Shqipëria
VENDI ME NJË VËSHTRIM


PROJEKT
Projekti synon uljen e kohës dhe të kostove të ofrimit të shërbimeve publike për qytetarët përmes shërbimeve online, pakësimit të korrupsionit dhe etikës administrative ndaj qytetarit gjatë ofrimit të shërbimeve publike.
Shihni të gjitha projektet »

RAPORT
Raporti analizon mundësitë për konsolidimin fiskal, si për të ardhurat dhe shpenzimet, si dhe mënyrat e përmirësimit të eficiencës dhe cilësisë së shpenzimeve publike në Shqipëri (ang.)
Shihni të gjitha raportet »

HUADHËNIA

Shqipëria: Angazhimet financiare për vit fiskal (në milionë dollarë)*

*Shumat përfshijnë përfshijnë angazhimet financiare nga IBRD dhe IDA

TË DHËNAT E VENDIT
Të dhëna nga Banka Botërore
HARTA E PROJEKTIT

Ekspertë

Tahseen Sayed

Përfaqësuese e Përhershme e Bankës Botërore në Shqipëri

Lorena Kostallari

Drejtuese e Lartë Projektesh, Zhvillimi Njerëzor
Shikoni të gjithë ekspertët »


GALERI FOTOSH
Më shumë foto... »

MË THELLË