KOMUNIKAT PRASOWY

Reforma subwencji wyrównawczej dla samorządów lokalnych: wnioski dla Polski

11 grudnia 2014


WARSZAWA, 11 grudnia 2014 r. – Dobrze zaprojektowany system współdzielenia przychodów i odpowiedzialności pomiędzy różnymi szczeblami administracji publicznej (transferów wyrównawczych) ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia wszystkim obywatelom Polski równego dostępu do wysokiej jakości usług publicznych niezależnie od miejsca zamieszkania.  Rozpoczynając reformę obecnego systemu transferów wyrównawczych, Polska chce skorzystać z doświadczeń innych krajów w dziedzinie finansowania samorządów.

Omówienie tych problemów było głównym celem warsztatów, zorganizowanych wspólnie przez Bank Światowy i Ministerstwo Finansów 11 grudnia 2014 r. w Warszawie. Dyskusja z udziałem przedstawicieli stowarzyszeń samorządów lokalnych, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji badawczo-analitycznych, badaczy, ekspertów Banku Światowego i ekspertów międzynarodowych dotyczyła w pierwszym rzędzie kluczowych zagadnień, jakie należy wziąć pod uwagę dla potrzeb reformy obecnego systemu polskiego, prezentując również istotne wnioski płynące z doświadczeń międzynarodowych.

Nie istnieje jeden idealny system transferów wyrównawczych, ponieważ każdy kraj musi uwzględnić specyficzne dla niego uwarunkowania techniczne i polityczne.  Analiza doświadczeń innych krajów może pomóc w rozważaniu takich pytań jak np. co powinno być podstawą dla transferów wyrównawczych (przychody, wydatki, potrzeby, itp.) i jak wdrożyć opracowane w tym zakresie rozwiązanie? Rozwiązania i praktyki stosowane w Danii, Szwajcarii, Niemczech i Kanadzie mogą być pomocne jeśli chodzi o informacje wykorzystywane w procesie zmian, jednak ostatecznie wypracowany model będzie najpewniej specyficznie polski.

“Polska musi znaleźć własną ścieżkę przygotowania i wdrożenia tej reformy. Zdajemy sobie sprawę, że nie istnieje jeden model „najlepszych praktyk”, choć z pewnoscią istnieją światowe praktyki dobre i lepsze, które będą podstawą do dalszych prac Ministerstwa Finansów,” powiedział Mateusz Szczurek, Minister Finansów.

Usprawnianie przepływu wiedzy jest centralnym elementem programu Banku Światowego dla Polski. W przypadku kraju-klienta tak wysoko rozwiniętego jak Polska, dzielenie się wiedzą odbywa się na zasadach partnerskich i działa w obie strony.

"Bank  Światowy już od pewnego czasu angażuje się w Polsce w tematy dotyczące jednostek samorządu terytorialnego, dlatego cieszymy się, że możemy wesprzeć Ministerstwo przy planowaniu reform transferów wyrównawczych. Dzisiejsze warsztaty to wyjątkowa okazja nie tylko do wymiany globalnej wiedzy, ale również do zapoznania się z polskim podejściem do wyboru własnej drogi,” powiedziała Mamta Murthi, dyrektor Banku Światowego odpowiedzialna za kraje Europy Środkowej i kraje bałtyckie. Kontakty medialne
Ministerstwo Finansów: In Warsaw
Wiesława Dróżdż
tel : +48 22 694 40 76
wieslawa.drozdz@mofnet.gov.pl
Bank Światowy: W Warszawie
Dorota Kowalska
tel : +48 518 464 430
dkowalska@worldbank.org
W Waszyngtonie
Kristyn Schrader-King
tel : +1-202 458 2736
kschrader@worlbank.orgApi
Api

Welcome