ประเทศไทย
ภาพรวมของประเทศ


โครงการ
Image
โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อช่วยฟื้นฟูที่อยู่อาศัยของ 5 เมืองที่ได้รับความเสียหายจากมหาอุทกภัยที่ผ่านมา
ดูโครงการทั้งหมด (ภาษาอังกฤษ) »

รายงาน
Image
ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับให้คงอยู่ใน 50 ประเทศแรกที่มีความสะดวกในการประกอบธุรกิจทั่วโลก และติดอันดับที่ 3 ในกลุ่มประเทศอาเซียน
ดูรายงานทั้งหมด »

การกู้ยืม

ประเทศไทย: ภาระผูกพันตามปีงบประมาณ (ล้านดอลล่าร์)*

*จำนวนนี้รวมถึงภาระผูกพันของของประเทศกับธนาคารเพื่อการบูรณะและพัฒนาระหว่างประเทศ (IBRD) และสมาพันธ์การพัฒนาระหว่างประเทศ (IDA)

ข้อมูลของประเทศ
แผนที่โครงการ

ผู้เชี่ยวชาญ

อูริค ซาเกา

ผู้อำนวยการธนาคารโลกประจำประเทศไทย

เกียรติพงศ์ อริยปรัชญา

นักเศรษฐศาสตร์อาวุโส ประจำประเทศไทย, กลุ่มธนาคารโลก
ดูผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด »


แกลเลอรี่รูปถ่าย
ดูรูปอื่น ๆ »

เรื่องเชิงลึก