การถือครองที่ดินช่วยขจัดความยากจน

วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2556

คุณละอองดาวบอกกับเราในคลิปนี้ว่า ทำอย่างไรให้ชาวบ้านสามารถรวมตัวกันซื้อที่ดินและออมเงินเพื่อขจัดความยากจน