ទស្សនៈទូទៅ

បច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយ៖ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៥

ប្រទេសកម្ពុជា នៅបន្តទទួលបាន​កំណើនសេដ្ឋកិច្ចរឹងមំា ទោះបីជា​កំណើននេះ​មាន​ល្បឿន​យឺត​បន្តិចក្តី។ កំណើន សេដ្ឋកិច្ចពិតនៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៤ ត្រូវបាន​គេប៉ាន់ប្រមាណ ថា​បាន​កើន​ឡើងដល់ ៧ភាគរយ។ វិស័យ​កាត់ដេរ រួម ជាមួយនឹង​វិស័យសំណង់​និង​សេវាកម្ម ជាពិសេស​ វិស័យ ហិរញ្ញវត្ថុ​និង​អចលនទ្រព្យនៅបន្ត​ធ្វើឲ្យ​កំណើនសេដ្ឋកិច្ច កើនឡើង។ ក៏ប៉ុន្តែ ​កំណើន​សេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៥ និង​ឆ្នាំ ២០១៦ ត្រូវបានគេប៉ាន់ប្រមាណថា មានប្រហែល ៦,៩ភាគរយដោយសារតែ​មាន​ការ​ប្រឈមទៅនឹង​ការ ប្រកួតប្រជែងកាន់តែ​ខ្លាំងឡើង​លើការនាំចេញផ្នែកវិស័យ កាត់ដេរការបន្ត​ធ្លាក់ចុះនៃ​កំណើន​លើវិស័យកសិកម្ម និង​​ កំណើន​កាន់តែតិចទៅលើវិស័យ​ទេសចរណ៍។

ភាពក្រីក្រនៅតែបន្តរថយចុះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ទោះ បីជា​ល្បឿន​នៃការថយចុះនេះយឺតបន្តិចក្តី។ អត្រានៃភាព ក្រីក្រ មានចំនួន ១៧,៧ភាគរយ នៅក្នុងឆ្នាំ ២០១២ ដែល​មាន​ប្រជាពលរដ្ឋ​ក្រីក្រ​ជិត​ ៣លាន​នាក់ និង​​ជាង ៨,១លាននាក់​រស់នៅក្បែរបន្ទាត់ក្រីក្រ។ ប្រហែល ៩០ ភាគរយនៃប្រជាពលរដ្ឋទាំងនេះ រស់នៅក្នុងតំបន់ជនបទ។ ការប៉ាន់ប្រមាណរបស់ធនាគារពិភពលោក បង្ហាញថា កម្ពុជា​សម្រេចបាន​គោលដៅ​អភិវឌ្ឍន៍សហសវត្សក្នុងការ​ កាត់បន្ថយ​ភាពក្រីក្រ​បាន​៥០ភាគរយ​នៅក្នុងឆ្នាំ ២០០៩។ ក៏ប៉ុន្តែ គ្រួសារភាគច្រើនលើសលប់ដែលបាន​ចាកផុតពី ភាពក្រីក្រ អាច​មានជីវភាព​ល្អប្រសើរ​ក្នុងកម្រិត​តិចតួចប៉ុ ណ្ណោះ។

ការអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្ស ជាពិសេស នៅក្នុងវិស័យ​ សុខាភិបាលនិងវិស័យអប់រំ នៅតែជាអាទិភាព​​​សម្រាប់ការ អភិវឌ្ឍ​ដ៏សំខាន់មួយ​សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា។ ប្រហែល​ ៤២ភាគរយនៃ​កុមារអាយុ​ក្រោម​ ៥ឆ្នាំ ខ្វះអាហារូបត្ថម្ភនិង​ ក្រិន និង​ច្រើនជាង ៥០ភាគរយនៃ​ប្រជាជនកម្ពុជា មិនមាន​ បង្គន់ប្រើប្រាស់និង​គ្មាន​អនាម័យ​សមរម្យទេ។

កម្ពុជាមាន​ការរីកចម្រើន​ល្អក្នុងការកែលម្អកម្មវិធីសុខភាព​ មាតា កម្មវិធីថែទាំកុមារតូចៗ និងកម្មវិធីអប់រំ​ថ្នាក់បឋម សិក្សា​នៅ​ក្នុង​តំបន់ជនបទ។ អត្រាស្លាប់នៃកុមារ​ក្នុង ១០០០០០កំណើតរស់ បាន​ថយចុះពី ៤៧២នាក់ នៅឆ្នាំ ២០០៥ មកនៅត្រឹម ១៧០នាក់ នៅឆ្នាំ ២០១៤ អត្រា​ ​ស្លាប់​របស់កុមារអាយុក្រោម​ ៥ឆ្នាំ បាន​ថយចុះ​ពី ១២៤នាក់ ក្នុង​ ១០០០កំណើតរស់ នៅឆ្នាំ ១៩៩៨ មកនៅត្រឹម ៣៥​ នាក់ក្នុង ១០០០កំណើត​រស់​ នៅឆ្នាំ ២០១៤ និង​អត្រា​ចុះ ឈ្មោះចូលរៀន​ពិតប្រាកដសម្រាប់ថ្នាក់បឋម បាន​កើ​ន ឡើង​ពី​ ៨១ភាគរយ នៅឆ្នាំ ២០០១ ដល់ ៩៤,៣ភាគរយ​ នៅឆ្នាំ ២០១២។

កម្ពុជា​ ក៏ទទួលបាន​ជោគជ័យផងដែរ​ក្នុងការ​ទប់ស្កាត់និង​ ព្យា​បាល​ជម្ងឺហ៊ីវ/អេដស៍។ គិតត្រឹមឆ្នាំ ២០១១ ជិត ៩០ ភាគរយនៃ​អ្នកជម្ងឺអេដស៍ទាំងអស់នៅកម្ពុជា បានទទួល​ ការព្យា​បាល។ អត្រានេះ ស្ថិត​ក្នុង​ចំណោម​អត្រាមួយ​ខ្ពស់ ជាងគេបំផុត​នៅក្នុង​បណ្តាប្រទេស​កំពុងអភិវឌ្ឍនានានៅ លើពិភពលោក។

កម្ពុជា នៅតែ​ជួបប្រទះនឹងបញ្ហាប្រឈម​ក្នុង​ការអភិវឌ្ឍមួយ ចំនួន ដែលរួមទាំងការគ្រប់គ្រងដីធ្លីនិងធន​ធានធម្មជាតិ​ ឲ្យមានប្រសិទ្ធិភាព​ និរន្តរភាព​នៃបរិស្ថាន និង​អភិបាល កិ​ច្ចល្អ។ អំពើពុករលួយ​និង​ការផ្គត់​ផ្គង់​សេវា​សាធារណៈមិន បានល្អ​ធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដល់​ការអភិវឌ្ឍ​ទូទៅ​។ បញ្ហាប្រឈម សំខាន់​ដែលត្រូវ​ដោះ​ស្រាយ​ចំពោះមុខ​គឺ ត្រូវជំរុញវិស័យ កសិកម្មនិងវិស័យទេសចរណ៍ដើម្បី​ឲ្យ​ក្លាយ​ជា​ក្បាល ម៉ាស៊ីន​នៃកំណើន​ដ៏រឹងមាំជាថ្មីម្តងទៀត​ដើម្បី​គាំទ្រដល់​ ការកាត់​បន្ថយភាព​ក្រីក្រ ព្រមទាំង​​ពង្រីក​និង​ទ្រទ្រង់​ដល់​​ កំណើន​លើ​វិស័យ​ផលិតកម្ម រួមទាំង​វិស័យ​កាត់ដេរ​ផងដែរ។

បច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយ៖ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៥

បានទទួលហិរញ្ញប្បទានឥណទានដំបូង​របស់ខ្លួន​​ពី​ធនាគារ​ ពិភពលោក​នៅក្នុង​ឆ្នាំ ១៩៩៣។ បន្ទាប់ពី​ជម្លោះ​អស់រយៈ ពេល​ជាច្រើន​ទសវត្ស​រ៍នៅក្នុង​ប្រទេស​ វិស័យ​អាទិភាព​ របស់ធនាគារពិភពលោក គឺ​ត្រូវ​គាំ​ទ្រ​ដល់​ការ​កសាង​ឡើង វិញនូវ​ស្ថាប័ន​សង្គមកិច្ចនិង​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​ការអភិវឌ្ឍ​ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវ័ន្ត។ ចាប់តាំងពី​ឆ្នាំ ១៩៩៩មក មាន ការផ្តោតការយកចិត្ត​ទុកដាក់កាន់តែច្រើន​ឡើង​លើ​​កំណែ ទម្រង់​អភិបាល​កិច្ច ស្ថេរភាពម៉ាក្រូ​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​កំណើន សេដ្ឋ​កិច្ច​ប្រកបដោយនិរន្តរភាព​ ការអភិវឌ្ឍវិស័យឯកជន ការអភិវឌ្ឍជនបទ ការគ្រប់គ្រង​ធនធានធម្មជាតិ​ប្រកប ដោយ​និរន្តរភាព និង​​ការ​កែលម្អនិង​ពង្រីក​សេវា​សុខភាព និង​អប់រំ​។

យុទ្ធសាស្រ្តជំនួយអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេស​របស់ធនាគារ ពិភពលោក (ឆ្នាំ ២០០៥‑២០០៨ ដែលបាន​បន្ត​ដល់​ឆ្នាំ ២០១១) បាន​គូសបញ្ជាក់​វិស័យ​អាទិភាពចំ​នួនពីរគឺ៖ លុបបំបាត់របាំងនៃអភិបាលកិច្ចល្អ​ដែល​ជះឥទ្ធិផលដល់ កំណើននិងការកាត់បន្ថយ​ភាពក្រីក្រ និង​គាំទ្រ​ដល់​ យុទ្ធសាស្រ្ត​នានា​និង​វិនិយោគទុន​ដែលចាំបាច់​ក្នុង​ការ សម្រេចបាន​គោល​ដៅ​អភិវឌ្ឍន៍​របស់កម្ពុជា។ គម្រោង នានា​ដែល​ផ្តល់​ហិរញ្ញប្បទាន​ដោយ​ធនាគារពិភពលោក ក្រោម​យុទ្ធសាស្រ្តនេះ ត្រូវបាន​រៀបចំឡើង​ដើម្បី​ជួយ​ អនុវត្ត​​ផែនការ​យុទ្ធសាស្រ្ត​អភិវឌ្ឍន៍ជាតិ​របស់កម្ពុជា សម្រាប់ឆ្នាំ ២០០៦‑២០១១ (​ដែល​បានបន្ត​រហូត​ដល់​ឆ្នាំ ២០១៣) និង​ជួយ​កម្ពុជា​សម្រេចបាន​គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ សហសវត្ស។

ក្រុមធនាគារពិភពលោក បាន​ផ្តល់នូវ​សេវាវិភាគនិង​ ប្រឹក្សាយោបល់​លើ​គោល​នយោបាយ​ដើម្បី​ជួយ​កម្ពុជា​ដោះ ស្រាយ​អាទិភាព​អភិវឌ្ឍន៍​បន្ទាន់ជាច្រើន ដែល​រួមមាន ការ វាយតម្លៃ​លើ​ភាពក្រីក្រ​និង​បរិយាកាសវិនិយោគ និង​ការ សិក្សា​លើ​ការអភិវឌ្ឍផ្នែក​ពាណិជ្ជកម្ម ទឹកនិងអនាម័យ​ សាធារណៈ ការថែទាំសុខភាព ការកែលម្អ​គុណភាព​គ្រូ បង្រៀន​ និង​ការគំាពារពីសង្គម។ ​ធនាគារពិភពលោក ធ្វើការ​ងារ​យ៉ាងជិតស្និទ្ធិជាមួយ​ដៃគូ​អភិវឌ្ឍន៍​ជាច្រើន​របស់ កម្ពុជា​ ព្រមទាំង​រដ្ឋាភិបាល តាមរយៈក្រុមការងារ​ប ច្ចេកទេស​រួមរវាង​រដ្ឋាភិបាលនិង​ម្ចាស់ជំនួយ​ ដូចជា ការ ធ្វើផែនការ​និង​ការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ ការអភិវឌ្ឍវិស័យ ឯកជន ​កំណែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ និង​ការគ្រប់គ្រង​ ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ។

បច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយ៖ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៥

អប់រំ៖ សិស្សមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិចំនួនច្រើនជាង ២៧.០០០នាក់ បានទទួលអាហារូបករណ៍ដើម្បីបញ្ចប់ កម្រិតអប់រំមូលដ្ឋាន និងគ្រូកម្រិតបឋមសិក្សាច្រើនជាង ៦.៣០០នាក់ ត្រូវបានបណ្តុះបណ្តាលដើម្បីឲ្យក្លាយជាគ្រូ អប់រំកម្រិតមូលដ្ឋាន។ ក្រោមគំនិតផ្តួចផ្តើមស្តីពីការអប់រំ នៅកម្ពុជាសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាដែលដឹកនាំដោយធនាគារ ពិភពលោក ថ្នាក់រៀនចំនួន ១.២៧០ ត្រូវបានសាងសង់ ឡើង និងកម្មវិធីអប់រំកុមារតូចចំនួន ៩០០កម្មវិធី ត្រូវ បានបង្កើតឡើងដើម្បីអប់រំកុមារតូចៗឲ្យបានដល់ចំនួន ២៦.០៤២នាក់។ ក្រៅពីនេះ សិស្សក្រីក្រថ្នាក់បឋមចំនួន ១១.៨៩២នាក់ បានទទួលអាហារូបករណ៍ គ្រូចំនួន ១១.០០០នាក់ ត្រូវបានការបណ្តុះ បណ្តាលដើម្បី កែលម្អគុណភាពនៃការបង្រៀន និងអគារការិយាល័យ អប់រំស្រុកចំនួន ៣០អគារ ត្រូវបានសាងសង់ឡើង។ ក្រោមគម្រោងគុណភាពអប់រំឧត្តមសិក្សានិងការពង្រឹង សមត្ថភាព និស្សិតក្រីក្រខ្វះលទ្ធភាពចំនួនច្រើនជាង ៩០០នាក់ បានទទួលអាហារូបករណ៍អាទិភាពពិសេស សម្រាប់សិក្សានៅកម្រិតមហាវិទ្យាល័យ។

សុខភាព៖ គម្រោងកម្មវិធីគាំទ្រវិស័យសុខាភិបាលទីពីរ ដែលគាំទ្រមូលនិធិរួមគ្នាដោយសមាគមអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិ និងមូលនិធិទំនុកចិត្តរបស់ម្ចាស់ជំនួយពហុភាគី ដែល ដឹកនាំដោយធនាគារពិភពលោក កំពុងតែធ្វើការកែលម្អ ទំហំនៃការគ្របដណ្តប់ និងគុណភាពនៃសេវាថែទាំ សុខភាពតាមរយៈការសាងសង់អគារសុខភាពថ្មីៗជាច្រើន ការផ្គត់ផ្គង់បរិក្ខាពេទ្យ ការផ្តល់ហរិញ្ញប្បទានដល់ សកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយផ្នែកសុខភាព ការបណ្តុះបណ្តាល ដល់បុគ្គលិកសុខាភិបាលអាជីព និងការផ្តល់ហរិញ្ញប្បទាន រួមដល់មូលនិធិសមធម៌សុខភាពនិងជំនួយបច្ចេកទេស សម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់សេវា។ មូលនិធិសមធម៌សុខភាព កំពុង តែជួយប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រឲ្យទទួលបានសេវាថែទាំ សុខភាព។ នៅត្រឹមឆ្នាំ២០១៤ មាន ១,៥លានករណី បានទទួលសេវាថែទាំសុខភាពតាមរយៈមូលនិធិនេះ សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក្រីក្រ។ ជំនួយបច្ចេកទេស សម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់សេវា កំពុងតែជួយកែលម្អការគ្រប់គ្រង សេវាសុខភាពវត្តមានរបស់បុគ្គលិក និងការគ្របដណ្តប់នៃ សេវាសុខភាព។ ក្រោមកម្មវិធីគាំទ្រវិស័យសុខាភិបាល ដំណាក់កាលទីពីរមន្ទីរពេទ្យខេត្តចំនួនមួយ និង មន្ទីរពិសោធន៍ជាតិសម្រាប់ត្រួតពិនិត្យគុណភាព ថ្នាំពេទ្យមជ្ឍ មណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលពេទ្យប្រចាំតំបន់ចំនួន ពីរ ប៉ុស្តិ៍សុខភាពចំនួន៥ មណ្ឌលសុខភាពចំនួន ១២១ និងបន្ទប់សម្រាលកូនចំនួន ២៦ ត្រូវបានសាងសង់។

ដីធ្លី៖ របៀបវារៈកំណែទម្រង់ដីធ្លីរបស់រដ្ឋាភិបាល រួមមាន ការបែងចែកដីសម្បទានសង្គមកិច្ច។ គម្រោងបែងចែកដី សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ច (LASED) ដែល គាំទ្រដោយធនាគារពិភពលោក បានផ្តល់ដី និងគាំទ្រដល់ ការរស់នៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្មានដីឬខ្វះដីបាន ចំនួនជាង ៤.៧០០គ្រួសារ។ នេះគឺជាគម្រោងសាកល្បង ដើម្បីសាកល្បងមើលរចនាបទគម្រោងនិងការអនុវត្តកម្មវិធី ដីសម្បទានសង្គមកិច្ចដែលប្រកបដោយនិរន្តរភាព។

ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកនិងអនាម័យសាធារណៈ៖ ក្រោមកម្មវិធី ជំនួយបច្ចេកទេសគាំទ្រលើកម្មវិធីទឹកនិងអនាម័យ សាធារណៈ។ ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន ២៧.០០០គ្រួសារ បាន ទទួលអនាម័យសាធារណៈតាមរយៈទីផ្សារក្នុងមូលដ្ឋាន និងប្រជាពលរដ្ឋចំនួន ៤៤.៩០០គ្រួសារ ទទួលបានទឹក ម៉ាស៊ីនប្រើប្រាស់ពីក្រុមហ៊ុនឯកជន។

ការដឹកជញ្ជូន៖ គម្រោងថែទំាផ្លូវថ្នល់ បានជួយស្តារឡើង វិញនូវបណ្តាញផ្លូវជាតិនិងផ្លូវតាមខេត្តរបស់កម្ពុជា បាន ចំនួន ៤៥០គីឡូម៉ែត្រ។ គម្រោងនេះ ក៏បានជួយកែលម្អ ប្រសិទ្ធិភាពនិងអភិបាលកិច្ចនៃវិស័យដឹកជញ្ជូននេះផងដែរ តាមរយៈការពង្រឹងសមត្ថភាពនៅក្នុងក្រសួង សាធារណៈការនិងដឹកជញ្ជូន សម្រាប់ធ្វើផែនការថែទាំផ្លូវ ថ្នល់ រួមទាំងការធ្វើថវិកា និងការថែទាំជាទៀងទាត់និង តាមរដូវ។

ពាណិជ្ជកម្ម៖ ចំណាត់ថ្នាក់របស់កម្ពុជាបានកើនឡើងដល់ លំដាប់ថ្នាក់ទី ៤៦ នៅក្នុងសន្ទស្សន៍ប្រតិបត្តិការភស្តុភារ របស់ធនាគារពិភពលោក ក្នុងចន្លោះពីឆ្នាំ ២០១០ ដល់ឆ្នាំ ២០១៤។ កម្មវិធីគាំពារវិស័យពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់កម្ពុជា ដែលគ្រប់គ្រងដោយធនាគារពិភពលោក បានចូលរួម ចំណែកកែលម្អដល់ការចំណាយពេលវេលាសម្រាប់ការ ធ្វើពាណិជ្ជកម្មឆ្លងកាត់ព្រំដែន ដែលកំពុងតែបង្កលក្ខណៈ កាន់តែងាយស្រួលជាងមុនដល់អ្នកនាំចេញដើម្បីធ្វើ សមាហរណកម្មចូលទៅក្នុងបណ្តាញផលិតកម្មក្នុងតំបន់។ ការត្រួតពិនិត្យពីភ្នាក់ងារគយ បានថយចុះពី ៥,៩ថ្ងៃ មកនៅត្រឹម ១,៤ថ្ងៃ នៅពេលបច្ចុប្បន្ន។ ការធ្វើឲ្យ ប្រព័ន្ធគយមានលក្ខណៈស្វ័យប្រវត្តិ គឺជាការទទួលខុស ត្រូវដ៏ធំមួយសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរទាំងនេះ។ ប្រព័ន្ធអាស៊ីគូ ដាពិភពលោក (ASYCUDA World System) ត្រូវបានបង្កើន ឡើងដល់ ២១ ប៉ុស្តិ៍ត្រួតពិនិត្យនៅតាមព្រំដែន ហើយនឹង ត្រូវបានពង្រីកបន្ថែមដល់ ១១ ប៉ុស្តិ៍នៅតាមព្រំដែនបន្ថែម ទៀត ជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស នៅក្នុង រយៈពេលពីរឆ្នាំខាងមុខ។ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បាន អនុម័តនីតិវិធីដែលមានលក្ខណៈសាមញ្ញ សម្រាប់ការ ចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុនថ្មី ផ្តល់វិញ្ញាបនបត្រប្រភពដើមតាមប្រព័ន្ធ កុំព្យូទ័រ បង្កើតសេវាកម្មស្វែងរកនិក្ខិត្តសញ្ញាតាម អ៊ីនធើណេត និងកំពុងតែបង្កើតច្រកពាណិជ្ជកម្មជាតិមួយ។ អនុក្រិតស្តីពីវិធានការមិនយកពន្ធលើទំនិញនាំចេញឬ នាំចូល និងឃ្លាំងពាណិជ្ជកម្មជាតិ ព្រមទាំងកម្មវិធីការងារ ស្តីពីវិធានការមិនយកពន្ធលើទំនិញនាំចេញឬនាំចូល ត្រូវ បានសម្របសម្រួលតាមរយៈកម្មវិធីនេះ។ ការកែលម្អទាំង នេះបានកាត់បន្ថយរយៈពេលធ្វើប្រតិបត្តិការសម្រាប់ការ នាំចូលនិងនាំចេញ បានកាត់បន្ថយថ្លៃចំណាយលើការ ធ្វើជំនួញ ជំរុញឲ្យមានការវិនិយោគថ្មី និងបានធ្វើ សមាហរណកម្មកម្ពុជាចូលទៅក្នុងបណ្តាញផលិតកម្មក្នុង តំបន់បន្ថែមទៀត។

អភិបាលកិច្ច៖ ក្រោមគម្រោងអភិបាលកិច្ចល្អមូលដ្ឋាន ការិយាល័យ «ច្រកចេញចូលតែមួយ» ចំនួន ៣៦ ការិយល័យ ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅថ្នាក់ស្រុក ដើម្បីផ្តល់ សេវាសាធារណៈឲ្យបានកាន់តែខិតជិតដល់ប្រជាពលរដ្ឋ និងក្រុមហ៊ុននានា។ ការិយាល័យទាំងនេះ បានផ្តល់ សេវាកម្ម ដូចជា ការចុះបញ្ជីទោចក្រយានយន្ត អាជ្ញា ប័ណ្ណអាជីវកម្មខ្នាតតូច និងលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ បាន បម្រើដល់ជិតកន្លះលានករណី នៅក្នុងរយៈពេល ៥ឆ្នាំ ចុងក្រោនេះ។ ជំនួយបច្ចេកទេសដែលបានផ្តល់ទៅឲ្យ អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលផ្សេងៗចំនួន ៣៥អង្គការ បាន ជួយដល់សាលាចំនួន ៣៣០សាលា ក្រុមប្រឹក្សាឃុំចំនួន ២២០ និងមណ្ឌលសុខភាពចំនួន ១៥០ កែលម្អការ ប្រតិបត្តិការងាររបស់បុគ្គលិក និងសេវាកម្មនៅក្នុងមូល ដ្ឋាន។ ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលឯករាជ្យ ដែលត្រូវបាន បង្កើតឡើងក្រោមគម្រោងនេះកាលពីឆ្នាំ ២០០៩ បានដោះ ស្រាយបានជម្លោះចំនួនជាង ១.០០០ករណី ជូនដល់ ជនរងគ្រោះជាង ៧០០.០០០នាក់ ដែលភាគច្រើនជាកម្មករ នារី មកពីឧស្សាហកម្មកាត់ដេរ។ គុណភាពនៃការ សម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល ទទួលបាន ការកោតសរសើរពីអ្នកជំនាញអន្តរជាតិជាច្រើន ហើយ ការស្ទាប់ស្ទង់ឯករាជ្យមួយ បានបង្ហាញថា ទាំងនិយោជក់ និងទាំងសហជីព បានឲ្យតម្លៃលើសុចរិតភាព ឯករាជ្យភាព និងប្រសិទ្ធិភាព របស់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលនេះ (គឺគ្មាន ការបង់ប្រាក់ក្រៅផ្លូវការទេ)។

សាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ បានគាំទ្រប្រទេសកម្ពុជាក្នុង ការអនុវត្តគោលនយោបាយអង្ករ។ តាមរយៈការកែលម្អ ក្របខ័ណ្ឌនិយ័តកម្មសម្រាប់អ្នកកែច្នៃកសិកម្ម ការផ្តល់ការ គាំទ្រដល់រោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវនិងអ្នកនាំអង្ករចេញ ព្រម ទាំងការគាំទ្រដល់លទ្ធភាពទទួលបានហរិញ្ញវត្ថុតាមរយៈ ការងារផ្តល់ប្រឹក្សាយោបល់ កម្ពុជាអាចបង្កើនការនាំអង្ករ របស់ខ្លួនចេញបានទេ្វដងនៅក្នុងរយៈពេលបីឆ្នាំ ដែលកើន ឡើងដល់ចំនួន ៣៧៥,០០០ តោន នៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៤។ ជាលទ្ធផល កសិករជាច្រើនបានបង្កើននូវទិន្នផលរបស់ខ្លួន បានជាមធ្យមត្រឹម ២០ភាគរយ និងប្រាក់ចំណូលបន្ថែម បានត្រឹម ១,៥លានដុល្លារ។

ក្រៅពីនេះ សាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនេះ ក៏បានគាំទ្រ ផងដែរដល់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌល អាជ្ញាកណ្តាលពាណិជ្ជកម្មជាតិ ដើម្បីដោះស្រាយជម្លោះ ពាណិជ្ជកម្ម និងផ្តល់នូវការការពារដល់ការវិនិយោគ។ សាជីវកម្មនេះ ក៏បានគាំទ្រផងដែរដល់មជ្ឈមណ្ឌល អភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ដើម្បីធ្វើការវិភាគលើអត្ថប្រយោជន៍នៃ ការផ្តល់ការលើកទឹកចិត្តនាពេលបច្ចុប្បន្ន គាំទ្រដល់ការ កែប្រែច្បាប់វិនិយោគ និងកសាងសមត្ថភាពរបស់បុគ្គលិក នៃមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជានេះ។

 

 


ការឲ្យខ្ចី

​កម្ពុជា​: ទឹកប្រាក់សន្យាតាមឆ្នាំសារពើពន្ធ (ជាលានដុល្លារ)*

*ទឹកប្រាក់សន្យារួម របស់ IBRD និង IDA