Victoria Kwakwa

Victoria Kwakwa

Phó Chủ tịch, Đông Á và Thái Bình Dương

Bà Victoria Kwakwa nhận chức Phó Chủ tịch Đông Á Thái Bình Dương ngày 15/4/2016. Bà phụ trách một danh mục hơn 32 tỉ USD gồm các khoản viện trợ không hoàn lại, tín dụng và quỹ ủy thác hoạt động tại 23 quốc gia.

Bà Kwakwa phụ trách chiến lược của Ngân hàng Thế giới tại khu vực Đông Á và Thái Bình Dương, trong đó tập trung vào năm lĩnh vực ưu tiên: hòa nhập và phát huy quyền; việc làm và tăng trưởng dựa trên kinh tế tư nhân; quản trị và thể chế; hạ tầng và đô thị hóa; biến đổi khí hậu và quản lý rủi ro thiên tai. Chiến lược khu vực cũng tập trung vào các chủ đề xuyên suốt như giới, tính dễ bị tổn thương và xung đột, và phân tích tình trạng nghèo.

Bà Kwakwa từng là Giám đốc Quốc gia Ngân Hàng Thế Giới tại Việt Nam với một danh mục đầu tư trị giá hàng tỉ USD và một chương trình quản lý tri thức sáng tạo, bao gồm Báo cáo Việt Nam 2035 mới xuất bản gần đây. Báo cáo này do Ngân Hàng Thế Giới và Chính phủ Việt Nam cùng soạn thảo, trong đó đề xuất các phương án giúp Việt Nam thực hiện khát vọng của mình là trở thành một nước thu nhập trung bình cao trong một thế hệ.

Trước khi sang nhận nhiệm vụ tại Hà Nội, bà Kwakwa là Giám đốc Quốc gia tại Rwanda trong hai năm. Tại đó, bà đã giúp Chính phủ xây dựng và thực hiện thí điểm một chương trình về an sinh xã hội, tài trợ y tế và nâng cao năng suất nông nghiệp.

Từ năm 2000 đến năm 2006, bà là chuyên gia kinh tế cao cấp và chuyên gia kinh tế trưởng tại Abuja, Nigeria. Tại đây bà đã xây dựng một chương trình phân tích cấp nhà nước và cung cấp tư vấn chính sách về quản lý nguồn thu dầu lửa một cách hiệu quả và minh bạch.

Bà Kwakwa tham gia Ngân hàng Thế giới năm 1989 với chức danh Chuyên gia trẻ, và tham gia xây dựng Báo cáo Phát triển Thế giới 2000-2001 về tình trạng nghèo. Bà được cấp bằng thạc sỹ và tiến sỹ tại trường Đại học Queen’s, Canada.

 
Lĩnh vực chuyên môn
  • Kinh tế thế giới