Skip to Main Navigation

Türkiye Genel Bakış

Ülke Bağlamı 

TÜRKİYE

2023

Nüfus, milyon

85,0

GSYH, cari milyar ABD$

906,0

Kişi Başına Düşen GSYH, cari ABD$

10.661,2

Doğumda Beklenen Yaşam Süresi, yıl

77,7

Türkiye, yaklaşık 906 milyar ABD$’lık GSYH’sı ile dünyanın 19’uncu en büyük ekonomisidir. OECD ve G20 üyesi olan Türkiye resmi kalkınma yardımlarının (ODA) giderek daha önemli hale gelen bir donörüdür.

Türkiye 2006 ve 2017 yılları arasında iddialı reformlar uygulamış ve ülkenin üst orta gelir statüsünün daha yüksek seviyelerine ulaşmasını ve yoksulluğu azaltmasını sağlayan yüksek büyüme oranlarına ulaşmıştır. Günlük 6,85 ABD$’lık yoksulluk sınırının altında yaşayan insanların oranı 2006 ile 2020 yılları arasında neredeyse yarı yarıya azalarak yüzde 9,8’e inmiştir. 

Bununla birlikte, geçtiğimiz on yıllık dönemde reform ivmesinin zayıflaması ile birlikte üretkenlik artışı yavaşlamış ve iç ve dış kırılganlıkların yoğunlaştığı bir ortamda, çabalar, büyümenin kredi artışları ve talep teşvikleri ile desteklenmesine doğru yönelmiştir. Ağustos 2018’den itibaren yaşanan makroekonomik istikrarsızlık, yüksek özel sektör borcunu, inatçı bir şekilde devam eden cari açıkları, yüksek enflasyonu ve yüksek işsizliği daha da ağırlaştırmıştır.

COVID-19 pandemisi sonrasındaki güçlü toparlanmanın devamı olarak, ekonomi 2022 yılında yüzde 5,6 oranında büyüdü. Bununla birlikte, kötüleşen dış ortam ve heterodoks para politikaları sebebiyle ekonomi ivme kaybetmektedir. 6 Şubat 2023 tarihinde iki yıkıcı deprem meydana geldi ve bu depremler insani trajedinin ötesinde Türkiye nüfusunun yüzde 16,4’ünü ve ekonomisinin yüzde 9,4’ünü oluşturan 11 ilde ciddi fiziksel hasara yol açtı. Doğrudan hasar maliyetinin 34,2 milyar ABD$ olduğu tahmin edilmektedir, ancak yeniden inşa ihtiyaçları bunun iki katı kadar olabilir. Depremler giderek daha kırılgan hale gelen makro-finansal durum üzerindeki baskıları daha da arttırmıştır. Seçim öncesi harcamaların ve yeniden inşa çabalarının büyümeyi desteklemesi beklenmektedir.  Büyümenin 2023 yılı için yüzde 3,2 ve 2024 yılı için yüzde 4,3 olması beklenmektedir.

Son Güncelleme: 09 Ekim 2023

KREDILER

Türkiye: Mali Yıllara göre Taahhütler (milyon ABD doları)*

* IBRD ve IDA taahhütlerini içerir.
Image
PHOTO GALLERY
More Photos

Mercek Altında

Ek Kaynaklar

Ülke Ofis İletişim Bilgileri

Ankara, Tel: +90 312 4598300
Uğur Mumcu Caddesi, No:88, 2. Kat 06700, Gaziosmanpaşa, Ankara/ Türkiye
Washington, +1 202-473-9277, Europe and Central Asia Region
1818 H Street NW, Washington, DC 20433