Skip to Main Navigation
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ 25 септември, 2018

Социалните политики на ЕС имат нужда от обновяване, за да са в крак с променящия се пазар на труда и новите технологии

Брюксел, 25 септември 2018 г. - Политиките за трудовия пазар, данъците и социалното осигуряване в Европейския съюз трябва да бъдат обновени, за да се защитят уязвимите работници и да се намали растящото неравенство, предизвикано от бързо променящите се пазари на труда и новите технологии, се казва в нов доклад на Световната банка, Към нов социален договор: Справяне с напрежението при разпределение на доходите в Европа и Централна Азия.

Докладът подканва за основно преосмисляне на социалните политики, за да се забави нарастващото разделение между гражданите, които се възползват от новите икономически възможности и тези, които остават на заден план в една все по-динамична и гъвкава икономика.

В доклада се констатира, че големи групи все още имат доходи на средна класа, но не и нейната икономическата сигурност. В някои държави-членки на ЕС, необходимото ниво дневен доход, за да се избегне изпадане в бедност, се е удвоило. В същото време повече млади хора заемат по-ниско качествени работни места, в сравнение с предишни поколения. Например, половината от младите работници (на възраст 15-24 години) в Холандия и Франция работят с временни договори.

"Дългосрочната заетост вече не е норма, особено за по-младите хора и ние трябва да разберем по-добре как неравенството се развива и как да направим икономическият растеж по-приобщаващ", казва Сирил Мюлер, вицепрезидент на Световната банка за Европа и Централна Азия.

За да отговори на предизвикателствата Световната банка препоръчва прилагането на три общи подхода в политиките, а именно: увеличаване на защитата за всички видове трудови договори; пускане в действие на универсални социални системи с по-добри социални услуги/защитни механизми; и разрастване на данъчното облагане извън модела на доходи и разходи, за да се включат в него придобиването на капитал и печелещите повече.

Много граждани в ЕС все още не могат да се възползват от възходящата социална мобилност и се чувстват попаднали в капан на неравенството. Неефективни политики в тази област са довели до спад в институционалното доверие и все по-голяма поляризация в обществото.

"Когато питаме хората за тяхното благосъстояние, чуваме опасения за растящото неравенство и несигурност. Този доклад изследва причините за тези проблеми чрез анализиране на промените в разпределението на доходите през последните десетилетия, " казва Маурицио Бусоло, водещ икономист на Световната банка за Европа и Централна Азия и съавтор на доклада. "Вярваме, че опитите да се спре глобализацията или напредъка технологиите не е решение. Вместо това е необходим нов социален договор с по-справедлив начин за споделяне на рисковете и възможностите, за да се запазят и увеличат впечатляващите икономически постижения на региона, направени през последните десетилетия."

Докладът идентифицира четири вида неравенство, които подкопават съществуващия социален договор, а именно: различия между млади и стари; неравенства между работници в различни професии; неравен достъп до възможности, основан на географско положение; и неравенства, основани на пол, етническа принадлежност, произход и други фактори, вместо на индивидуалните усилия и способности.

Въз основа на предишни доклади, включително наскоро публикувания „Обединен растеж“, това проучване подчертава, че политиките трябва да бъдат адаптирани за защита и ускоряване на забележителните социални постижения, направени от страните в ЕС през последните десетилетия.


СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ №: 2019/ECA/15

Контакт

В Брюксел
Оливър Джой
ojoy@worldbnank.org
Във Вашингтон
Джон Македон
jmackedon@worldbank.org
Api
Api