САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ

Светска банка апелује на земље у развоју да очувају привредни раст, пошто је пут пред нама и даље трновит

14. јануар 2013.ВАШИНГТОН, 15. јануар 2013. године – Четири године након почетка глобалне финансијске кризе светска привреда је и даље крхка, а раст у земљама са високим дохотком је слаб. Земље у развоју треба да се усредсреде на унапређење потенцијала за раст њихових привреда, и да истовремено јачају додатне резерве за заштиту како би одговориле на ризике везане за Еврозону и фискалну политику Сједињених Држава, саопштава Светска банка у новообјављеном извештају Глобалне економске перспективе (енг. Global Economic Prospects - GEP).

"Привредни опоравак је и даље крхак и неизвестан, што баца сенку на перспективу брзог побољшања и повратак на снажнији привредни раст," рекао је председник Групације Светска банка Џим Јонг Ким. "Земље у развоју су до сада остале изузетно отпорне. Али ми не можемо да чекамо да земље са високим дохотком поново почну да расту, тако да морамо да наставимо да пружамо подршку земљама у развоју за улагање у инфраструктуру, у здравство, у образовање. То ће створити темељ за снажнији раст за који знамо да га могу остварити у будућности.”

Прошле године земље у развоју су забележиле неке од својих најнижих стопа економског раста у протеклој деценији, делимично због појачане неизвесности у еврозони у мају и јуну 2012. године. Од тада су се услови на финансијским тржиштима драстично побољшали. Међународни токови капитала ка земљама у развоју, који су у другом кварталу 2012. године пали за 30 одсто, опоравили су се и разлике у каматним стопама

на државне обвезнице (тзв. spread) пале су на испод својих дугорочних просечних нивоа од око 282 базна поена. Тржишта акција у земљама у развоју су од јуна забележила раст од 12,6 одсто, док су тржишта власничких хартија од вредности у земљама са високим дохотком забележила раст од 10,7 одсто. Међутим, одговор реалног сектора економије био је скроман. Производња у земљама у развоју је порасла, али је коче ниска улагања и слаба индустријска активност у напредним економијама.

“Од нада да ће опоравак бити у облику латиничног слова У, до оног у облику латиничног слова дупло В (W), за прогнозу глобалног раста почиње да понестаје слова. У ситуацији када се владе у земљама са високим дохотком боре да фискалне политике учине одрживијим, земље у развоју треба да се одупру покушајима да предвиде сваку осцилацију у развијеним земљама и да се, уместо тога, постарају да њихове фискалне и монетарне политике буду снажне и брзо реагују на домаће услове,” изјавио је Kaушик Басу, виши потпредседник и главни економиста Светске банке.

Према проценама Светске банке, глобални БДП је порастао за 2,3 одсто у 2012. години, у поређењу са очекивањем из јуна прошле године од 2,5 одсто. Очекује се да раст остане углавном непромењен на 2,4 одсто раста у 2013. години, пре него што постепено ојача и достигне 3,1 одсто у 2014., односно 3,4[1] одсто у 2015. години. Процењује се да је БДП у земљама у развоју порастао за 5,1 одсто у 2012., а пројектовано је да се повећа за 5,5 одсто у 2013., јачајући на 5,8 одсто у свакој од година 2014. и 2015. Прогнозе раста у земљама са високим дохотком су снижене у односу на раније прогнозе, на 1,3 одсто за 2012. и 2013., стабилизујући се на 2,0 одсто у 2014. и 2,3 одсто до 2015. године. Према садашњим пројекцијама, раст у еврозони ће се вратити на позитивне вредности тек 2014. године, при чему се очекује да БДП падне за 0,1 одсто у 2013., пре него што постепено достигне 0,9 одсто у 2014. години и 1,4 одсто у 2015.У целини гледано, очекује се да глобална трговина робама и услугама, која је порасла за свега 3,5 одсто у 2012., почне брже да расте, повећавајући се за 6,0 одсто у 2013. и 7,0 одсто до 2015. године.

“Слаба привредна активност у земљама са високим дохотком успорава раст у земљама у развоју, али снажна домаћа тражња и све јаче економске везе на релацији Југ-Југ представљају основ отпорности земаља у развоју – у толикој мери да су земље у развоју другу годину заредом заслужне за више од половине глобалног раста у 2012. години,” рекао је Ханс Тимер, директор Групе за развојне перспективе у Светској банци.

Ризици да дође до погоршања у глобалној економији су: застој у напретку у вези са кризом у еврозони, дужнички и фискални проблеми у Сједињеним Државама, могућност наглог успоравања инвестиција у Кини, и поремећај снабдевања нафтом на глобалном нивоу. Међутим, вероватноћа остварења ових ризика и њихових потенцијалних утицаја се смањила, а могућност за снажнији опоравак од очекиваног у земљама са високим дохотком се повећала.

Мада фискална одрживост није проблем у већини земаља у развоју, државни дефицити и дуг су много виши данас него у 2007. години.

“Да би се обезбедила отпорност на ризике да дође до погоршања, земље у развоју треба постепено да обнове исцрпљене фискалне и монетарне додатне резерве за заштиту, као и да  побољшају системе социјалне заштите и повећају безбедност хране,” рекао је Ендру Бернс, руководилац Тима за глобалну макроекономију и главни аутор извештаја.

Регионални преглед

Изгледи за раст за сваку земљу могу се наћи у комплетном извештају на: www.worldbank.org/globaloutlook

Раст у региону источне Азије и Пацифика пао је на процењених 7,5 одсто у 2012. години, са 8,3 одсто у 2011., углавном услед слабе спољне тражње и мера економске политике у Кини за обуздавање инфлације. Раст у региону, без Кине, је спорије опадао због снажне домаће тражње. Економска активност у читавом региону је порасла пред крај године када је дошло до стабилизације глобалних финансијских тржишта и релаксације мера економске политике у Кини. Пројектовано је да се регионални раст БДП-а убрза и достигне 7,9 одсто у 2013. години, пре него што се стабилизује на око 7,5 одсто до 2015. године, при чему ће привреда Кине порасти за 8,4 одсто у 2013. години, пре него што успори на 7,9 одсто до 2015. Када се изузме Кина, прогнозирани регионални раст је 5,9 одсто у просеку током периода 2013-2015. година, заснован на снажној домаћој тражњи и интензивираним светским трговинским токовима.

Раст БДП-а у Европи и централној Азији је, према проценама, нагло пао на 3 одсто у 2012. години са 5,5 одсто у 2011. пошто се регион суочио са значајним тешкоћама, укључујући и ослабљену спољну тражњу, смањење нивоа задужености од стране европских банака, сушу током лета и инфлаторне притиске које изазивају цене берзанских роба. Раст је највише успорен у земљама које имају снажне економске везе са еврозоном, мада је био релативно снажан у привредама богатим ресурсима којима су погодовале високе цене берзанских роба. Према пројекцијама, раст БДП-а у региону ће се опоравити и достићи 3,6 одсто у 2013. години и 4,3 одсто до 2015. године. Средњорочне перспективе региона ће пресудно зависити од напретка у решавању проблема везаних за екстерне (високи дефицити биланса текућих трансакција) и домаће (високи фискални дефицит, незапосленост и инфлација) неравнотеже, неконкурентност и структурна ограничења.

У региону Латинске Америке и Кариба БДП је опао на процењених 3 одсто у 2012. (са 4,3 одсто у 2011. години) због значајног пада домаће тражње у неким од највећих економија у региону  и ослабљеног спољног окружења. Процењује се да је у Бразилу, највећој привреди у региону, забележен раст од само 0,9 одсто у 2012. години. Очекује се да прилагодљивије окружење у погледу политика, снажнији капитални токови (нарочито СДИ) и јача спољна тражња доведу до просечног регионалног раста од 3,8 одсто у периоду 2013-2015. година. Реформе тржишта рада и пореске реформе које су у току у неким од већих економија, као и акција на подстицању улагању у инфраструктуру треба да помогну у решавању неких од структурних питања која ограничавају раст у овом региону.

Раст у региону Блиског истока и северне Африке и даље је погођен политичком неизвесношћу и немирима у неколико земаља. Процењује се да је регионални БДП порастао за 3,8 одсто у 2012. години (након пада од 2,4 одсто у 2011.), углавном услед раста производње нафте у Либији и континуиране снажне експанзије у Ираку. Раст у земљама региона које су увознице нафте је, међутим, и даље спор и процењује се на 2,5 одсто у 2012. години (2,4 одсто у 2011.) због слабог извоза и туризма, комбинованог са проблемима који су специфични за сваку од земаља, укључујући лошу жетву у Мароку, фискалне потешкоће у Јордану, као и наставак неизвесности и низак ниво резерви у Египту. Пројектовано је да регионални раст БДП-а опадне на 3,4 одсто у 2013. години, те да порасте на 4,3 одсто до 2015. године, под претпоставком да дође до попуштања садашње неизвесности и унутрашњих немира, јачања туризма и опоравка извоза региона са даљим стабилизовањем глобалне тражње.

У јужној Азији, раст је ослабио и процењује се да је износио 5,4 одсто у 2012. години (7,4 одсто у 2011.), углавном због наглог успоравања у Индији, где се раст БДП-а (мерен факторским ценама) прогнозира на 5,4 одсто у фискалној години која се завршава у марту 2013. године. Слаба глобална тражња погоршала је факторе специфичне за овај регион, укључујући и слабији раст инвестиција, несташице електричне енергије, неизвесности у вези са политикама и слабу сезону монсуна. Према пројекцијама, раст регионалног БДП-а ће изности 5,7 одсто у календарској 2013. години, односно 6,4 одсто у 2014. и 6,7 одсто у 2015. години, а покретач ће бити реформе политика у Индији, снажнија инвестициона активност, нормална пољопривредна производња и побољшање извозне тражње. У Индији је пројектован раст (по факторским ценама) од 6,4 одсто у фискалној 2013. години, који ће порасти на 7,3 одсто до 2015. године.

Раст у подсахарској Африци је и даље снажан и износио је 4,6 одсто у 2012.  години. Без Јужноафричке Републике, највеће економије у региону, БДП по производном методу обрачуна је порастао 5,8 одсто у 2012. години, при чему је трећина земаља региона имала раст од најмање 6 одсто. Снажна домаћа тражња, још увек високе цене берзанских роба, повећан обим извоза (због нових капацитета у сектору природних ресурса) и стабилни приливи дознака подржачо су раст у 2012. години. Међутим, експанзију су ограничили домаћи фактори, укључујући раније пооштравање монетарне политике (Кенија и Уганда), дуготрајне радне спорове (Јужноафричка Република) и политичке немире (Мали и Гвинеја Бисао). Према пројекцијама, раст у региону ће бити на нивоу свог просека од пре кризе од 5 одсто током периода 2013-15. година.

Комплетан извештај и пратећи подаци могу се наћи на www.worldbank.org/globaloutlook

[1] Коришћењем пондера из 2005. године за паритет куповне моћи, глобални раст би био 3,0 у 2012., 3,4 у 2013., односно 4,2 одсто у 2015. години.

 


 

Контакти за медије
У Вашингтону
Мерел Tак-Примдал
Тел. : +1 (202) 473-9516
mtuckprimdahl@worldbank.org
У Вашингтону
Индира Чанд
Тел. : +1 (202) 458-0434
ichand@worldbank.org
У Паризу
Валери Шевалије
Тел. : + 33-1-4069-3048
vchevalier@worldbank.org


Саопштење бр.:
2013/221/DEC