Skip to Main Navigation
DANAS PREDSTAVLJAMO 13. ožujka 2019.

25 godina partnerstva između Hrvatske i Grupacije Svjetske banke: Osvrti korisnika

Tijekom dva i pol desetljeća, Hrvatska i Grupacija Svjetske banke su zajedno radile na poboljšanju kvalitete života njenih građana. Neki od ljudi koji su pomogli da ovo partnerstvo bude uspješno, podijelili su s nama svoje osvrte na suradnju od poslijeratne obnove do socijalnog i gospodarskog oporavka, od pružanja podrške gospodarskoj stabilnosti do priprema Hrvatske za pristupanje Europskoj uniji.

Poslijeratna obnova

Image
Razminiranje uz pomoć zajmova Svjetske banke omogućilo je žurnu obnovu mostova, prometnica i željezničkih pruga nakon rata, obnovu sustava navodnjavanja i obrane od poplava u istočnoj Slavoniji, obnovu poljoprivredne proizvodnje i razvoj turizma na područjima od posebne državne skrbi te omogućilo održiv povratak stanovništva na ratom opustošena područja..

— Miljenko Vahtarić, bivši Pomoćnik ravnatelja za plansko-analitičke i financijske poslove, Hrvatski centar za razminiranje (HCR)

Gospodarski i socijalni oporavak

Tehno-filter d.o.o. je 2008. godine dobio sredstva u sklopu „Projekta socijalnog i gospodarskog oporavka“ financiranog kroz zajam Svjetske banke. To nam je omogućilo nabavku neophodnog ručnog, električnog alata te strojeva čime smo pokrenuli kvalitetniju proizvodnju i daljnja ulaganja u razvoj i modernizaciju. Trenutno investiramo u nove tehnologije i planiramo nabavku strojeva robota za automatizaciju proizvodnje.

Nataša Strišković, direktorica poduzeća Tehno-filter d.o.o., Beli Manastir

Image

Uvođenje sustava za upravljanje sudskim predmetima

Projekt informacijskog sustava za upravljenje sudskim predmetima, odnosno aplikacija eSpis omogućila je transparentnije poslovanje u sudskim postupcima te podigla kvalitetu usluge vanjskim korisnicima kao i službenicima u njihovom radu. Uvođenjem aplikacije, kao i stalnim nadogradnjama, postiže se učinkovitiji rad na predmetima u dijelu administriranja.

Ana Županić, administrator sustava eSpis na Trgovačkom sudu u Zagrebu

Modernizacija luke Ploče

Image
Projektom integracije trgovine i transporta modernizirani su i povećani kapaciteti luke Ploče, čime je omogućeno povećanje prometa roba te poboljšanje učinkovitosti i kvalitete usluga. Time se jača konkurentnost luke Ploče na tržištu robnog transporta, a posebno onom koje se veže uz prometni pravac Koridora Vc.

Tomislav Batur, Director, ravnatelj Lučke uprave Ploče 

Image

Očuvanje izvorišta i čistoće Jadranskog mora

Rijeka i okolica ponosi se kvalitetom osvježavajuće vode svojih podzemnih krških izvorišta. Očuvanju naše ukusne i čiste, ali i vrlo „osjetljive“ izvorske vode, kao i zaštiti čistoće Jadranskog mora, pripomogla je, putem zajma Svjetske banke i u sklopu Jadranskog projekta, višegodišnja intenzivna gradnja oko pedeset kilometara sanitarne kanalizacije s desetak većih kanalizacijskih stanica na području Grobnišćine za više od 1.700 kuća.

Andrej Marochini, direktor isporučitelja vodnih usluga javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda na području četiri grada - Rijeke, Bakra, Kastva i Kraljevice te pet općina – Čavle, Jelenje, Klana, Kostrena i Viškovo

Podrška pružanju skrbi u zajednici - Deinstitucionalizacija

Projektom „Pravo na život u zajednici“ omogućeno je da se osobe s intelektualnim teškoćama premjeste iz domova u neovisne stambene zajednice u Grubišnom Polju i sudjeluju u radnim aktivnostima u lokalnoj zajednici. Pozitivni rezultati projekta pomogli su nam da dobijemo sredstva fondova EU za pokretanje poljoprivrednog gospodarstva u kojem su danas zaposlene osobe s intelektualnim teškoćama. Ovo iskustvo također je potaknulo i gradove Pakrac, Lipik i Sisak da omoguće svojim sugrađanima s intelektualnim teškoćama neovisno stanovanje i uključivanje u lokalnu zajednicu.

Borka Teodorović, predsjednica Udruge za promicanje inkluzije

Image

Razvoj sustava za praćenje predmeta državnog odvjetništva

Image
Cilj uvođenja sustava za praćenje predmeta je unapređenje učinkovitosti rada državnog odvjetništva kroz nadzor rada u predmetima, praćenje tijeka i rezultata postupaka i povećanje transparentnosti rada. Postignuti napredak omogućava digitalno vođenje spisa, povezivanje sa sudovima i u konačnici povezivanje s drugim tijelima, građanima i ostalim strankama.

Dragan Novosel, bivši zamjenik Glavnog državnog odvjetnika

Zaštita prirode i očuvanje bioraznolikosti

Image
Prikupljanjem i obradom podataka o bioraznolikosti, a posebno vezano za europsku ekološku mrežu Natura 2000, doprinijelo se jačanju sustava zaštite prirode i kvaliteti postupaka. Uz impresivne rezultate u uređenju posjetiteljske infrastrukture, pripremani su i novi projekti do trenutka dostupnosti EU fondova. Ovim pristupom, osigurana je održivost rezultata i nastavak ulaganja u prirodne vrijednosti Republike Hrvatske koja je po svojoj bioraznolikosti u samom vrhu EU.


— Igor Kreitmeyer, koordinator projekta Integracije u EU NATURA 2000 - NIP

Image

Pročišćavanje otpadnih voda u obalnim gradovima

Image
Prije izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) Centar, nepročišćene otpadne vode su ispuštane u obalno more. Na području grada Zadra bilo je 115 takvih ispusta. Izgradnjom UPOV-a, u sklopu Jadranskog projekta financiranog kroz zajam Svjetske banke, sve prikupljene otpadne vode se pročišćavaju, što je rezultiralo odličnom kvalitetom obalnog mora.

— Grgo Peronja, direktor, Odvodnja d.o.o. Zadar

Ulaganje u razvoj Riječke luke

Image
Suradnja Svjetske banke i Lučke uprave Rijeka, na Rijeka Gateway Projektu traje više od petnaest godina, a izgradnja novog Zagreb deep sea kontejnerskog terminala je njegova najvažnija investicija. Ovom izgradnjom pokrenut je niz povezanih projekata kojima ćemo riječku luku u kratkom roku razviti u jako intermodalno središte na sjevernom Jadranu. Bez Rijeka Gateway Projekta riječki lučki sustav ne bi se razvijao, niti opstao na tržištu i u lučkom business-u.

— Denis Vukorepa, dipl.ing., ravnatelj Lučke uprave Rijeka

Unaprjeđenja sustava hitne medicinske pomoći

Image
Neujednačena organizacija i opremljenost, nejednakost u kriterijima hitnosti, nedostatna edukacija te posljedično razlika u kvaliteti i dostupnosti hitne medicinske službe u Republici Hrvatsko postali su prošlost. Projektom je Hrvatska dobila jedinstveni sustav bolničke i izvanbolničke hitne medicine, propisani su standardi opreme i vozila, pokrenuta je specijalizacija iz hitne medicine, uvedeni su edukacijski programi.

— Prim. mr. Maja Grba-Bujević, dr. med., ravnateljica Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu

Image

Ulaganje u infrastrukturu nacionalnih parkova

Prihvatno-edukacijski centar Kupari obogatio je ponudu nacionalnog parka Risnjak u dolini rijeke Kupe. Omogućio je posjetiteljima da se na kvalitetan i zanimljiv način upoznaju s prirodnom i kulturnom baštinom doline rijeke Kupe, a ujedno je pružio mogućnost lokalnom stanovništvu da kroz pružanje usluga posjetiteljima povećaju svoje prihode. Ulaganja su omogućena kroz Projekt integracije u EU Natura 2000 uz podršku Svjetske banke.

Miljenko Gašparac, ravnatelj, Nacionalni park Risnjak

Image

Ulaganje u poduzetništvo

Image
Investicijsko ulaganje, koje smo ostvarili HBORovim sredstvima Žene poduzetnice, putem zajma Svjetske banke, bilo je strateško za razvoj XD, s ciljem unaprjeđenja poslovanja te osvajanjem novih svjetskih tržišta. Projektom izgradnje proizvodnokrojačkog dijela, XD Dizajn centar Ksajpa postao je baza i izvor kreativnosti i inovativnosti dizajnera.

Ksenija Vrbanić, vlasnica, XD XENIA DESIGN

Ulaganje u znanost, nove tehnologije i inovacije

Projekt tehnologijskog razvoja imao je ogroman utjecaj na stvaranje start-up scene u Republici Hrvatskoj. Pokrenuo je čitav niz instrumenata i kompetencija koje uopće nisu bile dostupne te je stvorio uvjete za razvoj ideja u proizvod ili uslugu. Konačno je spojio znanstvenu zajednicu s industrijom u novom načinu financiranja projekata.

— Dalibor Marijanović, bivši predsjednik Uprave BICRO-a (danas HAMAG BICRO)

Image

 

 Api
Api