Skip to Main Navigation
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ 9 януари, 2018

Глобалната икономика ще достигне 3,1% през 2018 г., но бъдещият потенциал за растеж буди безпокойство

Неизползваният капацитет в глобалната икономиката се очаква да се усвои

ВАШИНГТОН, 9 Януари, 2018 - Световната банка прогнозира глобалният икономически растеж да доближи 3,1% през 2018 г., след много по-силната от очакваното 2017 г., тъй като възстановяването на инвестициите, промишлеността и търговията продължават, а страните износителки на суровини извличат полза от повишаващите се цени.

Това обаче до голяма степен се разглежда като краткосрочен възход. В по-дългосрочен план забавянето на потенциалния растеж – измерващ колко бързо може да се развива икономиката, когато трудовият и капиталовият капитал се използват пълноценно – поставя  под въпрос достиженията в повишаването на жизнения стандарт и намаляването на бедността по света, предупреждава Световната банка в нейният доклад Глобални икономически перспективи през януари 2018 г.

Растежът в развитите икономики се очаква да доближи 2,2% през 2018 г., тъй като централните банки постепенно премахват следкризисните мерки а възходът на инвестициите се забавя. Растежът на развиващите се пазари и развиващите се икономики като цяло се очаква да се повиши до 4,5% през 2018 г., тъй като активността на страните износителки  на суровини продължава да се възстановява.

"Широкообхватното възстановяване на глобалния растеж е окуражаващо, но това не е време за самодоволство", казва президентът на Групата на Световната банка Джим Йонг Ким. "Това е една чудесна възможност да се инвестира в човешки и физически капитал. Ако политиците по целия свят се съсредоточат върху тези ключови инвестиции, то те могат да увеличат производителността на своите страни, да увеличат участието на работната сила и да се доближат до целите за прекратяване на крайната бедност и за насърчаване на споделения просперитет."

Изтеглете доклада тук: Глобални икономически перспективи, Януари 2018

2018 г. е на път да бъде първата година от финансовата криза насам, в която световната икономика ще работи на пълен или близо до пълния си капацитет. В очакване да се усвои неизползвания капацитет в икономиката, отговорните за политиките лица  ще трябва да погледнат отвъд инструментите на паричната и фискална политика, за да стимулират краткосрочния растеж, но и да обмислят инициативи, които е по-вероятно да повишат дългосрочния потенциал.

Забавянето на потенциалния растеж е резултат от годините на намаляване ръста на производителността, слабите инвестиции и застаряването на глобалната работна сила. Забавянето е широко разпространено, засягащо икономики, които представляват повече от 65% от глобалния БВП. Без усилията за съживяване на потенциалния растеж, спадът може да продължи и през следващото десетилетие и може да забави средния глобален ръст с четвърт процентен пункт, както и средния растеж на развиващите се пазари и развиващите се икономики с половин процент през този период.

"Анализът на движещите сили на забавяне на потенциалния растеж дава да се разбере, че ние не сме безпомощни пред него", казва старшият директор за развитие на икономиките на Световната банка Шантаянан Деваражан. "Реформите, които насърчават качественото образование и здравеопазване, както и подобряването на инфраструктурните услуги, могат значително да укрепят потенциалния растеж, особено сред развиващите се пазари и развиващите се икономики. И все пак, някои от тези реформи ще бъдат възпрепятствани от политически могъщи групи, и за това е много важно да се разберат и осмислят ползите от развитието и тази информация да бъде прозрачна и обществено достъпна. “

Рисковете за перспективите остават в низходяща посока. Внезапно затягане на условията за глобално финансиране може да наруши икономическия възход. Ескалирането на търговските ограничения и нарастващото геополитическо напрежение може да обезсърчат доверието и активността. От друга страна, по-силен от очаквания растеж, може да се осъществи и в няколко големи икономики, което допълнително да разшири глобалния възход.

"Тъй като нивата на безработицата се възвръщат към предкризисните нива и икономическата картина е по-благоприятна  и в развитите икономики и в развиващия се свят, отговорните за политиките лица ще трябва да обмислят нови подходи за поддържане на темпа на растеж", казва директорът за развитие на икономическите перспективи в Световната банка Айхан Косе. "По-конкретно, реформите за повишаване на производителността стават наложителни, тъй като натискът върху потенциалния растеж от застаряващото население се засилва".

В допълнение към прогнозите за развитие на глобално и регионално равнище, докладът за Глобалните икономически перспективи през януари 2018 г. разглежда и перспективите за потенциален растеж във всеки от шестте глобални региона; спира се на уроците от спада на цените на петрола в периода 2014-2016 г.; и връзката между по-високите нива на умения и образование и по-ниските равнища на неравенство в развиващите се пазари и развиващите се икономики.


СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ №: 2018/082/DEC

Контакт

Вашингтон
Марк Фелсентал
(202) 458-0051
мобилен: (202) 602-9673,
mfelsenthal@worldbank.org
Фил Хей
(202) 473-1796
мобилен: (202) 492-7238
phay@worldbank.org;
За заявки за излъчване:
Хума Иматиаз
(202) 473-2409
мобилен: (202) 290-4864
himtiaz@worldbankgroup.org
Api
Api