ติดต่อสำนักงานธนาคารโลกประจำประเทศ
สำนักงานประจำประเทศไทย

ชั้น 30 อาคารสยาม
เทาเวอร์
989 ถนนพระราม 1
ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร: (02) 686-8300
thailand@worldbank.org

สำนักงานใหญ่

1818 ถนนเอช
เอ็นดับเบิลยู
กรุงวอชิงตัน ดึซี 20433
โทร: +1-202-473-4709
eastasiapacific@worldbank.org

ภาษา:
โครงการ

เชียงใหม่ เมืองใหญ่อันดับสองของประเทศ กำลังเผชิญกับความท้าท้ายด้านการขนส่ง ทั้งการจราจรติดขัด มลภาวะทางอากาศ และระบบขนส่งที่ไม่มีประสิทธิภาพ อ่านต่อ »

รายงาน
รายงานการบริหารการเงินการคลังสาธารณะของประเทศไทย

เป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญลำดับต่อไปของประเทศไทยคือ การจัดให้มีการเข้าถึงบริการสาธารณะที่มีคุณภาพได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นทั่วทั้งประเทศ อ่านต่อ »

การกู้ยืม

ประเทศไทย: ภาระผูกพันตามปีงบประมาณ (ล้านดอลล่าร์)*

*จำนวนนี้รวมถึงภาระผูกพันของของประเทศกับธนาคารเพื่อการบูรณะและพัฒนาระหว่างประเทศ (IBRD) และสมาพันธ์การพัฒนาระหว่างประเทศ (IDA)

ข้อมูลของประเทศ
ข้อมูลจากธนาคารโลก
แผนที่โครงการ
ผู้เชี่ยวชาญ
ผู้อำนวยการธนาคารโลกประจำประเทศไทย
กิริฎา เภาพิจิตร
นักเศรษฐศาสตร์อาวุโสธนาคารโลก
เรื่องเชิงลึก
ความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
เงินช่วยเหลือแบบให้เปล่ามูลค่าประมาณ 90 ล้านบาทจากโครงการนี้จะส่งผลประโยชน์ให้กับกว่า 3,000 ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติอุทกภัยปี 2554 และ 2555
ประเทศไทย กับความยั่งยืนของบริการสาธารณสุขถ้วนหน้า
สุขภาพ
คนไทยถึง 99.5% ได้รับการคุ้มครองสุขภาพ ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างถ้วนหน้า แต่ก็ยังพบกับความท้าทายที่สำคัญหลายด้าน
นวัตกรรม ทักษะ และการสร้างงานในประเทศไทย
การศึกษา
ภาวะขาดแคลนทักษะแรงงานได้กลายเป็นปัญหาในประเทศไทย การเสริมทักษะการทำงานและสร้างนวัตกรรมจะช่วยเพิ่มรายได้และลดความยากจนได้
ความขัดแย้ง
กิจกรรมเยาวชนทำกรงนก และแม่บ้านที่ช่วยกันทำขนมขาย เหล่านี้ไม่เพียงแค่สร้างรายได้เสริม แต่ได้เชื่อมสายสัมพันธ์ของชุมชนในพื้นที่ที่มีความขัดแย้งให้เหนียวแน่นขึ้น
ติดตามเราในเฟสบุ๊ค และมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องเศรษฐกิจ รวมถึงประเด็นต่างๆ ในด้านการพัฒนาที่ประเทศไทยควรจับตา