Skip to Main Navigation
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ 5 юни, 2018

Световната икономика ще расте с 3,1% през 2018 г., очаква се забавяне на растежа в бъдеще

Нововъзникващите и развиващи се икономики ще ускорят ратежа си, износителите на суровини се възстановяват

ВАШИНГТОН, 5 Юни, 2018 - Въпреки неотдавнашното свиване, световният икономически растеж ще остане стабилен с ръст от 3,1% през 2018 г. През следващите две години обаче се очаква постепенно забавяне заради намалените темпове на растеж в развитите икономики и възстановяването на нововъзникващите икономики-износители на суровини и развиващите се икономики, обявиха от Световната банка.

"Ако може да се запази стабилният икономически растеж, на който бяхме свидетели тази година, това би помогнало на милиони хора да излязат от бедността, особено в бързорастящите икономики в Южна Азия", заяви президентът на групата на Световната банка Джим Йонг Ким. "Но само растежът няма да бъде достатъчен, за да се преодолеят зоните на крайната бедност в други части на света. Политиците трябва да се съсредоточат върху начините за подпомагане на растежа в дългосрочен план, повишавайки производителността и участието на работната сила на пазара на труда, за да се ускори премахването на крайната бедност и да се насърчи споделения просперитет."

Икономическата активност в развитите се икономики се очаква да нарасне с 2,2% през 2018 г., а през следващата година да достигне двупроцентово увеличение, тъй като централните банки постепенно ще премахват паричните стимули, се казва в последния доклад на Световната банка „Глобални икономически перспективи - юни 2018 г.“ Растежът във възникващите и развиващите се икономики като цяло се очаква да се повиши до 4,5% през 2018 г., преди да достигне 4,7% през 2019 г в следствие от възстановяването на износителите на суровини и успокояването на цените на суровините след пика тази година.

Тази перспектива е изправена пред рискове в обратна посока. Възможността за финансова пазарна нестабилност се увеличава, което повишава и уязвимостта на някои нововъзникващи пазари и развиващите се икономики към подобни смущения. Настроенията за търговски протекционизъм се засилват, а политическата несигурност и геополитическите рискове остават високи.

Изтеглете доклада от тук: Глобални икономически перспективи, Юни 2018

Докладът поставя специален фокус на дългосрочните перспективи и предупреждава, че в дългосрочен план очакваното забавяне на търсенето на суровини в световен мащаб би могло да ограничи цените и по този начин да забави бъдещия растеж на страните-износителки на суровини. Основните нововъзникващи пазари представляват значителен дял от нарастването на световното потребление на метали и енергия през последните две десетилетия, но се очаква забавяне в ръста на търсенето им, се посочва в специалното изследване на доклада.

"Прогнозираният спад в ръста на потреблението на суровини в дългосрочен план може да създаде предизвикателства за две трети от развиващите се страни, чиито приходи идват от износа на стоки", казва старшият директор за развитие на икономиките на Световната банка Шантаянан Деваражан. "Това засилва необходимостта от икономическа диверсификация и засилване на фискалните и паричните системи".

Задлъжнялостта е друга специална област, предмет на изследване в доклада. Посочва се, че повишените корпоративни дългове може да засилят опасенията за финансовата стабилност, като това може да окаже натиск върху инвестициите. Корпоративните дългове, а в някои държави и дългът в чуждестранна валута, са нарастнали след глобалната финансова криза, което прави тези страни по-уязвими при нарастване на разходите по заемите.

"Политиците в икономиките с възникващи пазари и в развиващите се икономики трябва да бъдат подготвени за справяне с възможните кризи при нестабилност на финансовите пазари, тъй като нормализирането на паричната политика на развитите държави превключва на по-висока скорост", казва директорът за развитие на икономическите перспективи в Световната банка Айхан Косе. "Нарастващите нива на дълга правят страните по-уязвими към по-високите лихвени проценти. Това подчертава значението на създаването отново на буфери срещу финансовите шокове. "

След многогодишни понижения, консенсусните прогнози за дългосрочен растеж се стабилизираха, което е евентуален сигнал, че глобалната икономика най-сетне е излязла от сянката на финансовата криза отпреди десетилетие. Въпреки това, дългосрочните консенсусни прогнози са исторически прекалено оптимистични и може би са пренебрегнали отслабването на потенциалния растеж и структурните тенденции в икономическата активност, предупреждава докладът.

Докладът приканва политиците да предприемат реформи, които да поставят основите за дългосрочните перспективи за растеж. Бързо променящата се технологична среда само засилва важността да се подпомага придобиването на умения и да се повишава на конкурентоспособността и свободната търговия. Подобряването на езиковата и математическа грамотност биха могли да доведат до значителни постижения и развитие. Не на последно място важно е и да се насърчат всеобхватни споразумения за търговия, която също може да подкрепи перспективите за растеж.


СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ №: 2018/174/DEC

Контакт

Вашингтон
Марк Фелсентал

(202) 458-0051
мобилен: (202) 602-9673
mfelsenthal@worldbank.org
За заявки за излъчване:
Хума Иматиаз
(202) 473-2409
мобилен: (202) 290-4864
himtiaz@worldbankgroup.org
Api
Api