Skip to Main Navigation
СТАТИЯ 13 август, 2018

Всеки един живот е от значение: Преместване на лалугери в България


Почти 100 застрашени животни бяха презаселени, следвайки предпазните мерки на Световната банка за опазване на околната среда, задействани от изпълнението на Проекта за развитие на общинската инфраструктура в България.

Хората от Панагюрище, град с 16,564 жители в Централна България, отдавна чакат да получат надеждно водоснабдяване в домовете си. Тъй като изграждането на язовир "Луда Яна" започна през есента на 2016 г., изглеждаше, че най-накрая желанието им ще бъде удовлетворено. Язовирът, един от трите язовира, които се изграждат рамките на „Проекта за развитие на общинската инфраструктура“, подкрепян от Световната банка, обещава да осигури надежден източник на вода за жителите на града - ключов приоритет, очертан от Стратегията за водоснабдяване и План за управление и развитие на канализацията.

Оказа се обаче, че жителите на Панагюрище не са единствените, чиито живот ще се се промени в резултат на изграждането на този язовир.

През есента на 2017 г. се получи неочакван обрат при реализацията на проекта, тъй като се установи, че в чашата на бъдещия язовир живеят множество лалугери (Spermophilus citellus), известни още като суяци, които всъщност приъстват като застрашен вид в Червения списък на застрашените видове на Международния съюз за защита на природата (IUCN).

Лалугерът, който на английски се описва като европейска земна катерица, е колониално животно, което е известно с това, че копае обширни тунелни системи. Тези сладки животни са разпространени в Южна Украйна, Австрия, Чехия, Словакия, Унгария, Гърция, Румъния, България, Македония и на север до Полша - където е повторно въведен през 2005 г., след като преди това е бил напълно изчезнал.

В изпълнение на мерките за опазване на околната среда на Световната банка, българското Министерство на регионалното развитие и благоустройството, в качеството си на изпълнителна агенция на проекта, се зае да докаже, че всеки един живот има значение. Беше нает специализиран екип от учени от Българската академия на науките, за да открие начин как едновременно Панагюрци да имат вода, но и да не се навреди на застрашените лалугери.

"Принудително преместване" – това беше формулата, а учените работиха от месец май до месец юли над изпълнението на уникален план за презаселване.Първата задача беше да се идентифицира ново местоположение. Лалугерът изисква доста специфично местообитание, така че на около 12 километна от язовира беше намерена локация, където пребивава малка колония от лалугери. След като се увериха, че новите жители няма да доведат до свръхпопулация, учените започнаха да пробиват дупки за новите домове - повече от 90 дупки бяха подготвени и подсигурени със семена, трева и моркови. Новите домове бяха така планирани, че да отговорят на навиците на животните. Учените изградиха два типа жилища – а.) "апартаменти" – множество дупки една до друга на една локация, които да приютят няколко суяка и б.) еднофамилни къщи – единична дупка за едно животно. Накрая започна процесът на самото преместване. Бяха поставени специални капани пред тунелите на обекта на язовира. Веднъж влезли в капана, лалугерите бяха транспортирани бързо до новите им домове. За да се избегне стреса и да се помогне на тези същества да адаптират на новото място, входовете на новите дупки бяха оградени от специални мрежи, като по този начин в усилието си да излязат извън мрежите лалугерите прокопават свои тунели и създават нова система от тунели.

Но не всичко премина гладко. Времето се влоши, тмпературите паднаха и проливните дъждове наводниха новите домове. Една сутрин учените откриха 5 животни почти замръзнали в дупките. Спешната помощ включваше транспортиране на животните в лабораторията в София, където беше положена интензивна грижа за тях - животните бяха затоплени и хранени в продължение на две седмици. Само един млад суяк не оцеля, но останалите 4 се възстановиха бързо и бяха върнати обратно до новите си домове.

Според Сирма Зидарова, доктор по зоология и ръководител на екипа от учени, преместването на Европейския суяк е голям успех. "Успяхме да преместим 96 животни, 68 от които бяха млади. Всички те бяха маркирани, а по-късно наблюденията показаха, че суяците се приспособяват добре ", обясни Сирма. Тя допълни, че догодина учените трябва да се върнат в Панагюрище, за да проследят колко от животните са преживели зимата.

Сега Сирма е заета да разказва историята за приключенията на лалугерите от Луда Яна на хората от Панагюрище, докато строителните работници продължават напред с редовния си график.


Api
Api