Shqipëria
VENDI ME NJË VËSHTRIM


PROJEKT
Image
Projekti synon uljen e kohës dhe të kostove të ofrimit të shërbimeve publike për qytetarët përmes shërbimeve online, pakësimit të korrupsionit dhe etikës administrative ndaj qytetarit gjatë ofrimit të shërbimeve
Shihni të gjitha projektet »

RAPORT
Image
Raporti analizon mundësitë për konsolidimin fiskal, si për të ardhurat dhe shpenzimet, si dhe mënyrat e përmirësimit të eficiencës dhe cilësisë së shpenzimeve publike në Shqipëri (ang.)
Shihni të gjitha raportet »

HUADHËNIA

Shqipëria: Angazhimet financiare për vit fiskal (në milionë dollarë)*

*Shumat përfshijnë angazhimet financiare nga IBRD dhe IDA deri më

TË DHËNAT E VENDIT
Subscribe to updates

HARTA E PROJEKTIT


Ekspertë

Drita Dade

Senior Natural Resources Management Specialist

Gazmend Daci

Senior Energy Specialist
Shikoni të gjithë ekspertët »


GALERI FOTOSH
Më shumë foto... »

MË THELLË
Welcome