Trang này bằng:

VIDEO

  • Việt Nam: Nhảy flash mob vì sự minh bạch
Là một phần của dự án "Giảng đường tươi đẹp", hơn 100 sinh viên Hà Nội đã tham gia nhảy flash mob để thể hiện sự ủng hộ với minh bạch. Đây là một trong các dự án đoạt giải của Chương trình Sáng kiến phòng chống tham nhũng 2011.