Shqipëria
VENDI ME NJË VËSHTRIM


PROJEKT
Projekti i Rimëkëmbjes së Energjisë ka për qëllim përmirësimin e furnizimit të vazhdueshëm me energji dhe qëndrueshmërinë financiare të sektorit energjetik në Shqipëri (ang.)
Shihni të gjitha projektet »

RAPORT
Raporti analizon mundësitë për konsolidimin fiskal, si për të ardhurat dhe shpenzimet, si dhe mënyrat e përmirësimit të eficiencës dhe cilësisë së shpenzimeve publike në Shqipëri (ang.)
Shihni të gjitha raportet »

HUADHËNIA

Shqipëria: Angazhimet financiare për vit fiskal (në milionë dollarë)*

*Shumat përfshijnë përfshijnë angazhimet financiare nga IBRD dhe IDA

TË DHËNAT E VENDIT
Të dhëna nga Banka Botërore
HARTA E PROJEKTIT

Ekspertë

Tahseen Sayed

Përfaqësuese e Përhershme e Bankës Botërore në Shqipëri

Lorena Kostallari

Drejtuese e Lartë Projektesh, Zhvillimi Njerëzor
Shikoni të gjithë ekspertët »


GALERI FOTOSH
Më shumë foto... »

MË THELLË