Shqipëria Studime

Api

Api
sektori privat
Image

Të bësh biznes 2016

Ky profil ekonomik i botimit Të bësh biznes paraqet indikatorët për Shqipërinë në dhjetë fusha të ciklit të biznesit duke i krahasuar ato me botën (ang.)


Ekspertë

Drita Dade

Senior Natural Resources Management Specialist

Gazmend Daci

Senior Energy Specialist
Shikoni të gjithë ekspertët »

SHËNDETI

Pagesat informale në sistemin shëndetësor shqiptar

Pagesat informale në sistemin shëndetësor shqiptar (ang.)