ទស្សនៈទូទៅ

បច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយ៖ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦

ក្រោយពីមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដ៏រឹងមាំអស់រយៈពេលជាងពីរទសវត្សរ៍មក ប្រទេសកម្ពុជា ទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ជាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតទាបគិតត្រឹមឆ្នាំ ២០១៥មក ដែលមានចំណូលជាតិសរុបក្នុងមនុស្សម្នាក់កើនដល់ ១.០៧០ដុល្លារអាមេរិក។ វិស័យ​កាត់ដេរ ​វិស័យសំណង់​និង​សេវាកម្ម គឺជាវិស័យចំបងសម្រាប់ជំរុញដល់​កំណើនសេដ្ឋកិច្ច។ ​កំណើន​នេះ ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងនៅតែមានភាពរឹងមាំដដែលនៅក្នុងឆ្នាំ២០១៦ ដោយសារតែបរិមាណតម្រូវការក្នុងស្រុកនិងការនាំចេញសម្លៀកបំពាក់ដែលកំពុងតែវិលមករកភាពល្អប្រសើរឡើងវិញ ជួយស្រោចស្រង់ដល់កំណើនដែលកើនឡើងយឺតៗក្នុង វិស័យ​កសិកម្មនិងវិស័យសំណង់និងវិស័យ​ទេសចរណ៍ដែលកំពុងធ្លាក់ចុះ។

ភាពក្រីក្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានបន្តធ្លាក់ចុះ ទោះបីជា​ល្បឿន​នៃការធ្លាក់ចុះនេះយឺតជាងក្នុងឆ្នាំកន្លងទៅបន្តិចក្តី។ អត្រានៃភាពក្រីក្រ មានចំនួន ១៧,៧ភាគរយ នៅក្នុងឆ្នាំ២០១២។ ​ប្រហែល ៩០ភាគរយនៃ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ទំាងនេះរស់នៅក្នុងតំបន់ជនបទ។ ខណៈដែលកម្ពុជាសម្រេចបានគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រឲ្យមកនៅ ៥០ភាគរយនៅក្នុងឆ្នាំ ២០០៩ គ្រួសារភាគច្រើនបំផុតនៃគ្រួសារដែលបានចាកផុតពីភាពក្រីក្រ អាចមានជីវភាពល្អប្រសើរក្នុងកម្រិតតិចតួចប៉ុណ្ណោះ ដែលមានចំនួនប្រហែល ៨,១លាននាក់​រស់នៅក្បែរបន្ទាត់ក្រីក្រ។

​វិស័យ​សុខាភិបាលនិងវិស័យអប់រំ នៅតែជាបញ្ហាប្រឈមដ៏សំខាន់មួយ និងជាអាទិភាព​​​សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ​ដ៏សំខាន់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា។ ៣២ភាគរយ (ឬប្រហែល ០,៥លាននាក់)នៃ​កុមារអាយុ​ក្រោម​ ៥ឆ្នាំ មានរាងកាយ​ក្រិន។ ៧៩ភាគរយ (ឬប្រហែល ១២,៣លាននាក់)​នៃប្រជាជនកម្ពុជា ពុំទាន់ទទួលបានទឹកស្អាតប្រើសប្រាស់នៅឡើយទេ និង​៥៨ភាគរយ (៩,៣លាននាក់) ​នៃប្រជាជនកម្ពុជាមិនទាន់ទទួលបានអនាម័យសាធារណៈល្អប្រសើរទេ (ឆ្នាំ ២០១៥)។

កម្ពុជាមាន​ការរីកចម្រើន​ល្អក្នុងការកែលម្អកម្មវិធីសុខភាព​មាតា កម្មវិធីថែទាំកុមារតូចៗ និងកម្មវិធីអប់រំ​ថ្នាក់បឋមសិក្សា​នៅ​ក្នុង​តំបន់ជនបទ។ អត្រាស្លាប់នៃកុមារក្នុង ១សែនកំណើតរស់ បាន​ថយចុះពី ៤៧២នាក់ នៅឆ្នាំ ២០០៥ មកនៅ ១៧០នាក់ នៅឆ្នាំ ២០១៤ អត្រា​​ស្លាប់​របស់កុមារអាយុក្រោម​ ៥ឆ្នាំ បាន​ថយចុះ​ពី ៨៣នាក់ ក្នុង​ ១.០០០កំណើតរស់ នៅឆ្នាំ ២០០៥ មកនៅ ៣៥​នាក់ក្នុង ១.០០០កំណើត​រស់​ នៅឆ្នាំ ២០១៤ និង​អត្រា​ចុះឈ្មោះចូលរៀន​ពិតប្រាកដសម្រាប់ថ្នាក់បឋម បាន​កើ​នឡើង​ពី​ ៨១ភាគរយ នៅឆ្នាំ ២០០១ ដល់ ៩៥,៣ភាគរយ​ នៅឆ្នាំ ២០១៤។

ទោះបីជាសម្រេចបាននូវសមិទ្ធិផលទាំងនេះក្តី ក៏កម្ពុជា នៅតែ​ជួបប្រទះនឹងបញ្ហាប្រឈម​ក្នុង​ការអភិវឌ្ឍមួយចំនួន ដែលរួមមាន ភាពទន់ខ្សោយក្នុងការផ្គត់ផ្គង់សេវាសាធារណៈដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យ ការគ្រប់គ្រងដីធ្លីនិងធន​ធានធម្មជាតិ​​គ្មានប្រសិទ្ធិភាព​ និរន្តរភាព​នៃបរិស្ថាន និង​អភិបាលកិ​ច្ចល្អ។ ការជំរុញបង្កើនគុណភាព សមត្ថភាព និងសកិ្តសិទ្ធិភាពលើការផ្គត់ផ្គង់សេវាសាធារណៈ គឺជាលទ្ធភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការបង្កើតចំណូលបន្ថែមសម្រាប់ការចំណាយសាធារណៈសំខាន់ៗនិងតម្រូវការផ្សេងៗសម្រាប់ការវិនិយោគ ក្នុងការចំណាយធនធានដែលអាចរកបានប្រកបដោយសក្តិសិទ្ធិភាពនិងគណនេយ្យភាព និងក្នុងការធានាឲ្យមានការប្តេជ្ញាចិត្តនិងការបង់ថ្លៃទាន់ពេលវេលាលើប្រតិបត្តិការរបស់សេវាសាធារណៈនិងវិនិយោគទុនសាធារណៈសំខាន់ៗ។ ការឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហានេះនឹងជួយបង្កើនល្បឿនវិស័យកសិកម្មនិងវិស័យទេសចរណ៍ ឲ្យក្លាយជាក្បាលម៉ាស៊ីនកំណើនដ៏រឹងមាំសាជាថ្មីម្តងទៀតដើម្បីគាំទ្រដល់ការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ ក៏ដូចជាដើម្បីពង្រីកនិងទ្រទ្រង់ដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ច និងជំរុញឲ្យមានភាពចម្រុះបែបនៅក្នុងវិស័យផលិតកម្ម។

បច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយ៖ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦

កម្ពុជា​ បានទទួល​ឥណទានដំបូង​របស់ខ្លួន​​ពី​ធនាគារ​ពិភពលោក​នៅក្នុង​ឆ្នាំ ១៩៩៣។ បន្ទាប់ពី​ជម្លោះ​អស់​រយៈពេល​ជាច្រើន​ទសវត្ស​រ៍នៅក្នុង​ប្រទេស​ វិស័យ​អាទិភាព​របស់ធនាគារពិភពលោក គឺ​ត្រូវ​គាំ​ទ្រ​ដល់​ការ​កសាង​ឡើងវិញនូវ​ស្ថាប័ន​សង្គមកិច្ចនិង​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​ការអភិវឌ្ឍ​ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវ័ន្ត។ ចាប់តាំងពី​ឆ្នាំ ១៩៩៩មក ធនាគារពិភពលោកមានការផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់កាន់តែច្រើនឡើងលើ​​កំណែទម្រង់​អភិបាល​កិច្ច ស្ថេរភាពម៉ាក្រូ​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​កំណើនសេដ្ឋ​កិច្ច​ប្រកបដោយនិរន្តរភាព​ ការអភិវឌ្ឍវិស័យឯកជន ការអភិវឌ្ឍជនបទ ការគ្រប់គ្រង​ធនធានធម្មជាតិ​ប្រកបដោយ​និរន្តរភាព និង​​ការ​កែលម្អនិង​ពង្រីក​សេវា​សុខភាពនិង​អប់រំ​។

យុទ្ធសាស្រ្តជំនួយអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេស​របស់ធនាគារពិភពលោក (ឆ្នាំ ២០០៥‑២០០៨ ដែលបាន​បន្ត​ដល់​ឆ្នាំ ២០១១) បាន​ដាក់ចេញនូវគោលដៅ​អាទិភាពចំ​នួនពីរគឺ៖ ការលុបបំបាត់ផលលំបាកនៃអភិបាលកិច្ច​នានាដែល​ជះឥទ្ធិផលដល់កំណើននិងការកាត់បន្ថយ​ភាពក្រីក្រ និង​គាំទ្រ​ដល់​យុទ្ធសាស្រ្ត​នានា​និង​វិនិយោគទុន​ដែលចាំបាច់​ក្នុង​ការសម្រេចបាន​គោល​ដៅ​អភិវឌ្ឍន៍​របស់កម្ពុជា។ គម្រោងនានា​ដែល​ផ្តល់​ហិរ

ញ្ញប្បទាន​ដោយ​ធនាគារពិភពលោកក្រោម​យុទ្ធសាស្រ្តនេះ ត្រូវបាន​រៀបចំឡើង​ដើម្បី​ជួយ​អនុវត្ត​​ផែនការ​យុទ្ធសាស្រ្ត​អភិវឌ្ឍន៍ជាតិ​របស់កម្ពុជាសម្រាប់ឆ្នាំ ២០០៦‑២០១១ (​ដែល​បានបន្ត​រហូត​ដល់​ឆ្នាំ ២០១៣) និង​ជួយ​កម្ពុជា​សម្រេចបាន​គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍សហសវត្ស។

នៅខែ មិថុនា និងខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៥ ក្រុមធនាគារពិភពលោក បានរៀបចំកិច្ចពិគ្រោះយោបល់ថ្នាក់ប្រទេសដែលមានលក្ខណៈទូលំទូលាយមួយជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្តីពីកាលានុវត្តភាពនិងបញ្ហាប្រឈមនានាជុំវិញការងារអភិវឌ្ឍរបស់កម្ពុជា និងរកវិធីសាស្ត្រដែលល្អបំផុតសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមទាំងនេះនៅក្នុងរយៈពេលពីពីរទៅបីឆ្នាំខាងមុខទៀត។ កិច្ចពិគ្រោះយោបល់ទាំងនេះបានជួយដល់ក្រុមធនាគារពិភពលោកក្នុងការរៀបចំធ្វើឯកសារទំនាក់ទំនងសម្រាប់ប្រទេស ដែលជាយុទ្ធសាស្រ្តមួយមានរយៈពេលពីរឆ្នាំ ដើម្បីគាំទ្រដល់កម្ពុជាក្នុងការទ្រទ្រដល់កំណើនលើគ្រប់វិស័យនិងរឹងមាំ ដែលនឹងបន្តកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ និងលើកកម្ពស់វិបុលភាពរួម ដែលត្រូវបានត្រួតពិនិត្យមើលឡើងវិញនិងគាំទ្រដោយក្រុមប្រឹក្សានាយកប្រតិបត្តិរបស់ធនាគារពិភពលោក នៅថ្ងៃទី១៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៦។

ឯកសារទំនាក់ទំនងសម្រាប់ប្រទេសនេះ បានដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ក្រុមធនាគារពិភពលោកក្នុងការគាំទ្រដល់គោលដៅរបស់កម្ពុជាដើម្បីកាត់បន្ថយអត្រានៃភាពក្រីក្រឲ្យបានយ៉ាងតិចបំផុតត្រឹមមួយភាគរយក្នុងមួយឆ្នាំ ដូចដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ជាតិឆ្នាំ ២០១៤‑២០១៨ របស់កម្ពុជា។ យុទ្ធសាស្ត្រនេះ មានគោលបំណងជួយដល់ប្រទេសកម្ពុជាកែលម្អបន្ថែមទៀតនូវបរិយាកាសពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួន ធ្វើឲ្យផលិតផលរបស់ខ្លួនកាន់តែមានភាពប្រកួតប្រជែងជាលក្ខណៈសកល។ យុទ្ធសាស្ត្រនេះក៏ផ្តោតការយកចិត្តទុកផងដែរលើការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងដល់ការផ្គត់ផ្គង់សេវាសង្គមកិច្ចនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ការបង្កើតឱកាសសម្រាប់ជនទីទ័លក្រតាមរយៈការវិនិយោគលើទ្រព្យសម្បត្តិមានតម្លៃ ដែលនាំឲ្យមានការបង្កើតការងារធ្វើកាន់តែច្រើន។

កម្មវិធីដែលផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានក្រោមឯកសារទំនាក់ទំនងសម្រាប់ប្រទេសនេះ រួមមានគម្រោងវិនិយោគទុនចំនួន ៧ ដែលមានទឹកប្រាក់សរុបប្រហែល ២៥០លានដុល្លារ ជាមូលនិធិរបស់សមាគមអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិ ដែលមូនិធិរបស់ធនាគារពិភពលោកសម្រាប់ជួយដល់ប្រទេសក្រីក្រជាងគេបំផុត ។ កម្មវិធីនេះ ផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់លើអាទិភាពអភិវឌ្ឍន៍របស់កម្ពុជា និងឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីលទ្ធផលនៃកិច្ចពិគ្រោះយោបល់នៅក្នុងប្រទេស និងការឯកភាពគ្នាលើការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានសម្រាប់ការវិនិយោគលើវិស័យអាទិភាព និងការគាំទ្រផ្តល់យោបល់រវាងរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមធនាគារពិភពលោក។

ក្នុងកំឡុងពេលអនុវត្តកម្មវិធីនេះ ក្រុមធនាគារពិភពលោក មានផែនការ វិភាគសម្រាប់ស្ថានភាពដែលមានប្រព័ន្ធក្នុងកម្រិតទូទាំងប្រទេស ដើម្បីជួយរកឲ្យឃើញនូវកាលានុវត្តភាពនិងបញ្ហាប្រឈមជុំវិញការងារអភិវឌ្ឍន៍ ក៏ដូចជារកឲ្យឃើញនូវដំណោះស្រាយសម្រាប់កាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ និងចែករំលែកផលកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក្រីក្រ។ ធនាគារពិភពលោក ក៏រំពឹងថានឹងផ្តល់នូវសេវាផ្នែកវិភាគនិងផ្តល់យោបល់ផងដែរតាមការស្នើសុំរបស់រដ្ឋាភិបាល ដោយផ្តោតលើផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគ ការគ្រប់គ្រងម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងការគ្រប់គ្រងវិស័យសាធារណៈនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសង្គម។

សាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ ដែលជាសមាជិកមួយរបស់ក្រុមធនាគារពិភពលោកដែលផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់លើវិស័យឯកជននៅក្នុងបណ្តាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ ក្នុងកំឡុងពេលពីឆ្នាំ ២០១៦ ដល់ ២០១៧ នឹងពង្រីកសកម្មភាពរបស់ខ្លួន តាមរយៈការវិនិយោគប្រហែល ២០០លានដុល្លារ និងបន្ថែមពីលើការផ្តល់សេវាផ្នែកផ្តល់យោបល់លើផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និងពាណិជ្ជកម្មនិងភាពប្រកួតប្រជែង។

ទីភ្នាក់ងារធានារ៉ាប់រងវិនិយោគទុនពហុភាគី ដែលជាស្ថាប័នផ្នែកធានារ៉ាប់រងហានិភ័យនយោបាយរបស់ក្រុមធនាគារពិភពលោក ត្រៀមលក្ខណៈជាស្រេចក្នុងការផ្តល់នូវការធានារ៉ាប់រងហានិភ័យនយោបាយដល់វិនិយោគិនទាំងអស់នៅក្នុងវិស័យនានាដូចជា ហិរញ្ញវត្ថុ ផលិតកម្ម កសិឧស្សាហកម្មនិងសេវាកម្ម និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ។

បច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយ៖ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦

ធនាគារពិភពលោក បានគាំទ្រគម្រោងអប់រំនៅកម្ពុជា តាមរយៈកម្មវិធីជាច្រើនដែលគ្រប់គ្រងដោយធនាគារពិភពលោក ដែលគាំទ្រមូលនិធិដោយអង្គការភាពជាដៃគូសម្រាប់ការអប់រំសាកល និងគាំទ្រដោយដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ដទៃទៀតជាច្រើន។ កម្មវិធីទាំងនេះបានផ្តល់អាហារូបករណ៍ជាច្រើនដល់សិស្សនិងគ្រូដែលទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាលជាច្រើន បន្ថែមពីលើការសាងសង់សាលារៀន និងការបង្កើតកម្មវិធីអប់រំសម្រាប់កុមារតូច។ ក្រោមគម្រោងជាច្រើនដែលកំពុងដំណើរការ ៣៧ភាគរយនៃកុមារអាយុចន្លោះពី ៣ដល់ ៥ឆ្នាំ បានចុះឈ្មោះចូលរៀននៅតំបន់ទីក្រុងនិងជនបទ ដែលនៅតំបន់ទាំងនោះមានសាលាមត្តេយ្យរដ្ឋថ្មីចំនួន ១០០ និងសាលាមត្តេយ្យសហគមន៍ចំនួន ៥០០ ត្រូវបានសាងសង់និងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៦។ គ្រូមត្តេយ្យនិងម៉ែបង្គោលសហគមន៍ចំនួន ២.៤២០នាក់ ត្រូវបានបណ្តុះបណ្តាល និងសិស្សតូចៗជាង ១២៨.០០០នាក់ ដែលមានអាយុចន្លោះពី ៣ ដល់ ៥ឆ្នាំ បានទទួលផលដោយផ្ទាល់ពីគម្រោងនេះ។

ធនាគារពិភពលោក បានគាំទ្រកម្មវិធីជាច្រើន ហើយមូលនិធិទំនុកចិត្តដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ បានជួយកែលម្អទំហំនៃការគ្របដណ្តប់និងគុណភាពនៃសេវាថែទាំសុខភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ជាពិសេសសនៅតាមតំបន់បទដាច់ស្រយ៉ាល និងតំបន់ដែលពិបាកចូលទៅដល់។ គម្រោងទាំងនេះ បានជួយពង្រីកបណ្តាញសេវាសុខភាព ផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងបរិក្ខាពេទ្យ និងផ្តល់ការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការកែលម្អសមត្ថភាពផ្នែកបច្ចេក​ទេសនិងស្ថាប័ន ដូចជា អនាម័យសាធារណៈនិងគុណភាពទឹកនៅក្នុងមណ្ឌលសុខភាព ដែលល្អប្រសើរជាងមុន។ មូលនិធិសមធម៌សុខភាព​ កំពុង​តែ​ជួយប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រ​ឲ្យ​ទទួលបាន​សេវាថែទាំសុខភាព ដែលជាលទ្ធផលមានប្រជាពលរដ្ឋជាង ៨,៤៦លាននាក់ បានប្រើប្រាស់មណ្ឌលសុខភាពនៅចុងឆ្នាំ ២០១៥។ ថ្មីៗនេះ ក្រុមធនាគារពិភពលោក បានអនុម័តគម្រោងមួយដែលមានទឹកប្រាក់ ៣០លានដុល្លារ ដើម្បីលើកកម្ពស់បន្ថែមទៀតនូវយន្តការថ្មីពីរទាក់ទងនឹងការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានលើវិស័យសុខាភិបាលកម្ពុជា។ ទីមួយ មូលនិធិសមធម៌សង្គម នឹងជួយទូទាត់ការចំណាយលើសេវាសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រចំនួន ៣លាននាក់នៅក្នុងប្រទេស ដោយកាត់បន្ថយចំណាយផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រទាំងនេះ និងផ្តល់នូវហិរញ្ញប្បទានសម្រាប់សេវាសុខភាពដែលអាចជឿជាក់បាន។ ទីពីរ គម្រោងផ្គត់ផ្គងសេវា ដែលបានបង្កើតឡើងវិញ នឹងជួយធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងដល់គុណភាពនៃសេវាសុខភាព តាមរយៈការពង្រឹងការគ្រប់គ្រងសេវាសុខភាព ការធានាឲ្យមានវត្តមានបុគ្គលិក និងការផ្តោតលើសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយអំពីសុខភាព។

ក្នុងវិស័យទឹកនិងអនាម័យសាធារណៈ  ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន ១៣.២០០គ្រួសារបន្ថែមទៀតនៅក្នុងស្រុកចំនួន ១០ បានទទួលអនាម័យសាធារណៈល្អប្រសើរជាងមុន។ ជំហ៊ានបន្ទាប់ រដ្ឋាភិបាល បានសម្រេចចិត្តបង្កើតឲ្យមានការផ្ទេរមុខងារគ្រប់គ្រងអនាម័យសាធារណៈជនបទនៅទូទាំងប្រទេស ក្នុងឆ្នាំបន្តបន្ទាប់ខាងមុខ។

នៅក្នុងវិស័យដឹកជញ្ជូន គម្រោងគ្រប់គ្រងផ្លូវថ្នល់ដែលផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដោយធនាគារពិភពលោក បានជួយស្តារឡើងវិញនូវបណ្តាញផ្លូវជាតិនិងផ្លូវតាមខេត្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានចំនួនប្រហែល ៤៧០គីឡូ

ម៉ែត្រ។ ជាលទ្ធផល ថេរៈវេលានៃការធ្វើដំណើរត្រូវបានកាត់បន្ថយពី ២ម៉ោង មកនៅត្រឹម ១,៦ម៉ោង ក្នុងចម្ងាយ ១០០គីឡូម៉ែត្រ។ គម្រោងនេះក៏បានជួយពង្រឹងសមត្ថភាពនៅក្នុងក្រសួងសាធារណៈការនិងដឹកជញ្ជូនផងដែរ ក្នុងការរៀបចំផែនការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិផ្លូវថ្នល់ រួមទាំងការរៀបចំធ្វើផែនការថវិកា និងការថែទាំផ្លូវថ្នល់ជាប្រចាំនិងទៀងទាត់។ នាពេលថ្មីៗនេះ ធនាគារពិភពលោក បានអនុម័តទឹកប្រាក់ ៦០លានដុល្លារ ក្នុងគោលបំណងកែលម្អផ្លូវថ្នល់ចម្ងាយ ២១៨គីឡូម៉ែត្រ ដើម្បីឲ្យធន់នឹងទឹកជំនន់តាមរដូវ កាត់បន្ថយថេរវេលានៃការធ្វើដំណើរ និងធ្វើការតភ្ជាប់ឲ្យបានកាន់តែប្រសើរនៅតាមបណ្តោយផ្លូវជាតិនៅក្នុងខេត្តកំពត ព្រះសីហនុ ត្បូងឃ្មុំ និងក្រចេះ។

កម្មវិធីគាំទ្រវិស័យពាណិជ្ជកម្មនៅកម្ពុជា ដែលគ្រប់គ្រងដោយធនាគារពិភពលោក និងគាំទ្រដោយមូលនិធិ​ទំនុកចិត្តរបស់ម្ចាស់ជំនួយពហុភាគី បានជួយកម្ពុជាធ្វើកំណែទម្រង់គយនិងព្រំដែន កំណែទម្រង់និយ័ត​កម្ម កែសម្រួលនីតិវិធីនៃការនាំចូលនិងនាំចេញ និងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងដល់បរិយាកាសពាណិជ្ជកម្ម។ កម្មវិធីនេះ បានចូលរួមចំណែកកែលម្អវិធានការមិនមែនព័ន្ធគយ ភស្តុភារពាណិជ្ជកម្មស្តង់ដាភូតគាមអនាម័យ ប្រភពពាណិជ្ជកម្ម គោលនយោបាយលើកទឹកចិត្តវិនិយោគទុន និងការធ្វើសមាហរណកម្មចូលទៅក្នុងបណ្តាញ

ផលិត​​កម្ម​ក្នុងតំបន់។ សេវាសម្របសម្រួលពាណិជ្ជកម្មរបស់ក្រុមធនាគារពិភពលោក បានគាំទ្រអគ្គនាយក

​​ដ្ឋានគយ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីបង្កើតផែនការច្រកចេញចូលតែមួយ។ កម្មវិធីគាំទ្រការអភិវឌ្ឍពាណិជ្ជកម្ម បន្តគាំទ្រដល់ការបង្កើនប្រព័ន្ធអាស៊ីគូដាឲ្យបាន ៥៨ប៉ុស្តត្រួតពិនិត្យគយនៅទូទាំងប្រទេស គ្របដណ្តប់ ៩៥ភាគរយនៃប្រតិបតិ្តការនាំចូលនិងនាំចេញ គាំទ្រដល់ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ លើប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មអនាម័យនិងព្រឹក្សាអនាម័យ និងជំនួយបច្ចេកទេសដល់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលើការផ្តល់វិញ្ញាបនបត្រស្វ័យប្រវត្តិកម្មសម្រាប់ប្រទេសដើមកំណើត ប្រព័ន្ធចុះបញ្ជីនិក្ខិត្តសញ្ញា ប្រព័ន្ធចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មដោយស្វ័យប្រវត្តិ និងស្ថាប័នស្រាវជ្រាវការបណ្តុះបណ្តាលពាណិជ្ជកម្ម។ កម្មវិធីគាំទ្រការអភិវឌ្ឍពាណិជ្ជកម្មនេះ ក៏គាំទ្រផងដែរដល់ការអភិវឌ្ឍវិស័យឯកជនលើការបណ្តុះបណ្តាលផ្នែក​នាំចេញ ការវិភាគខ្សែសង្វាក់តម្លៃ ពលកម្ម និងការដោះស្រាយជម្លោះផ្នែកពាណិជ្ជកម្ម តាមរយៈមូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល និងក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលជាតិកម្ពុជា។ បន្ទាប់មក កម្ពុជាទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ទី ៥៦ នៅក្នុងសូចនាករប្រតិបត្តិផ្នែកភស្តុភារ នៅក្នុងឆ្នាំ ២០១០ ដល់ ២០១៦។

តាមរយៈគម្រោងធ្វើទំនើបកម្មលើប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និងសកម្មភាពពាក់ព័ន្ធនានាជាច្រើន ធនាគារពិភពលោកកំពុងជួយប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីកែលម្អសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនក្នុងការបង្កើនប្រាក់ចំណូល និងពង្រឹងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរបស់ខ្លួន។ សមិទ្ធិផលសំខាន់ៗ រួមមាន សមត្ថភាពក្នុងការបង្កើតប្រាក់ចំណូល និងចំណាត់ថ្នាក់នៃនិរន្តភាពបំណុលមានលក្ខណៈកាន់តែល្អប្រសើរជាងមុន ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធធនាគារសម្រាប់ប្រតិបត្តិការរបស់រដ្ឋាភិបាល (ជិតបាន ១០០ភាគរយ) និងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីសម្រួលដល់ការទូទាត់ និងភាពត្រឹមត្រូវនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។


ការឲ្យខ្ចី

​កម្ពុជា​: ទឹកប្រាក់សន្យាតាមឆ្នាំសារពើពន្ធ (ជាលានដុល្លារ)*

*ទឹកប្រាក់សន្យារួម របស់ IBRD និង IDA