Mamta Murthi

Mamta Murthi

Director de ţară, Europa Centrală şi Ţările Baltice, Europa şi Asia Centrală

Dna. Mamta Murthi, de naţionalitate indiană, a devenit Director de Ţară pentru Europa Centrală şi Ţările Baltice la data de 1 februarie 2013.

Înainte de preluarea mandatului de Director de Ţară, dna. Murthi a deţinut funcţia de Consilier în cadrul biroului Directorului Executiv al Băncii Mondiale care supraveghează toate operaţiunile BM.  Principalele sale responsabilităţi au constat în acordarea de asistenţă Directorului Executiv în supravegherea operaţiunilor, elaborarea de recomandări pentru politici operaţionale şi derogări, colaborând şi la sistemul de sancţiuni şi integritate al Băncii Mondiale vizând reducerea corupţiei la nivelul operaţiunilor Băncii.

Dna. Murthi s-a alăturat Băncii Mondiale în 1995 prin programul „Young Professional” şi de atunci a deţinut mai multe funcţii.  În perioada 1995-1998 a lucrat ca economist în Kazakhstan, conducând activitatea de analiză şi politici privitoare la reducerea gradului de sărăcie, reforma sistemului de asistenţă socială, piaţa muncii şi sistemul de pensii.  În acea perioadă a ajutat guvernul să dezvolte un sistem de garantare a pensiei minime pentru a susţine noul sistem de pensii.  În perioada 2000-2003 a deţinut funcţia de economist senior şi a lucrat în proiecte pentru Serbia, Muntenegru şi Bulgaria, acoperind probleme legate de măsurarea gradului de sărăcie şi de datele privind acest fenomen, asistenţă socială şi sistemul de pensii, inclusiv reforme parametrice timpurii la nivelul sistemului de pensii din Serbia pentru a sprijini stabilizarea finanțelor publice. În perioada 2003-2005, în calitate de economist principal în cadrului biroului economistului şef pentru regiunea ECA, a supravegheat un amplu program de activitate analitică implicând studii transnaţionale privitoare la creşterea economică, inegalitate, locuri de muncă şi îmbătrânirea populaţiei. A urmat prestația sa ca director adjunct însărcinat cu elaborarea Raportului privind Dezvoltarea Mondială din 2007 dedicat politicilor pentru tineret. Între 2006 şi 2010 dna. Murthi a fost manager de sector pentru Educație în Regiunea EAC, ocupându-se de Europa de Est şi de fosta Uniune Sovietică.  Din această postură a contribuit la schimbul de cunoştinţe necesare pentru îmbunătățirea furnizării serviciilor publice pe baza unei colaborări sub-regionale (dedicată evaluării procesului de învăţare şi educaţiei terţiare în Balcanii de Vest), servicii de consultanţă rambursabile (în Rusia, la nivel federal şi sub-naţional), şi parteneriate mai puternice în domeniul cunoaşterii (împreună cu OCDE prin intermediul unor analize comune realizate de BM împreună cu OCDE).

Inainte de a lucra pentru Banca Mondială, dna. Murthi a predat ştiinţe economice la Universitatea din Sussex, Marea Britanie, şi a fost cercetător asociat la STICERD în cadrul Şcolii de Ştiinţe Economice din Londra. În perioada 1998-2000 a fost bursier MacArthur pe teme de sărăcie şi inegalitate în cadrul Centrului pentru Istorie și Economie de la Cambridge. Este autoarea a numeroase articole pe tema sărăciei, demografiei, educaţiei, pensiilor şi competenţelor, şi este binecunoscută pentru studiile făcute în domeniul econometriei privitoare la fertilitate şi situaţia femeilor în India.

Dna. Murthi deține un doctorat în ştiinţe economice de la Colegiul Balliol, Oxford, un masterat în ştiinţe economice de la Universitatea Jawaharlal Nehru din Delhi, şi este absolventă a Colegiului de Ştiinţe Economice St. Stephen’s din Delhi.

Dna. Murthi este căsătorită şi are doi copii.  Soţul său este profesor de ştiinţe economice la Colegiul Birkbeck  al Universităţii din Londra.


Contact
tel : 202 473 0655
mmurthi@worldbank.org


DOMENII DE EXPERTIZĂ
  • Dezvoltare socială
  • Protecţie socială şi forţa de muncă
  • Educaţie