Skip to Main Navigation
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ 13 юли, 2017

Градовете в България, Унгария и Румъния показват различни резултати според условията за правене на бизнес

СОФИЯ, 13 юли, 2017- По-малките градове в България и Унгария създават по-благоприятни условия за бизнес в опит да се конкурират със столиците София и Будапеща, се казва в нов доклад на Групата на Световната банка.

Румънската столица Букурещ, от друга страна, надминава по-малките градове в повечето изследвани показатели като се справя успешно с много по-голямо търсене на бизнес услуги, се казва в доклада Правене на бизнес в Европейския съюз 2017: България, Унгария и Румъния, публикуван днес

Докладът анализира бизнес регламентите, засягащи малките и средни фирми в пет категории от глобалната класация Правене на бизнес, а именно: започване на бизнес, получаване на разрешително за строеж, присъединяване към електроразпределителната мрежа, регистриране на собственост и изпълнение на договори. Обект на изследването са 22 града, а именно: Бургас, Плевен, Пловдив, Русе, София и Варна в България; Будапеща, Дебрецен, Гьор, Мишколц, Печ, Сегед и Секешфехервар в Унгария; и Брашов, Букурещ, Клуж-Напока, Констанца, Крайова, Яш, Орадеа, Плоещ и Тимишоара в Румъния.

"Регламентите, които уреждат лицензите за бизнеса, сделките с недвижими имоти или предоставянето на основни комунални услуги, са онези дребни, но важни елементи, които определят дали страните се справят или не в предоставянето на благоприятни условия за бизнеса. Както показва този доклад, правилното регулиране на бизнеса се нуждае от координирани усилия от страна на създателите и изпълнителите на закони и политики, както на национално, така на и общинско ниво, за да се подобрят като цяло условията за правене на бизнес ", каза Аруп Банержи, регионален директор на Групата на Световната банка за Европейския съюз.

Основните констатации на доклада включват:

  • В България: Русе води по регистриране на собственост и изпълнение на договори, Бургас в присъединяване към електроразпределителната мрежа, докато Варна се откроява с ефективната си бизнес регистрация. София е най-бързият град в издаването на разрешителни за строеж, но изостава по показателя за започване на бизнес, регистриране на собственост и изпълнение на договори.
  • В Унгария: Дебрецен се откроява с ефективните си практики в изпълнението на договори и регистрирането на собственост. Сегед води в показателя за присъединяване към  електроразпределителната мрежа, Печ в разрешителните за строеж, докато Будапеща изостава в повечето теми. Като цяло, унгарските градове се представят добре в повечето показатели, с изключение на показателя за започване на бизнес, тъй като началните разходи са почти два пъти по-високи от средните за ЕС и имат най-високи изисквания за минимален внесен капитал.
  • В Румъния: Яш води в показателя за присъединяване към електроразпределителната мрежа, Крайова се откроява с добрите си практики в областта на разрешаване на строежи, Тимишоара с резултата си по изпълнение на договори, а Орадеа с висококачествената си териториална администрация. Букурещ се представя добре в повечето теми.

Макар че нито един град не се откроява във всичките пет теми от доклада, повечето населени места демонстрират резултати на световно ниво в поне една тема, а това може да послужи за пример на съществуващи добри практики, които могат да бъдат заимствани от различни управленски екипи с желание за реформи. Например Дебрецен, Мишколц и Секешфехервар са най-добрите градове в ЕС в изпълнението на договори.

Най-големите различия в резултатите във всяка страна са по темите, където местните власти имат най-голяма автономност при разработването и прилагането на регламенти, като например получаване на разрешителни за строеж, присъединяване към електроразпределителната мрежа, и изпълнение на договори.

Докладът разкрива, че присъединяването към електроразпределителната мрежа е обща слабост и в трите страни. Дори и в Яш (Румъния), най-бързият от 22-те изследвани града, присъединяването отнема три месеца повече от средната продължителност за ЕС от 90 дни.

Най-големи вътрешни разлики има в България и Румъния. Например в България в София присъединяването към електроразпределителната мрежа отнема един месец по-дълго, отколкото в Бургас, а в Румъния разрешаването и изпълнението на търговско искане в Брашов отнема осем месеца повече, отколкото в Тимишоара.

"Пропуските в резултатите сред градовете във всяка страна предполагат важни поуки, които местните и националните законодатели могат да вземат едни от други, като това ще промени относителната конкурентоспособност не само в рамките на страната, но и на световно ниво", каза Миерта Капол, мениджър на програмата Правене на бизнес на поднационално ниво в Световната банка.

Правене на бизнес в Европейския съюз е поредица от поднационални доклади, изготвени от Групата на Световната банка по искане и с финансиране от Европейската комисия. Второто  издание, обхващащо 25 града в Хърватия, Чехия, Португалия и Република Словакия, е насрочено за публикуване през 2018 г.

Работата в България, Унгария и Румъния се базира на същата методология, която използва глобалният доклад Правене на бизнес, публикуван годишно от Групата на Световната банка.


СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ №: 2017/293/DEC

Контакт

Вашингтон
Индира Чанд
+1 (202) 458-0434
+1 (703) 376-7491
ichand@worldbank.org
София
Ивелина Тодорова Таушанова
+359 2 969 7239
itaushanova@worldbank.org
Букурещ
Виктор Нягу
+40 21 201 0388
+40 742 099 098
vneagu@worldbank.org
Api
Api