Shqipëria
VENDI ME NJË VËSHTRIM


PROJEKT
Image
Ky projekt do të ndihmojë në hapjen e vendeve të reja të punës, rritjen e të ardhurave dhe do të mbështesë zhvillimin e ekonomisë lokale në zona të përcaktuara në jugun të Shqipërisë, i njohur si destinancioni
Shihni të gjitha projektet »

RAPORT
Image
Shqipëria ka shënuar përmirësime rrënjësore në tre lëndë. Përmirësimet e shënuara në matematikë dhe shkencë midis viteve 2009-2015 janë më shumë se një vit shkollor, ndërsa në lexim përmirësimet janë të barabarta sa një gjysëm
Image
Profili ekonomik paraqet treguesit e Të bërit biznes në Shqipëri. Përmes ofrimit të të dhënave nga ekonomi të vendeve të tjera (të krahasueshme) ky profil mundëson krahasime me to.
Shihni të gjitha raportet »

HUADHËNIA

Shqipëria: Angazhimet financiare për vit fiskal (në milionë dollarë)*

*Shumat përfshijnë angazhimet financiare nga IBRD dhe IDA deri më

TË DHËNAT E VENDIT
Subscribe to updates

HARTA E PROJEKTIT


Ekspertë

Maryam Salim

Përfaqësuesja e re e Bankës Botërore në Shqipëri

Drita Dade

Specialiste e Lartë e Menaxhimit të Burimeve Natyrore

Gazmend Daci

Specialist i Lartë për Energjinë
Shikoni të gjithë ekspertët »


GALERI FOTOSH
Më shumë foto... »

MË THELLË