Монгол Улс Эхлэл
УЛСЫН ТУХАЙ ТОВЧХОН


ТӨСӨЛ
Image
Дэлхийн банк/ОУХА-ийн дэмжлэгтэй төсөл нь Монголын хөдөөний иргэдэд чанартай, хямд харилцаа холбоо, интернетийн боломжоор хангахад тусалсан.
Бүх төслүүдийг харах »

ТАЙЛАН
Image
Монголын эдийн засгийн өсөлт 2015 оны эхний хагаст 3 хувь болж огцом буурсан.
Бүх тайлангуудыг харах »

ЗЭЭЛ ОЛГОЛТ

Монгол Улс: Үзүүлэх тусламж санхүүгийн жилээр /ам. доллараар/*

*Үүнд ОУХА болон ОУСБХБ амлалт орсон байгаа

УЛСЫН ТАЛААРХ ТОО БАРИМТ


ТӨСЛИЙН ГАЗРЫН ЗУРАГ

ЗУРГИЙН ГАЛЕРЕЙ
Бусад зураг »

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ