Суурин төлөөлөгчийн газрын хаяг, утас
+(976) 7007 8200

Монгол дахь Суурин Төлөөлөгчийн Газар, Дэлхийн Банк, Сеүлийн гудамж 4, MCS Плаза 5 давхар

+1 202-473-4709

1818 H Street, N.W., Washington, DC 20433 U.S.A.
eastasiapacific@worldbank.org

Энэ хуудасны хэл:
ТӨСӨЛ

Дэлхийн банкнаас дэмжсэн төслийн хүрээнд Монгол улсын хөдөө орон нутгийн 383 дунд сургуулийн анги бүрд номын сан байгуулсан. Цааш нь унших »

ТАЙЛАН

Тайлан нь байгалийн баялагаас орох орлогыг үр ашигтай бодит үнэ цэнэтэй хөрөнгө болгох чадварыг нь сайжруулахын тулд юу хийх шаардлагатай талаар зөвлөмж гаргажээ.  Цааш нь унших »

ЗЭЭЛ ОЛГОЛТ

Монгол Улс: Үзүүлэх тусламж санхүүгийн жилээр /ам. доллараар/*

*Үүнд ОУХА болон ОУСБХБ амлалт орсон байгаа

УЛСЫН ТАЛААРХ ТОО БАРИМТ
Дэлхийн Банкны дата
ТӨСЛИЙН ГАЗРЫН ЗУРАГ

Мэргэжилтэн
Sector Manager for the Sustainable Development Department (SD) for China and Mongolia
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Дэлхийн Банкны санхүүжилттэй төсөл Монголын хөдөөгийн хүн амын амьжиргааг дээшлүүлж байна. Зарим нэг тоо баримт:
Дэлхийн Банк нь Монгол улсын болон дэлхийн орнуудын хөгжлийн талаарх багц датаг олон түмэнд нээлттэй, үнэгүй хүргэж байна.
Энэ хуудас нь Дэлхийн Банкнаас хэрэгжүүлж байгаа төслүүдийн байршил болон тэдгээрийн санхүүжилтийн хэмжээ, үзүүлэлтүүд, үр дүнг харуулна.
Хөгжлийн мэдээллийн төвүүд (ХМТ) нь Дэлхийн Банкны Монгол дахь Олон нийтийн мэдээллийн төвийн үүргийг өөрийн үйл ажиллагааны хүрээнд дэмжин ажилладаг.
Дэлхийн Банк, хөгжлийн төслүүд МХЗ хийж буй дэвшлүүд.