PHÓNG SỰ

Ngày Phụ nữ Sáng tạo Việt Nam 2013: Danh sách đề án đoạt giải

2 Tháng 10 Năm 2013


Image

Bà Lê Minh Hiền, một phụ nữ khuyết tật, giới thiệu các sản phẩm sáng tạo làm từ vải và giấy vụn tại triển lãm của chương trình Ngày Phụ nữ sáng tạo Việt Nam 2013.

Ảnh: Vũ Lan Hương/Ngân hàng Thế giới

Các nét chính của bài viết
  • Tám ý tưởng sáng tạo và khả thi nhất đã nhận được tài trợ của chương trình "Ngày Phụ nữ sáng tạo Việt Nam 2013"
  • Chương trình nhằm phát hiện, biểu dương, tôn vinh, tìm kiếm và tài trợ thực hiện những đề xuất sáng tạo có khả năng nâng cao quyền và năng lực kinh tế của phụ nữ
  • Chương trình gồm 3 hoạt động chính: Tài trợ ý tưởng sáng tạo, tôn vinh sản phẩm sáng tạo, và tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm.

Tám ý tưởng sáng tạo và khả thi nhất đã được nhận tài trợ để triển khai thực hiện trong chương trình “Ngày Phụ nữ Sáng tạo Việt Nam năm 2013” với chủ đề “Tăng quyền và nâng cao năng lực kinh tế của phụ nữ”. Mời quý vị click vào đây để xem danh sách đề án đoạt giải.

Ngày Phụ nữ Sáng tạo Việt Nam 2013 nhằm phát hiện, biểu dương, tôn vinh, tìm kiếm và tài trợ thực hiện những đề xuất sáng tạo có khả năng nâng cao quyền và năng lực kinh tế của phụ nữ với các chủ đề: 1) Thúc đấy phát triển nữ doanh nhân (bao gồm cả phụ nữ làm chủ, điều hành doanh nghiệp và nữ chủ hộ kinh doanh) 2) Tăng quyền cho phụ nữ trong kinh doanh và sản xuất 3) Việc làm tốt và bền vững cho phụ nữ.

Chương trình đã được triển khai từ tháng 3 năm 2013 với 3 hoạt động chính:
1. Tìm kiếm và tài trợ thực hiện những đề xuất sáng tạo có khả năng nâng cao quyền và năng lực kinh tế của phụ nữ;
2. Tôn vinh các sản phẩm sáng tạo của phụ nữ trong phát triển kinh tế thông qua triển lãm và khen thưởng các sáng tạo tiêu biểu.
3. Hội nghị biểu dương điển hình phụ nữ làm kinh tế giỏi, các diễn đàn giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm.

Các đơn vị đồng tổ chức chương trình bao gồm: Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Cơ quan Liên Hiệp Quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) tại Việt Nam, và Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam. Các đơn vị đồng tài trợ cho chương trình bao gồm Cơ quan phát triển quốc tế Ôxtrâylia, Cơ quan phát triển Ai len, Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ và Công ty Unilever.


Api
Api

Welcome