Shqipëria Studime


sektori privat
Image

Të bësh biznes 2016

Ky profil ekonomik i botimit Të bësh biznes paraqet indikatorët për Shqipërinë në dhjetë fusha të ciklit të biznesit duke i krahasuar ato me botën (ang.)


Ekspertë

Tahseen Sayed

Përfaqësuese e Përhershme e Bankës Botërore në Shqipëri

Lorena Kostallari

Drejtuese e Lartë Projektesh, Zhvillimi Njerëzor
Shikoni të gjithë ekspertët »

SHËNDETI

Pagesat informale në sistemin shëndetësor shqiptar

Pagesat informale në sistemin shëndetësor shqiptar (ang.)