Skip to Main Navigation
Slideshowวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560

มนุษย์กรุงเทพฯ: บุคคล LGBTI ในประเทศไทย

เนื่องในโอกาสวันสากลยุติความเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกัน คนข้ามเพศ และคนรักสองเพศ (IDAHOT) เพจมนุษย์กรุงเทพฯ และ ธนาคารโลก ร่วมมือกันจัดกิจกรรมภาพถ่ายและถ่ายทอดเรื่องราวของสมาชิกกลุ่ม LGBTI 7 คน มาทำความรู้จักพวกเขาผ่านความคิด ชีวิต ความรัก ครอบครัว และความท้าทายที่พวกเขาต้องเจอในประเทศไทย