Trang này bằng:

VIDEO

  • Video: Để thành phố phát triển thông minh
Dean Cira, Chuyên gia về đô thị của Ngân hàng Thế giới trả lời các câu hỏi nhận được qua mạng xã hội về lợi ích và thách thức của đô thị hóa nhanh chóng ở các nước phát triển.