Монгол Улс Эхлэл
УЛСЫН ТУХАЙ ТОВЧХОН


ТӨСӨЛ
Image
Дэлхийн банк/ОУХА-ийн дэмжлэгтэй төсөл нь Монголын хөдөөний иргэдэд чанартай, хямд харилцаа холбоо, интернетийн боломжоор хангахад тусалсан.
Бүх төслүүдийг харах »

ТАЙЛАН
Image
Дэлхийн банкнаас эрхлэн гаргадаг Монголын эдийн засгийн ээлжит сарын тойм нь “Эдийн засгийн нөхцөл байдал хүндрэлтэй хэвээр байгаа ч өнгөрөгч 5 дугаар сард Оюутолгойн 2 дахь шатны хөрөнгө оруулалтын с
Бүх тайлангуудыг харах »

ЗЭЭЛ ОЛГОЛТ

Монгол Улс: Үзүүлэх тусламж санхүүгийн жилээр /ам. доллараар/*

*Үүнд ОУХА болон ОУСБХБ амлалт орсон байгаа

УЛСЫН ТАЛААРХ ТОО БАРИМТ
Дэлхийн Банкны дата


ТӨСЛИЙН ГАЗРЫН ЗУРАГ

ЗУРГИЙН ГАЛЕРЕЙ
Бусад зураг »

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ