Trang này bằng:

VIDEO

  • Điện mang lại điều kiện sống và canh tác tốt hơn cho nông dân ở Việt Nam
Một người nông dân nuôi tôm ở Việt Nam kể chuyện về trại nuôi tôm và cuộc sống của mình đã cải thiện thế nào nhờ có điện. Ngân hàng Thế giới đã tài trợ cho một số dự án để giúp người dân Việt Nam được sử dụng điện.