У ФОКУСУ

Најбољи у класи: Српско решење за унапређење управљања дугом

12. октобар 2016.


Image

Тим Управе за јавни дуг Рeпублике Србије у акцији

Слика: Чигдем Аслан/Светска банка

Када је Бранко Дрчелић именован за руководиоца Управе за јавни дуг РС (УЈД) 2012. године, пред њим је лежао тежак задатак. Међутим, био је решен да изгради организацију за управљање јавним дугом која ће бити најбоља у својој класи и конкурентна на тржишту.

“Јавни дуг је већ тада био изнад лимита одређеног законом и стално је растао”, присећа се. “Биле су нам потребне структурне реформе.”

У спровођењу тих реформи, знао је да може да се ослони на младе талентоване људе око себе – посвећену групу жељну промена, али је знао и да му је потребан кноw-хоw, у виду стручног знања и обуке.

Дрчелић се стога обратио Програму за управљање државним дугом и ризицима (енг. GDRM ), који се спроводи у оквиру Трезора Светске банке, који финансира Швајцарски државни секретаријат за економске послове (енг. SECO ) и преко ког се земљама са средњим нивоом дохотка пружа техничка помоћ у изградњи институционалних капацитета за управљање дугом.

Узимање правих мера

Након иницијалне мисије, менаџери дуга из Трезора су утврдили да је потребно поново оценити унутрашњу организацију и капацитет запослених у УЈД и за те потребе ангажовали међународног консултанта. Тим је започео дијагностичку оцену ради утврђивања разлика између актуелног модела и добре праксе, као и  улоге и капацитета запослених у УЈД.

Формалне у односу на стварне улоге

Детаљни разговори са свим запосленима су открили да просто раздвајање јединица на бази стандардних организационих шема не би функционисало у свакодневној пракси, због ограничених ресурса и организационих структура. У стварности, свакодневни послови које су обављали запослени нису се уклапали у предложено раздвајање функција.

Оцена капацитета запослених

Тим је затим оценио појединачне капацитете свих запослених у УЈП, њихову посвећеност и област интересовања у односу на функционалне описе радних места. Налази су указали да УЈП има марљиве, младе и мотивисане запослене, који су били спремни да уче и раде у реорганизованој УЈД у складу са добром праксом.

Нови руководилац УЈД је био одлучан у намери да оствари баш тај циљ.

Управа за јавни дуг кројена по мери

На основу ових оцена, Светска банка се ангажовала на реализацији низа препорука, укључујући следеће:

  • Реорганизација у складу са потребама Управе: Тим Светске банке је, заједно са руководиоцем УЈД, осмислио нову идеалну организациону структуру по мери Србије са функционалностима које су одраз добре праксе.
  • Унапређена координација: Предложено је формирање два нова комитета: комитет за управљање дугом и комитет за развој домаћег финансијског тржишта, чији циљеви су били јачање координације између УЈД и тржишта, као и других носилаца интереса.
  • Обједињене функције задуживања: Група за пројектно финансирање је постала део УЈД, чиме су постигнути обједињавање свих послова у вези са јавним дугом и изградња капацитета.
  • Обука у циљу унапређења делотворности: И на крају, менаџери дуга из Трезора Светске банке су пружили обуку запосленима у УЈД о најбољим праксама у пословима управљања дугом. Организовали су бројне посете Србији и позвали разне земље да поделе своја искуства о оперативном пословању и разним актуелним темама. Сви запослени у УЈД су позивани на техничке радионице Светске банке о конципирању и реализацији стратегија за управљање јавним дугом. 

Напредак постигнут упркос мерама штедње

Image
“Постизање идеалне организационе структуре са засебним одељењима у оквиру УЈД је представљало тежак задатак”, рекла је Цигдем Аслан, вођа пројекта у Трезору Светске банке. “Ефекти међународне финансијске кризе су присилили Србију да примени строге мере штедње. У јавном сектору плате запослених су смањене за 10 процената и обустављено је запошљавање нових радника. УЈД се суочила са тим изазовом тако што је извршила прерасподелу већ запослених и пронашла им места у новим радним функцијама која им одговарају на основу њихових вештина.” 

Сарадња на обострано задовољство

Данас су све функције задуживања обједињене у оквиру УЈД и Србија је у међувремену усвојила законске прописе којима је озваничена ова нова структура у области задуживања.

“Захваљујући реформама, смањили смо трошкове задуживања, што је допринело снижавању дефицита”, истакао је Дрчелић. “Сада више немамо "ефекат истискивања" приватног сектора са домаћег тржишта због интензивнијих потреба државе за финансирањем. Приватном сектору, привреди и домаћинствима је на располагању мноштво ресурса за задуживање”, додао је.

Организационо реструктурирање је такође успоставило одређено раздвајање функција – што је довело до веће стручности у раду на управљању дугом. УЈД је постигла транспарентност и одговорност кроз редовно информисање инвеститора.

Иако реорганизација још увек није у потпуности завршена, кад год се појави прилика да се УЈД реформише, првобитне препоруке тима Светске банке представљају корисне смернице.

“Захваљујући подршци GDRM  програма Светске банке који финансира SECO, остварили смо огроман напредак у реформисању управљања јавним дугом. Програм обезбеђује добре услуге и искусне консултанте, који поседују знање на основу кога могу да нам помогну да избегнемо грешке и да нам пруже савете”, нагласио је Дрчелић.

Сада, након спровођења ових реформи, српска економија је отпорнија на финансијске ударе. Преко GDRM  програма, Србија и даље има приступ свим стручним знањима које нуди заједница стручњака за управљање дугом, као и приступ стручним саговорницима ради разговора о идејама и најбољој пракси.

 


Api
Api

Welcome