньори от частния сектор, ангажирани с изграждането на устойчива на климата инфраструктура в развиващите се страни.

В тази връзка Джим Ким обяви, че веднага след оттеглянето си от банката ще се присъедини към частния сектор и ще се съсредоточи върху увеличаването на инвестициите в инфраструктура в развиващите се страни. Подробностите за тази негова нова позиция ще бъдат обявени скоро.

Освен че ще работи върху инфраструктурните инвестиции, Ким обяви, че ще се присъедини отново към борда на Партньори в здравеопазването (PIH), неправителствена организация, която той основава преди повече от 30 години.

„С радост ще работя отново с моите дългогодишни приятели и колеги от Партньори в здравеопазването по въпросите на световното здравеопазване и образованието. Също така ще продължа и ангажимента си към Университета Браун като попечител на корпорацията и с нетърпение очаквам работата си като старши сътрудник в Института за международни и обществени въпроси на Браунс Уотсън. "

Кристалина Георгиева, главен изпълнителен директор на Световната банка, ще поеме ролята на временно изпълняващ длъжността президент на 1 февруари.


СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ №: 2019/110/ECR

Контакт

In Washington:
David Theis
+1 (202) 458-8626
dtheis@worldbankgroup.org
Api
Api