Kontaktet e zyrës së vendit
Tel. (355 4) 2280 650/1, Faks (355 4) 2240 590

Rr."Ibrahim Rugova", Nr. 34, Tiranë, Shqipëri

agjokutaj@worldbank.org
1818 H Street NW, Washington, DC 20433

Washington, +1 202-458-2736

Qëndroni të lidhur
Kjo faqe në:

Shqipëria Studime

SPECIALE
BOTUAR Së FUNDMI
sektori privat

Ky profil ekonomik i botimit Të bësh biznes paraqet indikatorët për Shqipërinë në dhjetë fusha të ciklit të biznesit duke i krahasuar ato me botën (ang.) Lexoni më shumë »

Ekspertë
Përfaqësuese e Përhershme e Bankës Botërore në Shqipëri
Lorena Kostallari
Drejtuese e Lartë Projektesh, Zhvillimi Njerëzor
SHËNDETI

Pagesat informale në sistemin shëndetësor shqiptar (ang.) Lexoni më shumë »