Press release

Báo cáo ghi nhận kinh tế Việt Nam chuyển biến tích cực, và gợi ý chính sách nhằm xử lý trở ngại tăng trưởng có tính chất cơ cấu.

Image
slideshow

Năm tài khóa 2017 đánh dấu một mốc lớn trong chương trình của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam.

Image
Video

Cộng đồng doanh nghiệp nay có cổng thông tin về quy định pháp lý và thủ tục cần thiết cho hoạt động xuất nhập khẩu.

Image
Api

Các chuyên gia

Ousmane Dione

Giám đốc Quốc gia, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam

Achim Fock

Giám đốc Điều phối danh mục và Hoạt động dự án, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam

Xem tất cả các chuyên gia Arrow

Kết nối với chúng tôi

Tin tức và Sự kiện

Api
Api

Chuyên đề

Image click
27 Tháng 9 Năm 2017

Giáo dục và đào tạo nhân lực phục vụ cải cách hệ thống y tế tại Việt Nam

Dự án sẽ góp phần tăng cường cả số lượng và chất lượng nguồn nhân lực y tế tuyến cơ sở ở những vùng khó khăn.

Image
13 Tháng 7 Năm 2017

Kinh tế tích cực, triển vọng trung hạn ổn định

Báo cáo mới ghi nhận chuyển biến kinh tế tích cực, dần lấy lại đà tăng trưởng, và gợi ý chính sách nhằm xử lý trở ngại tăng trưởng có tí...

Image
22 Tháng 5 Năm 2014

Báo cáo Việt Nam 2035

Báo cáo phác thảo con đường để Việt Nam trở thành một quốc gia giàu có và hiện đại, mang lại sự thịnh vượng cho mọi người đến năm 2035.

Image
Năng lượng 5 Tháng 4 Năm 2012

Dự án Thủy điện Trung Sơn: Đáp ứng nhu cầu thủy điện ngày càng tăng

Dự án sẽ đóng góp thêm 1.055 GWh vào lưới điện quốc gia, và tạo việc làm, cung cấp các dịch vụ cơ bản cho hơn 2.000 người dân sống ở khu ...

Image
7 Tháng 2 Năm 2012

Việt Nam: Trước và sau thực hiện dự án do Ngân hàng Thế giới hỗ trợ

Mô hình phát triển của Việt Nam giúp hàng triệu người thoát nghèo và cải thiện đời sống người dân. Một số kết quả đạt được nhờ các dự án ...

Cơ hội làm việc tại Việt Nam

Đăng ký để nhận bản tin điện tử