Learn how the World Bank Group is helping countries with COVID-19 (coronavirus). Find Out

Keiko Inoue


Keiko Inoue là Quản lý Chương trình về Phát triển Con người của Ngân hàng Thế giới tại Việt nam, có trách nhiệm điều phối các hoạt động của Ngân hàng về giáo dục; sức khoẻ, dinh dưỡng và dân số; bảo trợ xã hội, lao động và việc làm. Bà gia nhập Ngân hàng vào năm 2005 và đã quản lý các dự án đầu tư đa ngành, các dự án phân tích theo từng vùng và từng quốc gia, dịch vụ tư vấn hoàn lại và quan hệ khách hàng phức tạp. Bà đã làm việc tại hơn 15 nước bao gồm các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình và các nước bị ảnh hưởng bởi xung đột bao gồm Đông Á và Thái Bình Dương, Châu Phi, Mỹ Latinh, Nam Á, Châu Âu và Khu vực Trung Á. Các lĩnh vực chuyên môn kỹ thuật bao gồm phát triển kỹ năng và việc làm, phát triển thanh niên, cải cách giáo dục và giới tính. Trước khi gia nhập Ngân hàng, Keiko đã dạy tại Đại học Stanford. Bà có quốc tịch Nhật Bản, tốt nghiệp cử nhân tại  Đại học Pennsylvania và Thạc Sỹ và Tiến Sỹ tại Đại học Stanford.