Skip to Main Navigation
PUBLIKACJA28 pazdziernika 2022

Źródła i ścieżki wzrostu produktywności w Polsce

The World Bank

Wzrost produktywności będzie kluczowy dla utrzymania wzrostu gospodarczego i tempa doganiania gospodarek zachodnich w obliczu wyzwań związanych ze starzeniem się społeczeństwa. Instrumenty wspierające innowacyjność i przedsiębiorczość finansowane ze środków publicznych mogą odegrać istotną rolę w utrzymaniu tempa wzrostu gospodarczego. Badania Banku Światowego w obszarze produktywności dostarczają informacji, w jaki sposób kreować publiczny system wsparcia firm tak, aby efektywnie zachęcać przedsiębiorstwa do unowocześniania i cyfryzacji.

Cyfryzacja i adopcja technologii mogą prowadzić nie tylko do znacznej poprawy produktywności polskich przedsiębiorstw, ale również zwiększyć odporność gospodarki na szoki, takie jak pandemia COVID-19 czy dynamicznie zmieniające się warunki prowadzenia działalności gospodarczej na rynkach światowych. Mimo imponującego wzrostu gospodarczego ostatnich trzech dekad, a także ogromnych postępów modernizacyjnych polskich przedsiębiorstw, Polska wciąż pozostaje w tyle za zachodnimi sąsiadami pod względem produktywności. Biorąc pod uwagę stosunkowo niską gotowość polskich przedsiębiorców do szkolenia pracowników i adopcji technologii, a także powolną poprawę praktyk zarządczych, istnieje potrzeba interwencji publicznych zachęcających przedsiębiorstwa do cyfrowej transformacji zwiększającej produktywność.

Wzrost produktywności będzie kluczowy dla utrzymania wzrostu gospodarczego i tempa doganiania gospodarek zachodnich w obliczu wyzwań związanych ze starzeniem się społeczeństwa. Instrumenty wspierające innowacyjność i przedsiębiorczość finansowane ze środków publicznych mogą odegrać istotną rolę w utrzymaniu tempa wzrostu gospodarczego. Badania Banku Światowego w obszarze produktywności dostarczają informacji, w jaki sposób kreować publiczny system wsparcia firm tak, aby efektywnie zachęcać przedsiębiorstwa do unowocześniania i cyfryzacji.

Projekt Banku Światowego zrealizowany we współpracy z ­Dyrekcją Generalną ds. Wspierania Reform Strukturalnych (DG REFORM) Komisji Europejskiej, Głównym Urzędem Statystycznym i Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości miał na celu wsparcie Ministerstwo Rozwoju i Technologii w obszarze podnoszenia efektywności instrumentów polityki publicznej w Polsce poprzez dostarczenie szczegółowych danych o gotowości technologicznej firm, barier i źródeł wzrostu produktywności oraz sformułowaniu na tej podstawie rekomendacji takich zmian wsparcia publicznego, aby osiągnąć zamierzone cele rozwojowe.

 

The World Bank
Źródła i ścieżki wzrostu produktywności w Polsce. Adopcja technologii i rozwój potencjału przedsiębiorstw

Podsumowanie projektu DO POBRANIA

Jak w ostatniej dekadzie kształtowała się produktywność i zaawansowanie technologiczne polskich przedsiębiorstw? Streszczenie wyników projektu Banku Światowego zawiera kluczowe wnioski i rekomendacje dla polityki publicznej, których wdrożenie pomoże wzmocnić polski wzrost gospodarczy.

 

The World Bank
Ścieżki wzrostu produktywności w Polsce: perspektywa przedsiębiorstw

DO POBRANIA (ang.) Full Report | Executive Summary

Jak w ostatniej dekadzie kształtowała się produktywność polskich przedsiębiorstw? Czym była napędzana a jakie czynniki ją hamowały? Jakie są różnice w efektywności pomiędzy firmami różnych wielkości i z różnych sektorów? Raport podsumowuje wyniki dekompozycji produktywności polskich przedsiębiorstw na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego.

­­

The World Bank
Źródła wzrostu produktywności w Polsce. Adopcja technologii i rozwój potencjału przedsiębiorstw

Pełna treść wyników Badania Adopcji Technologii (ang.) DO POBRANIA

Jak technologicznie zaawansowane i zróżnicowane są polskie przedsiębiorstwa? Jakie są bariery adopcji technologii i jak dostosować publiczne instrumenty wsparcia przedsiębiorstw tak, aby zachęcać i ułatwiać firmom wdrażanie nowych technologii? Raport zawiera wyniki Badania Adopcji Technologii przeprowadzonego we współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym oraz szczegółowe rekomendacje dla polityki publicznej.

 

The World Bank
Sektorowe ujęcie źródeł wzrostu produktywności w Polsce. Adopcja technologii i rozwój potencjału przedsiębiorstw

Pełna treść wyników sektorowych Badania Adopcji Technologii (ang.) DO POBRANIA

Czy między różnymi sektorami polskiej gospodarki występuje duże zróżnicowanie technologiczne? Jaki jest stan i perspektywy rozwoju poszczególnych branż? Raport zawiera szczegółowe wyniki Badania Adopcji Technologii dla firm z sektora rolnictwa, przetwórstwa spożywczego, odzieżowego, motoryzacyjnego, farmaceutycznego, metalowego, handlu, usług finansowych i transportowych.

 

The World Bank
Do Usług? (At Your Service?) The promise of services-led development in Poland

Policy Note (ang.) DO POBRANIA

Jaka jest rola sektora usług w transformacji strukturalnej Polski? W jaki sposób sektor usług, biorąc pod uwagę jego cechy, może przyczynić się do wzrostu produktywności w Polsce? Jaki jest potencjał sektora usług do tworzenia miejsc pracy wysokiej jakości? W policy note zastosowano metodologię flagowego raportu "At Your Service? The Promise of Services-Led Development" do danych polskich.

 

Powiązane publikacje

Metodologia Badania Adopcji Technologii (ang.) DO POBRANIA

Bridging the Technological Divide. Firm-level Adoption of Technology in the post-COVID World

 

www.worldbank.org/poland/productivity