Biuro Krajowe - Kontakt:
00-113 Warszawa,Polska, Tel: + 48-22 520-80-00, Fax: + 48-22 520-80-01

Warszawskie Centrum Finansowe, ul. Emilii Plater 53, 9 piętro

dkowalska@worldbank.org
Washington, +1 (202) 458-2736, Europe and Central Asia Region

1818 H Street NW, Washington, DC 20433

kschrader@worldbank.org
Język strony:
PROJEKT
SPRAWOZDANIE
KREDYTY
Polska: Zaangażowanie w latach fiskalnych (w milionach dolarów)*
* Kwoty obejmują zaangażowania IBRD i IDA
INFORMACJE NT. KRAJU
Źródło danych Bank Światowy
MAPA PROJEKTU
Eksperci
Mamta Murthi
Dyrektor Regionalny Europa Środkowa i kraje bałtyckie
Marina Wes, Menedżer Biura Banku Światowego dla Polski, Europa i Azja Centralna
Menedżer Biura Banku Światowego dla Polski
DOGŁĘBNIE
Polska: Reforma systemu wynagrodzeń w sektorze publicznym
Nowy raport Banku Światowego podejmuje próbę odpowiedzi na te konkretne pytania w odniesieniu do jednej z grup pracowników sektora publicznego czy też sfery budżetowej.
Polska podejmuje wyzwanie w dziedzinie innowacji
Z myślą o poprawie innowacyjności krajowej gospodarki Polska aktywnie wdraża szereg instrumentów finansowych, modernizuje swoją infrastrukturę badawczą i rozwija strategiczną współpracę na międzynarodową skalę.
Radek Czapski o rozwiązaniach w inteligentnym transporcie publicznym
Radek Czapski o rozwiązaniach w inteligentnym transporcie publicznym podczas międzynarodowej konferencji w Warszawie, 27-28 kwietnia, 2015.
Projekt ochrony przeciwpowodziowej odsłania starożytne tajemnice przeszłości Polski
Wykopaliska archeologiczne w południowej Polsce odsłaniają starożytne skarby. Wykopaliska stanowią komponent dziedzictwa kulturowego w Projekcie Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry, wspieranym przez Bank Światowy.
 Polska: Przegląd systemów wspacia innowacyjności w przedsiębiorstwach: od doganiania do wyprzedzania.
W Polsce podjęto decyzję o podniesieniu ustawowego wieku emerytalnego z myślą o bardziej stabilnym i zrównoważonym systemie emerytalnym. Bank Światowy wsparł tę decyzję udzielając Polsce w ostatnim czasie pożyczkę na cele polityki rozwoju