Skip to Main Navigation
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ 9 Май, 2018

Световната банка ще подкрепи въвеждането на новата национална система за електронно събиране на пътни такси в България

Image

Постоянният представител на Световната банка за България, Чехия и Словакия, Тони Томпсън и инж. Дончо Атанасов, председател на Управителния съвет на АПИ при подписването на договор за предоставяне на аналитично-консултантски услуги.


СОФИЯ, 9 май 2018 г. - Световната банка ще предостави аналитично-консултантски услуги на агенция „Пътна инфраструктура“ в подкрепа на въвеждането на националната система за електронно събиране на пътни такси в България. Договорът за предоставяне на аналитично-консултантските услуги срещу заплащане беше подписан днес от инж. Дончо Атанасов, председател на Управителния съвет на АПИ и Тони Томпсън, постоянен представител на Световната банка за България, Чехия и Словакия.

Съгласно договора Световната банка ще предостави подкрепа за надзор и контрол по изпълнението и осигуряването на качеството, както и експертна и техническа помощ, анализ и определяне на тарифите и обхвата на мрежата, в съчетание с подкрепа за комуникация на техническо ниво. Екипът от експерти на Световната банка се ангажира да насърчи трансфера на знания и да помогне на България да изпълни директивите на ЕС за събиране на пътни такси.

Договорът е продължение на предходно партньорство, по силата на което Световната банка предостави аналитично-консултантски съвети и варианти за създаване на национална система за събиране на пътни такси в България. Моделът, препоръчан от Световната банка, включва въвеждане на електронно събиране на пътни такси само за тежкотоварни превозни средства с помощта на бордови устройства, регистриращи данни, базирани на Глобалната навигационна спътникова система и електронна винетка за леките автомобили.

Агенция „Пътна инфраструктура“ подписа договор през януари тази година с консорциум, оглавяван от австрийската компания Kapsch TrafficCom, с цел изграждане на система за пътни такси, за които се очаква, че ще увеличат годишните приходи на агенцията, както и размера на наличните средства за ремонт на пътища.

"За Световната банка е привилегия да си партнира с агенция „Пътна инфраструктура“ и Министерство на регионалното развитие и благоустройството в усилията им за въвеждането на водещи решения за увеличаване на приходите, за да се отговори на нуждата от инвестиции в пътния сектор в България. Ние се ангажираме да продължим да използваме най-доброто от нашите глобални знания, както и да представим опита на България в полза на целия регион ", каза по време на подписването Тони Томпсън.

Подписаното днес споразумение се нуждае от парламентарна ратификация, за да влезе в сила. Аналитичната работа, извършена от Световната банка, ще бъде собственост на българското правителство.

Image
Подписване на договора за предоставяне на аналитично-консултантски  услуги от Световната банка в подкрепа на въвеждането на новата национална система за електронно събиране на пътни такси в България.


СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ №: 2018/ECA/99

Контакт

Sofia
Ivelina Todorova Taushanova
(359-2) 969-72-29
itaushanova@worldbank.org
Api
Api