Biuro Krajowe - Kontakt:
00-113 Warszawa,Polska, Tel: + 48-22 520-80-00, Fax: + 48-22 520-80-01

Warszawskie Centrum Finansowe, ul. Emilii Plater 53, 9 piętro
bcetner@worldbank.org aboratynska@worldbank.org

Washington, +1 (202) 458-2736, Europe and Central Asia Region

1818 H Street NW, Washington, DC 20433
kschrader@worldbank.org

Język strony:
PROJEKT
Centrum Nauki „Kopernik” w Warszawie

Dzięki nowemu, elektronicznemu i bardziej przejrzystemu systemowi pieniądze w obszarze zamówień publicznych mają płynąć… dla wspólnego dobra. Czytaj dalej »

SPRAWOZDANIE
cykliczny raport Banku Światowego dla krajów EU11

Rozwój gospodarczy w krajach UE-11 stopniowo przyspiesza, ale wspieranie wspólnego dobrobytu nadal pozostaje wyzwaniem. Czytaj dalej »

KREDYTY

Polska: Zaangażowanie w latach fiskalnych (w milionach dolarów)*

* Kwoty obejmują zaangażowania IBRD i IDA

INFORMACJE NT. KRAJU
Źródło danych Bank Światowy
MAPA PROJEKTU
Eksperci
Mamta Murthi
Dyrektor Regionalny Europa Środkowa i kraje bałtyckie
Xavier Devictor, Country Manager, Poland and the Baltic Countries
Menedżer Biura Banku Światowego dla Polski i Krajów Bałtyckich
DOGŁĘBNIE
Projekt ochrony przeciwpowodziowej odsłania starożytne tajemnice przeszłości Polski
Wykopaliska archeologiczne w południowej Polsce odsłaniają starożytne skarby. Wykopaliska stanowią komponent dziedzictwa kulturowego w Projekcie Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry, wspieranym przez Bank Światowy.
 Polska: Przegląd systemów wspacia innowacyjności w przedsiębiorstwach: od doganiania do wyprzedzania.
W Polsce podjęto decyzję o podniesieniu ustawowego wieku emerytalnego z myślą o bardziej stabilnym i zrównoważonym systemie emerytalnym. Bank Światowy wsparł tę decyzję udzielając Polsce w ostatnim czasie pożyczkę na cele polityki rozwoju
Polska: Reforma systemu wynagrodzeń w sektorze publicznym
Nowy raport Banku Światowego podejmuje próbę odpowiedzi na te konkretne pytania w odniesieniu do jednej z grup pracowników sektora publicznego czy też sfery budżetowej.
Wywiad z Mary Barton-Dock, Dyrektorem Departamentu Polityki Klimatycznej i Finansów Banku Światowego.
Jakość w kształceniu praktycznym na poziomie wyższym – europejskie przykłady i możliwości dla Polski
Wydarzenie organizowane jest wspólnie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Bank Światowy.