Kontaktet e zyrës së vendit
Tel. (355 4) 2280 650/1, Faks (355 4) 2240 590

Rr."Ibrahim Rugova", Nr. 34, Tiranë, Shqipëri

agjokutaj@worldbank.org
1818 H Street NW, Washington, DC 20433

Washington, +1 202-458-2736

Qëndroni të lidhur
Kjo faqe në:
PROJEKT
  • Projekti për Mirëmbajtjen dhe Sigurinë Rrugore
    Projekti për Mirëmbajtjen dhe Sigurinë Rrugore synon të ruajë e mirëmbajë kushtet, si dhe të përmirësojë sigurinë e rrjetit rrugor, të forcojë menaxhimin e qëndrueshëm dhe efficient të vlerave të rrugëve dhe kushteve të sigurisë në përfitim të përdoruesve të tyre (ang.) Lexoni më shumë »
RAPORT
HUADHËNIA
Shqipëria: Angazhimet financiare për vit fiskal (në milionë dollarë)*
*Shumat përfshijnë angazhimet financiare nga IBRD dhe IDA deri më
TË DHËNAT E VENDIT
Të dhëna nga Banka Botërore
HARTA E PROJEKTIT
Ekspertë
Përfaqësuese e Përhershme e Bankës Botërore në Shqipëri
Lorena Kostallari
Drejtuese e Lartë Projektesh, Zhvillimi Njerëzor
GALERI FOTOSH
MË THELLË
Zhvillimi shoqëror
Tani në Shqipëri informacione të rëndësishme gjenden vetëm pak sekonda larg atyre që kanë më shumë nevojë për to në kuadër të një projekti të ri që po organizon dekada të tëra dokumentesh.
Raporti i rregullt ekonomik për Evropën Juglindore
Ekonomia botërore
Numri i tretë në serinë e Raportit të rregullt ekonomik për Evropën Juglindore fokusohet në ndikimet e recesionit të dyfishtë në Ballkanin Perëndimor
Ekonomia botërore
Raporti dokumenton arritjet mbresëlënëse të modelit evropian të rritjes gjatë 50 viteve të fundit. (ang.)
Energjia dhe minierat
Një treg i ri energjie siguron furnizim me energji të pastër dhe të sigurt. (ang)
Ndryshimi i klimës
Një vështrim i një vlerësimi pilot mbi cënueshmërinë rreziqet dhe përshtatjen e sektorit energjetik shqiptar për të rritur ndërgjegjësimin (ang)