Biuro Krajowe - Kontakt:
00-113 Warszawa,Polska, Tel: + 48-22 520-80-00, Fax: + 48-22 520-80-01

Warszawskie Centrum Finansowe, ul. Emilii Plater 53, 9 piętro

dkowalska@worldbank.org
Washington, +1 (202) 458-2736, Europe and Central Asia Region

1818 H Street NW, Washington, DC 20433

kschrader@worldbank.org
Język strony:

Polska Przegląd