Skip to Main Navigation
САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ 11. октобар 2018.

Деца која се данас рађају у Србији достићи ће 76 одсто својих могућности са 18 година

Нови индекс људског капитала Светске банке мери колико земље губе у погледу економске продуктивности недовољним инвестирањем у своје људе

Београд, 11. октобар 2018. године — Дете које се данас роди у Србији достићи ће 76 одсто свог пуног потенцијала са 18 година, према новом Индексу људског капитала (енг. Human Capital Index, HCI), који је развила Група Светскa банкa и данас представила на годишњој скупштини Светске банке и ММФ-а, који се одржавају на Балију. 

По овом индексу за 2017. годину, Србија је позиционирана изнад просека за регион и групу којој припада по дохотку.

Људски капитал — знање, вештине и здравље које људи акумулирају током живота — био је кључни фактор заслужан за стопе стабилног економског раста и смањења сиромаштва у великом броју земаља у 20. веку, нарочито у Источној Азији.

“Људски капитал често је једини капитал који поседују најсиромашнији,” рекао је председник Групе Светске банке Џим Јонг Ким. “Људски капитал је кључни фактор подстицаја одрживог и инклузивног економског раста, али инвестирање у здравство и образовање није добило пажњу коју заслужује. Овај индекс ствара директну везу између побољшавања исхода у здравству и образовању, продуктивности, и економског раста. Надам се да ће земље подстаћи да хитно реагују и инвестирају више – и делотворније – у своје људе.”

“Свима је подигнута летвица,” додао је Ким. “Изградња људског капитала је од суштинског значаја за све земље, на свим нивоима дохотка, како би биле конкурентне у економији будућности.”

Група Светска банка развила је индекс HCI за 157 земаља како би се измерио допринос људског капитала продуктивности следеће генерације радника.

Индекс HCI се састоји из пет показатеља: вероватноће доживљења пете године живота; очекиваног броја година школовања; хармонизованих резултата на тестовима као мере квалитета учења; стопе доживљења одраслих (проценат 15-огодишњака који ће доживети старост од 60 година); и удео деце која не заостају у расту.

Индекс HCI одражава продуктивност детета рођеног данас као будућег радника, у односу на продуктивност каква би могла да буде уколико би он или она имали беспрекорно здравље и потпуно, висококвалитетно образовање, на скали од 0 до 1, при чему је 1 најбољи могући резултат. Резултат земље од 0,5, на пример, значи да се појединци – и земља у целини – одричу половине свог будућег економског потенцијала. Уколико се обрачун врши за период од 50 година, то подразумева велике економске губитке: нижи раст БДП-а за 1,4 одсто годишње.

Према индексу људског капитала, 99 од 100 деце рођене у Србији ће доживети 5. рођендан и очекује се да дете које са 4 године крене у предшколску установу заврши 13,4 година школовања до 18. рођендана. Хармонизовани резултати на тестовима – који мере квалитет учења – за Србију износе 521 на скали у којој 625 представља високо постигнуће, а 300 представља минимално постигнуће.

“Иако Србија с правом може да се поноси овим резултатима, постоји још пуно простора за даље побољшање,” каже Стивен Ндегва, шеф Канцеларије Светске банке у Србији. “Важно је да се не упадне у замку самозадовољства пошто може још доста тога да се уради. На пример, последњи доступни подаци ПИСА тестирања показују да се 40 одсто ученика у Србији сматра функционално неписменим у математици, а око 30 одсто је функционално неписмено када је реч о читању.”

Поред тога, приступ образовању у раном детињству далеко је од циља ЕУ за 2020. годину од 95 одсто деце уписане у предшколске установе у узрасту од 4 године. И даље постоје маргинализовани сегменти становништва, као што су Роми, који остварују значајно ниже резултате у школском систему. У њиховом случају образовни системи не делују као фактори који подстичу друштвену мобилност, већ репродукују друштвене неједнакости.

Контакти:

На Балију:   Никол Фрост +1 (202) 415-6302, nfrost@worldbank.org

Дејвид Тајс +1 (202) 203-0601, dtheis@worldbank.org

У Вашингтону: Кристофер Волш, (202) 473-4594, cwalsh@worldbankgroup.org

У Београду: Весна Костић +381 11 3023 723. vkostic@worldbank.org

За захтеве емитера: Хума Имтијас, +1 (202) 290-4864, himtiaz@worldbankgroup.org

 

www.worldbank.org/humancapitalproject

#InvestInPeople #HumanCapital

 

 

 


Саопштење бр.: 2019/ECA/37

Api
Api