Skip to Main Navigation
FEATURE STORY 16 novembar 2018

Kultura - “X Faktor” za bolju obnovu nakon sukoba i nepogoda

Image

Stari Most, or the "Old Bridge," in the Old City of Mostar, Bosnia and Herzegovina.

Photo by Kanuman / ShutterstockKultura je temelj na kojem su izgrađeni gradovi. Gradovi nisu samo zbirka zgrada, već ih čine ljudi, njihove priče i njihova međusobna interakcija kroz kulturni identitet i osjećaj za mjesto.

Kao što se vidjelo kada je jedno od najprepoznatljivijih znamenitosti Bosne i Hercegovine (BiH) – Stari most iz 16. stoljeća iz otomanskog perioda – srušen 1993. tokom rata u BiH, lokalna zajednica je zahtijevala i utvrdila kao prioritet, punu obnovu mosta, kakav je ranije bio, uz glasnu i jasnu poruku: „Ubijena osoba je jedna od nas; Most smo svi mi“.

Potom je, zalaganjem međunarodne zajednice  uz podršku UNESCO-a i Svjetske banke, pružena pomoć za ponovnu izgradnju Starog mosta i obnovu Starog grada u Mostaru. Sada, obnovljeni Stari most i Stari grad u Mostaru, se nalaze na popisu UNESCO-ve kulturne baštine,  privlači turiste iz cijelog svijeta, omogućava otvaranje radnih mjesta i revitalizaciju lokalne ekonomije.

Uz zajedničko ubjeđenje da je kultura od kritičnog značaja za postizanje održivog urbanog razvoja i osiguranje djelotvornog procesa obnove i oporavka nakon krize, danas je u sjedištu UNESCO-a prezentiran novi materijal Svjetske banke i UNESCO-a,  Kultura u obnovi i oporavku gradova  (CURE),  kao prijedlog za jači okvir za obnovu i oporavak gradova, zasnovan na kulturi, u kojem su integrirani pristupi u čijem su centru ljudi i koji su zasnovani na mjestu.


"Kultura bi trebala imati centralno mjesto u strategijama obnove i oporavka nakon nepogoda. Svjetska banka i UNESCO dijele iste vrijednosti i opredjeljenja kroz ovaj zajednički materijal, Kultura u obnovi i oporavku gradova, koji daje okvir i operativne smjernice za kreatore politike i izvršioce uključene u planiranje, finansiranje i implementaciju intervencija za obnovu i oporavak gradova nakon krize."
Image
Ede Ijjasz-Vasquez
viši direktor Globalne prakse Svjetske banke za socijalna, urbana, ruralna pitanja i otpornost

MULTIMEDIA

Image
click


Kultura u srcima ljudi i središtu prostora i politika oporavka

Simbolizirajući temeljnu ulogu koju kultura ima u oporavku fizičkog, društvenog i ekonomskog tkiva grada nakon rata i sukoba, mostarska priča je simbol današnjih gradova i zajednica iz cijelog svijeta.

“Kultura je ključni izvor otpornosti, pomirenja i socijalne kohezije za gradove i zajednice“, kaže Ernesto Ottone R., UNESCO-v pomoćnik generalnog direktora za kulturu. „Kako nam pokazuje partnerstvo UNESCO-a i Svjetske banke širom svijeta, uključujući Haiti, Mali, Bosnu i Hercegovinu, očuvanje kulture je od kritičnog značaja za proces oporavka i obnove nakon krize.” 

Kako se svijet urbanizira nezapamćenom brzinom i obimom, gradovi su sve više pogođeni teretom sukoba, kriza i katastrofa. Prirodne nepogode kao što su oluje, poplave,  zemljotresi su sve intenzivniji i učestaliji, uz neproporcionalno veći  uticaj na urbana područja. U međuvremenu, oružani sukobi postaju sve složeniji, prisiljavajući milione ljudi da napuste svoje domove i uzrokujući velika razaranja gradova. I jedno i drugo ima razarajuće efekte na kulturu.

Kako se zemlje i gradovi mogu najbolje pripremiti za djelotvorno prevazilaženje sve većih kriza do kojih dovode akutne urbane neprilike?

Lokalni kontekst se može razlikovati, ali uspješne politike moraju biti zasnovane i na mjestu i biti usmjerene na ljude. Dok strategije zasnovane na mjestu daju prioritet obnovi fizičkih dobara, strategije usmjerene na ljude mogu ojačati osjećaj vlasništva zajednice i socijalnu inkluziju, učiniti izgrađeno okruženje ugodnijim za život i ubrzati socio-ekonomski oporavak gradova.

I za temelje i za interakciju ljudi i mjesta je bitan „X faktor“ kulture. Kroz kulturno nasljeđe i kreativnost, kultura je bitna i kao dobro i kao alat za obnovu i oporavak grada. Bez davanja prioriteta kulturi, proces rekonstrukcije može dovesti do dodatnog narušavanja fizičkog i društvenog tkiva. 


CURE Okvir daje osnovne principe koji kroz kulturu integriraju pristupe zasnovane na mjestu i usmjerene na ljude, u održive politike urbanog razvoja – da bi se pomoglo gradovima da djelotvorno odgovore na uticaje urbanih kriza.

“CURE Okvir predstavlja značajnu odrednicu tekućeg partnerstva između Svjetske banke i UNESCO-a za ostvarivanje napretka na djelotvoronom urbanom razvoju kroz ulaganje u kulturu, urbanu regeneraciju i otpornost na integriran način,” kaže Sameh Wahba, direktor Svjetske banke za urbani i teritorijalni razvoj, upravljanje rizikom od katastrofa i otpornost.  

Novi okvir i operativne smjernice vode kreatore politike i izvršioce kroz proces planiranja, finansiranja i implementacije. CURE Okvir ističe temeljnu ulogu kulture i naglašava da djelotvorni programi obnove i oporavka gradova zahtijevaju da kultura bude uključena u procjenu štete i potreba, kao i u donošenje politika i strategija, finansiranje i implementaciju. Konačno, ove kolaborativne aktivnosti uviđaju da integracija kulture u urbani razvoj i oporavak nakon krize može značajno doprinijeti da gradovi postanu inkluzivniji, sigurniji, otporniji i održiviji.

Izvještaj se oslanja na svjetska iskustva da bi pokazao napredak ostvaren na terenu. Bilo da je riječ o izgradnji građanske kulture u Medelinu u Kolumbiji, kao protuteže prošlosti grada obilježenoj nasiljem ili jačanju izgradnje mira kroz transparentnost i angažman zajednice u Banda Acehu u Indoneziji, kultura ima centralno mjesto.   

Ostala iskustva uključuju zaštitu kulturnog nasljeđa nakon zemljotresa i obnovu Starog grada Lijianga u Kini; promociju pomirenja kroz očuvanje kulturnog nasljeđa u Nikoziji na Kipru; te unaprjeđenje upravljanja rizikom od katastrofe u cilju zaštite spomenika u Baganu u Myanmaru. U Iraku, Svjetska banka i UNESCO se pripremaju za saradnju u obnovi Mosula, nadovezujući se na CURE Okvir, kao dio UNESCO-ve inicijative  “Obnova duha Mosula” i projekat Svjetske banke Hitni program za razvoj. 

Prema ovom materijalu, kultura kao temelj oporavka često počinje fizičkom rekonstrukcijom znamenitosti koje predstavljaju simbol, kao što je Stari most u Mostaru u Bosni i Hercegovini. U drugim slučajevima, kolektivni čin obnove zajedničkog nasljeđa predstavlja poticaj za oživljavanje zajednice, kao što je proces rekonstrukcije vjerskih i kulturnih znamenitosti nakon konflikta u Timbuku na Maliju. Nadalje, Tokio u Japanu pokazuje kako pristup izgradnji kulture nadopunjen inovativnim mehanizmima prilagođavanja zemljišta, rezultira otpornim gradom, koji ostvaruje procvat uprkos malim vjerovatnoćama. U izvještaju primjeri Seula u Koreji i Bejruta u Libanu pokazuju da se oporavak bez kulture u konačnici mora usklađivati, da bi se ostvarili održivi rezultati.

Usvajanjem CURE Okvira, nacionalni i lokalni lideri će moći postaviti kulturu u centar procesa obnove i oporavka svojih gradova u vremenima krize – bilo da je riječ o prirodnoj nepogodi, oružanom sukobu ili situaciji urbanih neprilika – za izgradnju inkluzivnih, otpornih i održivih gradova i zajednica za sve, što je od ključnog značaja za ostvarivanje Ciljeva održivog razvoja do 2030. i iskorjenjivanja ekstremnog siromaštva i jačanje zajedničkog prosperiteta na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou.   

Da bi ste saznali više o CURE Okviru, preuymite materijal Svjetske banke i UNESCO-a, Kultura u obnovi i oporavku gradova. 

 

Contact

Washington D.C.

Kristyn Schrader-King

+1-202-458-2736

kschrader@worldbank.orgApi
Api