Image

Arup Banerji

Dyrektor regionalny Banku Światowego na Unię Europejską, Europa i Azja Centralna

Dr Arup Banerji jest dyrektorem Banku Światowego na Unię Europejską.

Do stycznia 2016 r. był dyrektorem i szefem Departamentu Ochrony Socjalnej i Pracy w Banku Światowym, gdzie nadzorował prace Banku w zakresie zatrudnienia, rynku pracy, osłon socjalnych i systemów ubezpieczeń społecznych.

W Banku Światowym zajmował się wieloma krajami Wschodniej Europy, Środkowej Azji, Afryki i Bliskiego Wschodu, wspierając ich reformy w wielu obszarach: fiskalnym, rynku pracy, budowania kompetencji, systemów osłon socjalnych, ograniczania ubóstwa, reform instytucjonalnych, w tym reform sektora publicznego, a także w zakresie strategii wzrostu gospodarczego i programów ewaluacji. Jest autorem wielu książek i artykułów naukowych. Ostatnia większa publikacja pod tytułem „Working through the Crisis” dotyczy działań na szczeblu globalnym i w Europie na rzecz złagodzenia skutków kryzysu 2009-2011. Był też jednym z kluczowych autorów flagowej publikacji Banku Światowego World Development Report, której edycja z 2009 r. dotyczyła kwestii związanych z pracą.

Przed rozpoczęciem pracy w Banku Światowym wykładał w Center for Development Economics w Williams College w Stanach Zjednoczonych. Był również dyrektorem na Uniwersytecie Pensylwanii, gdzie uzyskał stopień doktora ekonomii. Wcześniej studiował na Uniwersytecie Delhi w Indiach.

ZAKRES DOŚWIADCZENIA
  • Zabezpieczenia Socjalne i Praca
  • Jobs and Development