Skip to Main Navigation
САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ 8. мај 2024.

Svetska banka podržava unapređenje zdravstvenih usluga na Kosovu, kako bi se poboljšao život ljudi na Kosovu

WASHINGTON, May 7, 2024 — Odbor izvršnih direktora Svetske banke odobrio je danas Projekat sveobuhvatnog pristupa jačanju zdravstvenog sistema Kosova (KOMPAS), koji ima za cilj jačanje institucionalnih kapaciteta i upravljanja za kvalitet nege u zdravstvenom sistemu Kosova.

Projekat će podržati jačanje institucionalnih kapaciteta, poboljšati pružanje usluga i finansiranje zdravstva i poboljšati informacione sisteme. Ovo će omogućiti pružaocima usluga da beleže i dele osnovne zdravstvene informacije, omogućavajući praćenje i merenje učinka zdravstvenog sistema u realnom vremenu.

Projektne intervencije će se usredsrediti na unapređenje upravljanja i institucionalnih mehanizama za kvalitet nege, praćenje, izgradnju kapaciteta za zdravstvene radnike i koordinatore kvaliteta za korišćenje kliničkih smernica, podršku zdravstvenoj inspekciji, ulaganje u kritičnu infrastrukturu i izgradnju kapaciteta za spremnost javnog zdravlja i odgovor, pružajući tehničku podršku za intervencije finansiranja zdravstva koje će pomoći u razvoju strateškog kupovnog kapaciteta za visokokvalitetne usluge. Projektne intervencije će takođe podržati razvoj integrisanog zdravstvenog informacionog sistema (IHIS) za poboljšanje kvaliteta nege pacijenata.

„Postoji napredak u razvoju zakonskih okvira i drugih uslova za jačanje zdravstvenog sistema Kosova, ali da bi se poboljšao sveukupni kvalitet brige za stanovništvo, temelj zdravstvenog sistema Kosova treba dalje da se ojača“, rekao je Massimiliano Paolucci, Menadžer Svetske Banke za Kosovo i Severnu Makedoniju.

Finansijska podrška koju je Odbor odobrio za ovaj projekat iznosi 18,6 miliona evra (ekvivalent 20 miliona američkih dolara), što je koncesioni kredit Međunarodnog udruženja za razvoj (IDA), koji je deo Svetske banke. Rok otplate kredita za ovu operaciju je 25 godina, što uključuje grejs period od 5 godina. Nakon odobrenja od strane Odbora izvršnih direktora, Vlada Kosova i Svetska banka potpisaće sporazum o finansiranju projekta koji će biti ratifikovan od strane Skupštine Kosova kako bi sredstva projekta postala dostupna za isplatu u korist građana Kosova.

Ministarstvo zdravlja Kosova će biti sveobuhvatna agencija za sprovođenje i biće odgovorna za celokupnu implementaciju projekta.

Саопштење бр.: 2024/ECA/097

Контакт

Kosovo:
Lundrim Aliu
+381382244541100

Blogs

    loader image

WHAT'S NEW

    loader image