Kontaktet e zyrës së vendit
Tel. (355 4) 2280 650/1, Faks (355 4) 2240 590

Rr."Ibrahim Rugova", Nr. 34, Tiranë, Shqipëri
agjokutaj@worldbank.org

1818 H Street NW, Washington, DC 20433

Washington, +1 202-458-2736

Qëndroni të lidhur
Kjo faqe në:

Shqipëria Studime

E PARAQITUR

BOTUAR Së FUNDMI

Analiza Institucionale dhe e Qeverisjes (IGR)
01 prill 2012

Despite several attempts at reform, immovable property rights in Albania are not adequately secure and represent an important governance challenge. Problems have resulted from incomplete first title registration,...

Studimi i përgjithshëm ekonomik, makroekonomik dhe i zhvillimit
01 nëntor 2010

Since 1998 Albania has experienced an important transformation that has lifted it into the ranks of upper middle income countries and has allowed a sharp reduction in poverty. Growth averaged more than 6 percent ...

Raporti i ESMAP-it
Fay Marianne01 nëntor 2009

Many countries are increasingly vulnerable to destructive weather events, floods, droughts, windstorms, or other parameters. The vulnerability is driven in part by recent extremes in climate variability but also ...

Vlerësimi i Klimës së Investimeve (ICA)
01 tetor 2009

Commitment to structural reforms and to economic stabilization has enabled high rates of gross domestic product (GDP) growth in Albania since the start of transition, and consequent reductions in poverty. The...

Vlerësimi i Klimës së Investimeve (ICA)
01 tetor 2009

Commitment to structural reforms and to economic stabilization has enabled high rates of gross domestic product (GDP) growth in Albania since the start of transition, and consequent reductions in poverty. The...

sektori privat

Ky profil ekonomik i botimit Të bësh biznes paraqet indikatorët për Shqipërinë në dhjetë fusha të ciklit të biznesit duke i krahasuar ato me botën (ang.) Lexoni më shumë »

Ekspertë
Përfaqësuese e Përhershme e Bankës Botërore në Shqipëri
Lorena Kostallari
Drejtuese e Lartë Projektesh, Zhvillimi Njerëzor
SHËNDETI

Pagesat informale në sistemin shëndetësor shqiptar (ang.) Lexoni më shumë »