Skip to Main Navigation
අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ අනුවර්තනීය සමාජ ආරක්ෂණය - ආපදාවන්ට සහ දේශගුණික විපර්‍යාසවලට ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව ගොඩ නැංවීම

2018, සැ 25 - 26

Colombo, Sri Lanka

Image

Sri Lanka has suffered natural disasters such as floods and droughts over the last four decades. These disasters have affected poor households and the recovery and reintegration have been adhoc.

World Bank

 • ශ්‍රී ලංකාව නිරන්තරයෙන් දැඩි කම්පනයන්ට ලක්වන රටකි. 2017 වර්ෂය ආරම්භයත් සමඟම ශ්‍රී ලංකාව දශක හතරකදී මුහුණපෑ බරපතලම නියගයට මුහුණ පෑවේය.මැයි මාසයේදී ඇතිවූ ගංවතුර උවදුර නිසා ජීවිත 219ක් අහිමි වූ අතර හානියට ලක් වූ නිවාස ගණන 80,000ක් පමණ විය. ආපදාවන්ගෙන් හානියට පත්වූ වහාම කුටුම්බ නඟා සිටුවීම සඳහා  ආහාර , නවාතැන් සහ රක්ෂණ  පහසුකම් සපයා දීමට ප්‍රමාණවත් තරම් ධාරිතාවයක් රජය සතු වුවද , මෙකී සහන සැපයුම් සහ නැවත පදිංචි කිරීමේ හා සමාජ  අන්තර්ගත කිරීමේ වැඩසටහන් බොහොමයක් හිටි අඩියෙන් කරමින් පවතී.  . ගංවතුර තත්ත්වයන්ට මූහුණ පෑමෙන් අනතුරුව තක්සේරු කරනු ලැබූ පශ්චාත් ආපදා අවශ්‍යතා තක්සේරුව මඟින් හානියට පත්වූ ප්‍රදේශවල එසේ හානියට පත් ප්‍රමාණයන් පිලිබඳව වන සංඛ්‍යා දත්තයන්ගේ මඳකම නිසාවෙන් ඒවා හඳුනා ගැනීම දුෂ්කර වන බවත් ඒවා හඳුනා ගැනීම සඳහා ආපදාවන් සම්බන්ධයෙන් සංවර්ධනය කරන ලද අන්තර් අමාත්‍යංශ සම්බන්ධීකරණයක් අවශ්‍ය බවත් සොයා ගෙන තිබේ.

  ආපදාවන්ට ප්‍රතිචාර දැක්වීම වැඩි දියුණු  කිරීම ශ්‍රී ලංකාවේ කඩිනම් සංවර්ධන ප්‍රමුඛතාවයක් වන අතර එය රජයේ 2025 දැක්මේ උපායමාර්ගයන්හිද අන්තර්ගත වේ. ගංවතුර සහ නියගයෙන් වඩාත් දුෂ්කරතාවයන්ට මුහුණ දෙනු ලබන්නේ එකී කම්පනයන්ට මුහුණ දීමට අවම හැකියාවක් ඇති වඩාත් දුප්පත් සහ අනතුරට මුහුණ  පෑමට ඉඩක් ඇති කුටුම්භයන්‍ ය. ආපදාවක් ඇති වීමට පෙර  ඊට ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව වර්ධනය කිරීමටත්, ආපදවන්ට ලක් වූ ප්‍රදේශවලට සහන සැපයීමේ කටයුතු කඩිනම් කිරීමටත් පද්ධති සංවර්ධන වැඩපිළිවෙළක් ඇති කිරීමට අවශ්‍ය එකගතාවයන් මේ වන විට ගොඩ නැඟෙමින් පවතී. මෙකී  අරමුණ සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා මුදල් ආධාර දීමේ වැඩසටහන්වලට ප්‍රවේශය පහසු කරවීම සහ ආපදාවන්ගෙන් හානියට පත් කුටුම්භ යළි නඟා සිටුවීම, පදිංචි කරවීම සහ සමාජ අන්තර්ගතය සඳහා ජීවනෝපාය වැඩසටහන්වලින්  ශක්තියක් ලබා දීමට කටයුතු කිරීමට ශ්‍රී ලංකාවට සිදුවේ.

  මේ වන විට ශ්‍රි ලංකාව තුළ ආපදා සහන සැලසීමේ කටයුතු වර්ධනය කිරීම සඳහා අවස්ථා කවුළුවක් නිර්මාණය කර තිබේ. ලෝක බැංකුවේද සහය ඇතිව ශ්‍රී ලංකාව සිය සමාජ ආරක්ෂණ ජාල පද්ධතිය නවීකරණය කරමින් සිටී. නව සමාජ ලේඛන පද්ධතිය  සංවර්ධනය වෙමින් පවතින අතර එය මෙම වසරේ අග භාගයේ සිට ක්‍රියාත්මක වනු ඇත. එමඟින් සියලුම සුභසාධන වැඩසටහන්වලට අවශ්‍ය ලියාපදිංචි කිරීම සහ තෝරා ගැනීම මෙම ලේඛන පද්ධතිය තුලින්  සිදු කරනු ලැබේ. විනිවිද දැක්මක් සහිතව ප්‍රතිලාභීන් හඳුනා ගැනීම සහ අරමුණු කරගත් නිර්ණායක මාලාවන්ට අනුවත කටයුතු කිරීමටත් නවීකරණය කරන ලද ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෙවීම් පද්ධතියක් ඇති කිරීමත් සඳහා ස්වාධීන නියෝජිත ආයතනයක් පිහිටුවා තිබේ.

  රජයේ ඇතැම් අංශ අතරත්, ඇතැම් සංවර්ධන පාර්ශවකරුවන් අතරත් නව සමාජ ආරක්ෂණ ජාලයක් ඔස්සේ මූලික වශයෙන් නව ආපදා සහන ලබා දීමක් සිදු කිරීමට දැඩි අවධානයකින් පසුවේ.මේ ක්‍රමය මඟින්  විනිවිදභාවය ඉහළ නැංවීම, ආවරණය සහ ගෙවීම්වල වේගය ඉහළ නැංවීම ආදී ප්‍රතිලාභයන් රැසක් ලබා දෙයි. ආපදාවන් පුරෝකතනය කිරීම, පූර්ව අනතුරු ඇඟවීම,ආපදා අනතුරු තක්සේරුකරණය සහ අදාළ අයවැය තත්ත්වය සැකසීම, ආපදා අනතුරු මූල්‍යයනය කිරීම සහ දරිද්‍රතාවය සිතියම් ගත කිරීම ආදීය සඳහා වන වැඩසටහන් සංවර්ධනය කිරීම සඳහා දැනටමත් බොහෝමයක් කටයුතු සම්පාදනය කර තිබේ. එය වර්තමානයේදී නවීන අනුවර්තනීය සමාජ ආරක්ෂණ ජාලයක් කිනම් ආකාරයකට නිර්මාණය කර ගත යුතුද යන්න සාකච්ඡා කර ගැනීමට මෙය උචිත අවස්ථාවකි.

  කෙසේ වෙතත්, මෙම කථිකාවත හැකි ඉක්මණින්ම ආරම්භ කිරීම වඩාත් සුදුසු වේ. තවද එය පැහැදිලි සහ පරිපූරණ අන්දමින් සිදු කරන බව තහවුරු කළ යුතුය. අනුවර්තනීය සමාජ ආරක්ෂණ පද්ධතියක දත්ත, පද්ධති, වැඩසටහන් සහ ආයතනික ගැලපුම්වලින් රජයේ දෙපාර්තමේන්තු සහ විනය පද්ධතීන්ට ඇති කරන සම්බන්ධතාවය මත පදනම්වය.

 • මෙම සමුළුවේ අරමුණ වන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ සංවර්ධන සමූහයේ ප්‍රතිපත්ති සම්පාදකයන් සහ අනුග්‍රාහකයන්ට අනුවර්තනීය සමාජ ආරක්ෂණය පිළිබඳ දැනුවත් භාවයක් ඇති කිරීම සහ වර්තමානයේ ශ්‍රී ලංකාවේ පවතින  සමාජ ආරක්ෂණ සහ ආපදාවන්ට ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ ක්‍රමවේදයන් වර්ධනය කළ හැක්කේ කිනම් ආකාරයෙන්ද යන්න සාකාච්ඡා කිරීමයි. ශ්‍රී ලංකාව මේ වන විටත් මේ සම්බන්ධයෙන් යම් යම් ක්‍රියාමාර්ග ගන්නේ වුවත්, සමුළුවෙහි අරමුණ වන්නේ මෙම ගැටළුව පුළුල් මානයකින් බැලීම සහ  මෙකී අංගෝපාංගයන් එකිනෙකට සම්බන්ධ කිරීම සම්බන්ධයෙන් කාර්‍යාලයක් පිහිටුවීම පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීම යනාදිය පිලිබඳවයි. සම්බන්ධ වී සිටින් අනුග්‍රාහකයන්ගේ  විවිධත්වය අනුව බලන කළ , වත්මන් ආපදා පරිසරය පිලිබඳ පොදු අවබෝධයක් ලබා දීම , සමාජ ආරක්ෂණ ,ආපදා ප්‍රතිචාර ප්‍රතිපත්ති සහ අනුගත කළ හැකි  සමාජ ආරක්ෂණ ජාලයක් පවත්වා ගනු ලබන්නේ කෙසේද යන්න සඳහා ඊළඟ පියවර හඳුනා ගැනීමයි.

  ශ්‍රී ලංකාවට වඩාත්ම උචිත විසදුම සොයා ගැනීම් සඳහා මෙම විෂයට සමගාමීව ප්‍රායෝගික අන්තර්ජාතික අත්දැකීමෙන් පිරිපුන් ලොව නන් එකතු වූ  දැනුම් සම්භාරයක් පවතී. සමුළුවේදී පවත්නා ප්‍රතිපත්ති, වැඩසටහන්, පරතරයන් හඳුනා ගැනීමට අවශ්‍ය සහන සැපයීමේ පද්ධති ආදිය සැලකිල්ලට ගනු ඇත. මනා ලෙස ක්‍රියාත්මක වන පද්ධති සහිත රටවලින් පැමිණි අයට සිය රටවල අනුගමනය කරනු ලබන ආකෘති සහ ප්‍රතිසංස්කරණ අත්දැකීම් ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාවක් ලැබෙන අතර ඒවායින් ශ්‍රී ලාංකීයයන්ට ගත හැකි ආදර්ශයන් මොනවාද යන්නත් සලකා බලනු ලැබේ.

  වැඩසටහන් පෙළගැස්ම

  ආකෘතිය 

  මෙම සමුළුව පවත්වනු ලබන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික ජාතික ක්‍රම සම්පාදන දෙපාර්තමේන්තුව දෙපාර්තමේන්තුව මඟින් Agence Française de Développement  සහ ලෝක බැංකුව වේ මූල්‍ය සහය ද ඇතුවය. අනුග්‍රාහක ආයතන නියෝජනය කරමින් ජෙයෂ්ඨ නිලධාරීන්, නව චින්තන ආයතන නියෝජිතයන්, අධ්‍යාපනික සහ සංවර්ධන නියෝජිතයන් 100ක් පමණ  සහභාගී වේ.ඉතියෝපියාව, ඉන්දුනීසියාව, පිලිපීනය සහ මෙක්සිකෝව යන රටවලින් පැමිණි ජෙයෂ්ඨ නියෝජිතයන්ට ඔවුන්ගේ වැඩසටහන් සහ ප්‍රතිසංස්කරන කටයුතු සම්බ්න්ධයෙන් අදහස් දැක්වීමට ද අවකාශය සැලසේ.

  මෙම සමුළුව දින දෙකක් පුරාවට කොටස් 6න් සමන්විතව දිග හැරෙන අතර ඊට සමාන්තරව වැඩමුළු දෙකක් ක්‍රියාත්මක වේ. මෙහිදී අනුවර්තනීය තොරතුරු, අනුවර්තනීය වැඩසටහන්, අනුවර්තනීය මූල්‍යය සහ ආයතනික සම්බන්ධීකරණය යන තේමා හතරකින් යුත්: අනුවර්තනීය සමාජ ආරක්ෂණය සඳහා වන ලෝක බැංකුවේ කාර්‍ය රාමුව අවධාරණය කෙරෙනු ඇත. සෑම අදියරකදීම මෙම මාතෘකාවන්ගෙන් එකක් සාකච්ඡාවට ලක් වන් අතර ,එමඟින් ශ්‍රී ලංකාවේ පවත්නා තත්ත්වය නිරූපනය කරනු ඇත.තවද විදේශීකයන් කිහිප දෙනෙකු විසින් පිලිපීනය , ඉන්දුනීසියාව , මෙක්සිකෝව යන ඔවුන්ගේ රටවල ජයග්‍රහණ සම්බන්ධයෙන් ඉදිරිපත්  කිරීම් සිදු කරනු ලබන අතර ශ්‍රී ලංකාවට වැදගත් නවෝත්පාදන දෙකක් පිළිබඳ සම්පූර්ණ සාකච්ඡාක් සිදුවේ. තවද පැමිණ සිටින විශේෂඥයන් සමඟ වඩාත් ගැඹුරින් මේ සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම් සඳහා a global café හා තේමා යනුවෙන් අවස්ථා දෙකක් පවතී. දෙවන දිනයේ දිවා විවේකයෙන් අනතුරුව,සාමාජ ආරක්ෂණ ජාල,දත්ත සහ පූර්ව අනතුරු ඇඟවීමේ පද්ධති, ආපදා අවදානම් මූල්‍යයනය යනාදිය සම්බන්ධයෙන් වෙන වෙනම වැඩමුළු පවත්වනු ලැබේ. මෙම වැඩසටහන් මඟින් ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් මෙම ක්‍රියාමාර්ග අනුගමනය කළ යුත්තේ කෙසේද සහ එක් එක් තේමාවට අදාළ ප්‍රතිසංස්කරණ   දියුණු කර ගන්නේ කෙසේද යන්න පිලිබඳ සහභාගීවන්නන්ට අවබෝධයක් ලැබෙනු ඇත. 

Event Liaison