Skip to Main Navigation
අවස්ථා

Who's Your Role Model?: #PressForProgress Photo Competition

2018, මා 1 - මැ 15

Sri Lanka

Image

ම‍ෙය ශ්‍රී ලාංකික කාන්තාවන්ට තම ස්ථානය දිනාගැනීමට කාලයයි. ශ්‍රී ලංකාවෙහි නිර්භීත හා දක්ෂ කාන්තාවන් සේවය‍ෙහි නිරතව සිටින බවට අපි විශ්වාස කරමු. ඔබ එවැනි කිසිව‍ෙකු පිළිබඳ දන්නවා ද? ඇයගේ ඡායාරූපයක් ග‍න්න. නිවසේ දී සහ සේවය කරන අතරතුර සමානාත්මතාවය පිළිබඳ විශ්වාස කිරීමට ඇය වෙතින් ඔබ උද්යෝගීමත් වූයේ ඇයිදැයි පේළි කිහිපයකින් අපට කියන්න.

 • ඔබව දිරිමත් කළේ කවුද?

  ශ්‍රී ලාංකික ශ්‍ර‍ම බලකාය තුළ කාන්තාවන් සිටින්නේ පසුපසිනි.  ශ්‍රී ලාංකික කාන්තාවන් අතුරින් ශ්‍ර‍ම බලකායට එක් ව සිටින්නේ තින‍ෙකුග‍ෙන් එක් අය‍ෙකු පමණක් බව ඔබ දැන සිටියා ද? ඔවුහු ද, විවිධ විෂමතාවන්ට, අනාරක්ෂිත සේවා පරිසරයන් අභියස සේවයෙහි යෙදීමට, අසමාන ග‍ෙවීම්වලට සහ සමාජීය සහ සංස්කෘතික වශයෙන් ව‍ෙනස් කොට සැලකීම්වලට එර‍ෙහිව අරගලයන්හි යෙදෙමින් සිටිති. ශ්‍රී ලංකාව වඩාත් සාධාරණ සමෘධිමත් සහ සන්තුෂ්ඨිය ළඟා කරගැනීමට ඉලක්ක කරන රටක් ල‍ෙස පිළිගැනීමට නම් එහි ජනගහණය‍ෙන් අඩකටත් වැඩි සංඛ්‍යාවක් නොසලකා හැරීමකට දිරි දිය නොහැකි ය.

  ම‍ෙය ශ්‍රී ලාංකික කාන්තාවන්ට තම ස්ථානය දිනාගැනීමට කාලයයි. ශ්‍රී ලංකාවෙහි නිර්භීත හා දක්ෂ කාන්තාවන් සේවය‍ෙහි නිරතව සිටින බවට අපි විශ්වාස කරමු. ඔබ එවැනි කිසිව‍ෙකු පිළිබඳ දන්නවා ද? ඇයගේ ඡායාරූපයක් ග‍න්න. නිවසේ දී සහ සේවය කරන අතරතුර සමානාත්මතාවය පිළිබඳ විශ්වාස කිරීමට ඇය වෙතින් ඔබ උද්යෝගීමත් වූයේ ඇයිදැයි පේළි කිහිපයකින් අපට කියන්න. ව‍ෙනස් ල‍ෙස සිතන්නට, ඔබගේ ම සිහින තුළ සිහින දකින්නට, මුල්බැසගත් සමාජ ආකල්පවලට අභියෝග කරන්නට ඔබව දිරිගැන්වූ
  කාන්තාවන් පිළිබඳ විස්තර බ‍ෙදාහදා ගන්න. කාන්තා දිනය සමරන්නට Press for Progress Sri Lanka හා හනික එක්වන්න!

 • “ඔබගේ පරමාදර්ශ චරිතය කවුද?” ඡායාරූප තරඟය ලෝක බැංකුවේ ශ්‍රී ලංකා ශාඛාව විසින් සංවිධානය කරන්නකි. ඔබගේ ඉදිරිපත් කිරීම් සඳහා පිළිපැදිය යුතු කරුණු අතර:


  1. දිරිගන්වන සුළු කාන්තා පරමාදර්ශ චරිතය‍ෙහි මුහුණ පැහැදිලිව පෙනෙන සාම්ප්‍ර‍දායික ආලේඛ්‍ය සේයාරුවක්/ඡායාරූපයක් විය යුතු ය.
  2. ඔබගේ පරමාදර්ශ චරිතය‍ෙහි සාරානුකූලභාවය කැටි කරන ලද අමූර්ත සමීප රූපයක් / සංකේතාත්මක ඡායාරූපයක් ඉදිරිපත් කළ හැකි ය. (මෙහි එන නිදර්ශන මගින් සමීප රූප හෝ සංකේතාත්මක ඡායාරූප
  යනුවෙන් අප අදහස් කරන්නේ කුමක් දැයි ඔබට පැහැදිලි වනු ඇත. නිදර්ශන 1, නිදර්ශන 2) ම‍ෙම ඡායාරූප සමග ඇති අදහස වන්නේ ඔවුන්ගේ සුවිශේෂ ජයග්‍ර‍හණ, සේවයේදී යොදාගන්නා ම‍ෙවලම් ආදිය පිළිබඳ සිතන්නට සැලැස්වීමයි: සරලව සඳහන් කරන්නේ නම්, අතක සමීප ඡායාරූපයක් වුව ද ඔබගේ පණිවුඩය වක්‍ර‍ මාර්ගය‍ෙන් ග‍ෙනයාමට උදවු විය හැකිය.        

  සාමාන්‍යය‍ෙන් පිළිගත් පුද්ගල ඡායාරූපයක් භාවිත කිරීමට අවශ්‍ය ද,නැත්නම් එය සංකේතාත්මක සක්ශේපයකට කැටිකොට දක්වන්නේ ද යන්න ඔබගේ තෝරාගැනීමකි. ඡායාරූපය අලුතින්ම ලබාගත් ඡායාරූපයක් විය යුතු අතර ඔබ එය ඔබේම නිර්මාණයක් විය යුතු බව මතක තබා ගන්න. ඔබගේ විස්තරය හමුවේ ම‍ෙම සුවිශේෂී කාන්තා චරිතය තෝරා ගත්තේ මන්දැයි යන්නත්, ඇය තුළින් ඔබ දිරිමත් වූයේ කෙසේදැයි යන්නත් පේළි කිහිපයකින් අපට කියන්න. ඔබට පවුලේ සාමාජිකාවක්, මිතුරියක්, ගුරුවරියක් හෝ සේවාස්ථානයේ සාමාජිකාවක් තෝරා ගත හැක. වැදගත් වන්නේ තෝරාගත් තැනැත්තිය මංප‍ෙත් ව‍ෙනස් කරන්නියක් හා පරමාදර්ශ චරිතයක් ල‍ෙස සැලකිය යුත්තේ ඇයිදැයි සරලව අපට කීමයි.

 • කවදා

  2018 මැයි මස 15 වන දින ශ්‍රී ලංකා වේලාව‍ෙන් පස්වරු 5.00 ත‍ෙක් ඔබට ඡායාරූප යොමු කළ හැකි ය.

  ඡායාරූප ඇතුලත් කරන්නේ ක‍ෙසේ ද?

  1.  #PressforProgress event page සබැඳිය ඔස්සේ උඩුගත(upload) කරන හෝ යොමු කරනු ලබන ඇතුලත් කිරීම් පමණක් භාර ගැනේ.
  2. එක් එක් යොමු කිරීම් සඳහා, විස්තරය, Press for Progress දාතමය, සහ ඡායාරූප ශිල්පියාගේ නම ඇතුළත් කළ යුතු ය.
  3. විස්තරය ඉංග්‍රීසි, සිංහල හෝ ද‍ෙමළ බසින් විය හැකි අතර වාක්‍ය 8ත් 10ත් අතර විය යුතු ය.
  4. ඡායාරූපය JPEG ආකෘතිය‍ෙන් උඩුගත (upload) කළ යුතු ය.
  5.ඡායාරූපය‍ෙහි ඡායාරූප ශිල්පියාගේ නම හෝ ව‍ෙනත් තොරතුරු දිස් වන දිය සලකුණු නොවිය යුතු ය. ම‍ෙම තොරතුරු ඡායාරූපයට අයත් දත්ත එකතුවෙහි ඇතුලත් විය හැකි නමුත් අනිවාර්යය‍ෙන් ම ඡායාරූපය මත දර්ශනය නොවිය යුතු ය.
  6. ඡායාරූපයට භාජනය වන තැනැත්තිය, තමා ඡායාරූප ගතකළ බව හා එය ලෝක බැංකුවේ ශ්‍රී ලංකා ශාඛාව විසින් ක්‍රියාත්මක අන්තර්ජාල ඡායාරූප තරඟයකට යොමු කරන බව දැන සිටින බව ඡායාරූප ශිල්පියා විසින් තහවුරු කර යුතු ය. අදාල තැනැත්තිය එකඟත්වය දක්වමින් ඡායාරූපය තරඟයට ඇතුලත් කිරීමට ඡායාරූප ශිල්පියාට අවසරය දිය යුතු ය.
  7. තනි නිරාවරණ ( Single Exposure) සහ තනි රාමුගත(Single Frame) ඡායාරූප පමණක් භාර ගැනේ. පහත ආකාර ඡායාරූප භාර නොගැනේ:

  අ.      බහු නිරාවරණ (Multiple exposure), පොලිප්ටිච්ස් (polyptychs - diptychs, triptychs, සමාන ව‍ෙනත්).
  ආ.      දිගු පැනොරාමා ඡායාරූප, කැමරාව මගින් හෝ වෙනත් සංස්කරණ මෘදුකාංගයක් මගින් නිපදවන ලද.

  8.       නවක ඡායාරූප ශිල්පීන් ඉහළින් ම දිරිමත් ක‍ෙරේ.
  9.      අපගේ ෆේස්බුක් පිටුවට කැමැත්ත පළ කර (Like) යාවත්කාලීනයන් සඳහා සූදානම්ව සිටින්න.

 • අවශ්‍ය සුදුසුකම් සහ විනිශ්චය


  1. තරඟය සියලුම ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට හෝ දැනට ශ්‍රී ලංකාවේ පදිංචිව සිටින්නන්ට විවෘත ය.
  2. එක් පුද්ගලය‍ෙකුට එක් යොමු කිරීමක් ල‍ෙස තරගය සීමා වේ.
  3. ලෝක බැංකුවේ ශ්‍ර‍ී ලංකා ශාඛාවට අනුයුක්තව සේවය කරන සියලුම සක්‍රීය සේවකයන් හා උපදේශකයින්, පරිවාසිකයින්, ගිවිසුම්කරුවන් සහ එම ආයතනවල සේවකයන් ම‍ෙම තරඟය සඳහා නුසුදුසු ව‍ෙති. ක‍ෙසේ නමුදු ලෝක බැංකු කාර්ය මණ්ඩලය‍ෙහි පවුල්වල සාමාජිකයන්ට හා ඔවුන්ගේ ඥාතීන්ට තරගය සඳහා සහභාගි විය හැක.
  4. ප්‍ර‍වීණ ඡායාරූප ශිල්පිය‍ෙක්, ජ්‍ය‍ෙෂ්ඨ ජනමාධ්‍යවේදිය‍ෙක් සහ ස්ත්‍රී-පුරුෂ සමාජභාවය පිළිබඳ ලෝකබැංකු විශේෂඥය‍ෙක්ග‍ෙන් සමන්විත විනිසුරු මඩුල්ලක් විසින් තරඟය විනිශ්චය ක‍ෙර‍ෙන අතර ඔවුන්ගේ තීරණය අවසාන තීරණය වේ.
  5. පහත සඳහන් අංශ කෙරෙහි විශේෂ අවධානයක් සහිතව විනිශ්චය සිදු කෙරෙනු ඇත: (1) මාතෘකාවට ඇති අදාලත්වය, (2) විස්තරය‍ෙහි නිර්මාණශීලී බව සහ එතුළින් හැඟීම්වලට සිදුක‍ෙර‍ෙන බලපෑම, (3) ඡායාරූපයේ සෞන්දර්යාත්මක බව.
  6. ලෝක බැංකුවේ ශ්‍රී ලංකා ශාඛාව විසින් ගනු ලබන තීරණ අවසාන තීරණ වේ.


  අවසන් දිනය

  තරඟය 2018 මැයි 15 වන දායින් අවසන් වේ. 2018 ජූනි මස ජයග්‍රාහකයන් හා ත්‍යාග පිළිබඳ ප්‍ර‍කාශයට පත් ක‍ෙරේ.


  ත්‍යාග

  අවසාන ජයග්‍රාහකයන්ගේ කණ්ඩායමක් ප්‍ර‍කාශයට පත් කර ජයග්‍රාහී යොමු කිරීම් නිශ්චය කෙරෙනු ඇත. පළමු, දෙවන හා තෙවන ස්ථාන දිනාගන්නා ජයග්‍රාහකයින් 3ද‍ෙනාට සිත් ඇදගන්නා සුළු ත්‍යාග සහ ජයග්‍ර‍හණය සනාථ කෙරෙන සහතිකපත් පිරි නැමෙනු ඇත. ජයග්‍රාහී යොමු කිරීම් ලෝක බැංකුවේ ශ්‍රී ලංකා ශාඛාවේ ව‍ෙබ් අඩවිය‍ෙහි, එහි ෆ‍ෙස්බුක් අඩවි තුළ සහ ලෝක බැංකුවේ දකුණු ආසියානු කලාපීය මාධ්‍යයන් තුළ ප්‍ර‍වර්ධනය කරනු ලැබේ. අප වෙත ඉදිරිපත් කරන මුල් ඡායාරූප 20 සඳහා සංකේත ත්‍යාග පිරි නැමේ.


  විමසීම්
  ඔබට තරඟ නීතිරීති පිළිබඳ ගැටලු හෝ විමසීම් තිබේ නම් ඒ සඳහා 011 5561325 / infosrilanka@worldbank.org හරහා සම්බන්ධ වෙමින් තොරතුරු විමසන්න.

  ප්‍ර‍කාශන හිමිකම්
  ඇතුලත් කිරීමෙන් පසු ප්‍ර‍කාශන හිමිකම් ඔබ සතුව තැබෙන අතර ඔබගේ ඡායාරූපවල හිමිකාරීත්වය ද ඔබ සතුව තබමින් ඔබ විසින් තෝරාගන්නා ඕනෑම ක්‍ර‍මයකට ඉදිරියේදී ද භාවිත කිරීමට ඔබට හැකි ය. ඔබගේ ඡායාරූප තුළ නිශ්චය කරගත හැකි හෝ හඳුනාගත හැකි ඕනෑ ම පුද්ගලය‍ෙක් ඔබ ම‍ෙම තරඟයට ඔවුන්ගේ ඡායාරූපය යොමුකරන බවට දැන සිටින බවට සහ ඔවුන්ගේ ඡායාරූපයක් යොමු කිරීමට ඔබහට ප්‍ර‍කාෂිත අවසරය දුන් බවට ඔබ සනාථ කළ යුතු ය. ඔබ විසින් යොමු කරන ඡායාරූප, ලෝක බැංකුවේ මුද්‍රිත ප්‍ර‍කාශනයන්, ලෝක බැංකු ශ්‍රී ලංකා ශාඛාවේ සමාජ ජාල, ව‍ෙබ් අඩවි හෝ ව‍ෙනත් මාධ්‍යවල පළ කිරීමක් හා/හෝ ඔබව ඡායාරූප ශිල්පියා වශය‍ෙන් පිළිගනු ලැබ, මූල්‍යමය ග‍ෙවීමකින් තොරව ව‍ෙනත් රටකදී පිටපත් කිරීමක් හෝ ප්‍ර‍දර්ශනය කිරීමක් සිදු විය හැකි ය.

get in touch