Image

Жэймс Андерсон

Монгол Улсыг хариуцсан Менежер бөгөөд Суурин төлөөлөгч, Зүүн Ази, Номхон далайн орнууд ба нутаг дэвсгэрүүд

1990-ээд оны дунд үеэд Монгол улсад ажиллаж байсан туршлагатай Жэймс Андерсон (Жим) нь өдгөө Дэлхийн Банкны Монгол Улсыг хариуцсан Менежер бөгөөд Суурин төлөөлөгчөөр ажиллаж байна. Уг албанд томилогдохоосоо өмнө тэрээр мэдээллийн хүртээмжтэй болон ил тод байдлыг хангах, авилгатай тэмцэх, хүний эрхийг хамгаалах зэрэг засаглалын асуудлуудыг хариуцан Вьетнам улс дах Дэлхийн Банкны төлөөлөгчийн газар зургаан жил ажилласан. Жим Төв, Зүүн Европ болон хуучин ЗХУ-ын бүрэлдэхүүнд байсан шилжилтийн улс орнуудын засаглал, тэр дундаа авилгатай тэмцэх болон шүүхийн шинэчлэлийн чиглэлээр ажилласан туршлагатай. Тэрээр 1990-ээд онд Монголд ажиллахдаа албан бус сектор болон томоохон өмч хувьчлалуудын үр нөлөөг судалж байв. Жим засаглалын чиглэлээр мэдээ мэдээлэл цуглуулж, судалгаа хийх хоббигоо цаашид ч үргэлжлүүлэх сонирхолтой. Тэрээр Мэриландын Их сургуулиас Эдийн засгийн ухааны докторын зэрэг хамгаалсан.

Api
Api
Api
Api

Ядуурлыг арилгах цаг нь одоо

2016 оны 10 сарын 17
 

Ангилал ямар учиртай вэ?

2016 оны 7 сарын 4
 

2015: Монгол улс, Дэлхийн Банкны хамтын түншлэлийн 25 дахь жил

2016 оны 3 сарын 25
 

2014: Эрүүл мэнд, хөдөө аж ахуй болон Улаанбаатар хотын илүү үр ашигтай санхүүжилтийн чиглэлд

2016 оны 3 сарын 24
 

2013: Уул уурхайн оргил үед төсвийн санхүүжилтэд учирсан сорилт

2016 оны 3 сарын 23
 

2011: Давхисаар...

2016 оны 3 сарын 21
 

2009: Дэлхийн санхүүгийн хямралыг сөрсөн арга хэмжээ; агаарын бохирдлын өртгийг тооцох нь

2016 оны 3 сарын 19

 

2007: Нарны гэрэл түгсээр: Нарны зайн гэр болон ил тод байдал

2016 оны 3 сарын 17

 

2006: Сургууль болгоныг номын сантай, Монголын хөдөөгийн хот, суурин болгоныг гар утас, интернэттэй болгоё

2016 оны 3 сарын 16

 

2005: Байгаль орчныг хамгаалах дэмжлэгээ өргөжүүлье (бас динозаврийг)

2016 оны 3 сарын 15

 

2004: Уул уурхай илүү гүн нэвтэрье

2016 оны 3 сарын 12

 

2003: Байгаль орчныг ойлгох, бас төрийн албаны санхүүгийн менежмэнтийг сайжруулах

2016 оны 3 сарын 11

 

2002: Тогтвортой амьжиргааны төлөө

2016 оны 3 сарын 10

 

2001: Ядуурлын талаар хамтдаа мэдэцгээе

2016 оны 3 сарын 9

 

2000: Зудын дараах малжуулах явц

2016 оны 3 сарын 8

 

1999 он-Дэлхийн хамгийн сийрэг хүн амтай улсад хөрөнгө оруулалт санхүүжилт хийгдэв

2016 оны 3 сарын 7

 

1998: Монголын санхүүгийн албан болон албан бус салбар

2016 оны 3 сарын 4

 

1996: Ядуурлын дүр зураг ба төрийн компаниудын төрх

2016 оны 3 сарын 1

 

1995 он: Ядуурлыг бууруулах хөтөлбөрийн хэрэгжилтэнд туслалцаа үзүүлэв

2016 оны 2 сарын 29

 

1994: Эдийн засгийн агшилтын бодит зардлыг үнэлсэн нь

2016 оны 2 сарын 27

 

1993: Бүрэлдэж буй хувийн салбарт анхаарлаа хандуулав

2016 оны 2 сарын 25

 

1992 он – Монгол улсын шинэчлэл түргэсэн, сорилтууд тулгарсан жил

2016 оны 2 сарын 24

 

1991: Монгол улс, Дэлхийн банкны хамтын ажиллагааны 25 жилийн ой, жил бүрийг нэг өдөрт - шууд блог цувралаас

2016 оны 2 сарын 23

 

Монголын шилжилт: Байхгүйгээс байгаа руу

2015 оны 4 сарын  6

 


МЭРГЭШСЭН ЧИГЛЭЛ
  • Авилгатай тэмцэх
  • Засаглал
  • Дэлхийн эдийн засаг