Việt Nam
VÀI NÉT VỀ QUỐC GIA


DỰ ÁN
Image
Thông qua một mô hình sáng tạo để xây dựng nhóm hỗ trợ gia đình, bao gồm một hướng dẫn viên người Điếc, một phiên dịch viên ngôn ngữ ký hiệu và một gíao viên người nghe, một dự án giáo dục
Xem tất cả các dự án »

BÁO CÁO
Image
Tuy đã gặt hái nhiều thành công và đứng trước vận hội lớn cả trong và ngoài nước nhưng ngành nông nghiệp Việt Nam cũng đang phải đối mặt với những thách thức lớn về dân số, kinh tế và môi trường.
Xem toàn bộ nghiên cứu »

CÁC KHOẢN VAY

Việt Nam: Các khoản cam kết theo năm tài khóa (đơn vị: triệu đô la)*

*Các khoản tín dụng bao gồm các cam kết IBRD và IDA

DỮ LIỆU VỀ QUỐC GIA


SƠ ĐỒ DỰ ÁN

Các chuyên gia

Ousmane Dione

Giám đốc Quốc gia, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam

Achim Fock

Giám đốc Điều phối danh mục và Hoạt động dự án, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam
Xem tất cả các chuyên gia »


KHO ẢNH
Ảnh khác »

Chuyên đề