Moldova Prezentare generală

 • REPUBLICA MOLDOVA

  2016

  Populația, milioane

  3,6

  PIB, miliarde de dolari SUA

  6,75

  PIB per locuitor, dolari SUA

  1.900

  Înscrierile școlare, ciclul primar (% brute) (2016)

  91,8

  Speranța de viață la naștere, ani (2015)

  71,5

  Republica Moldova este o economie cu venituri mici-mijlocii. Deși este cea mai săracă țară din Europa, Moldova a realizat progrese substanțiale.

  în raport cu reducerea sărăciei și promovarea creșterii economice incluzive de la începutul anilor 2000. Economia a crescut în medie cu 5 la sută anual și a fost determinată de consum și alimentată de remitențe. Remitențele constituie o pătrime din PIB – una dintre cele mai mari cote din lume.

  Integrarea europeană a constituit baza agendei guvernamentale de reforme ale politicilor. Acordul de Asociere și Acordul de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător între Republica Moldova și Uniunea Europeană (UE) au fost semnate în iunie 2014. Sistemul politic vulnerabil, societatea polarizată, mediul extern advers și șocurile climatice sunt cele mai mari provocări economice ale Republicii Moldova.

  Transparența, responsabilizarea și corupția reprezintă îngrijorări substanțiale. În condițiile datoriei publice mai mari și încrederii deteriorate a mediului de afaceri, cadrul macroeconomic a fost prejudiciat considerabil, în timp ce suportul bugetar extern a fost reluat doar în 2016, după realizarea unui acord cu Fondul Monetar Internațional (FMI). Stabilizarea macroeconomică și fiscală este, de asemenea, o provocare importantă pe termen scurt.

  Următoarele alegeri parlamentare sunt planificate pentru 2018 și Guvernul dispune de un interval scurt de oportunitate pentru implementarea unor propuneri ambițioase în cadrul reformei administrației publice și a climatului investițional.

  Republica Moldova trebuie să soluționeze și alte provocări importante. Emigrarea masivă, în tandem cu ratele fertilității în descreștere, a redus populația cu 2 la sută anual și a accelerat ritmul îmbătrânirii în Moldova, generând presiuni asupra sistemului de pensii.

  Ultima actualizare: 05 mai 2017

 • Nr. de proiecte BM

  8

  Angajamente nete IBRD

  83,1 milioane de dolari SUA

  Angajamente nete IDA

  250,2 milioane de dolari SUA

  Portofoliul contractat al IFC

  53,8 milioane de dolari SUA (50,9 milioane de dolari SUA în sold)

  Expunerea MIGA

  24,6 milioane de dolari SUA în 4 proiecte

  GEF

  4,4 milioane de dolari SUA, 1 grant

  GRUPUL BĂNCII MONDIALE ȘI MOLDOVA

  Strategia de parteneriat cu țara (SPT) pentru perioada anilor financiari 2014-17 oferă sprijin printr-o combinație de servicii analitice, recomandări și finanțare, cu scopul reducerii sărăciei și promovării prosperității comune prin: creșterea competitivității; consolidarea capitalului uman și minimizarea riscurilor sociale; și promovarea Moldovei verzi, curate și rezistente.

  Un nou Cadru de parteneriat cu țara (CPT) este în proces de elaborare pentru a susține tranziția emergentă a Republicii Moldova spre un model de creștere nou, mai sustenabil și mai incluziv. Bazându-se pe prioritățile naționale și pe Diagnosticul sistematic de țară, precum și pe rezultatele obținute în SPT, trei priorități strategice – consolidarea supremației legii și responsabilizarea instituțiilor economice, îmbunătățirea accesului incluziv, a eficienței și calității serviciilor publice, și sporirea calității și relevanței educației și formării pentru competențe relevante pe piața muncii – definesc și informează cei trei piloni ai CPT: guvernanța economică, guvernanța în sectorul serviciilor și dezvoltarea competențelor. Schimbările climatice constituie, de asemenea, o temă transversal.

  ACCENTELE PROGRAMULUI

  Republica Moldova se luptă cu consecințele moștenirii unor proceduri excesive și redundante și a unei birocrații ample, care se soldează cu întârzieri în oferirea serviciilor publice. După adoptarea unei strategii de transformare electronică câțiva ani în urmă, țara a lucrat în direcția instituirii unor procese mai deschise și mai puțin împovărătoare. Tehnologiile moderne și decizia Republicii Moldova de a fi mai aproape de UE semnifică schimbări intenționate să abiliteze cetățenii, să îmbunătățească serviciile publice și să ofere asistență pentru dezvoltarea afacerilor.

  Proiectul Transformarea electronică a guvernării sprijinit de Bancă, în sumă de 20 milioane de dolari SUA, oferă populației acces neîntrerupt la servicii publice și acte guvernamentale. Crearea unei piste electronice asigură un proces decizional transparent. De asemenea, în rezultat vor fi obținute servicii mai rapide și mai eficiente. Moldova a câștigat mai multe premii internaționale, inclusiv de la Transparency International, pentru activitatea desfășurată cu suportul Băncii în acest domeniu.

  Domeniile de suport în cadrul proiectului au vizat infrastructura guvernamentală comună (MCloud) și un număr selectat de servicii guvernamentale electronice, aplicații și platforme comune. 39 instituții publice și-au migrat sistemele informaționale pe MCloud, adică circa 50 la sută din toate autoritățile publice centrale. Economii estimate în sumă de 1,8 milioane de dolari SUA au fost generate pentru agențiile utilizatoare de MCloud pe parcursul ultimilor trei ani.

  Crearea capacității pentru guvernare electronică prin instruirea a 2.461 de funcționari publici a inclus lansarea Portalului Guvernamental al Datelor Deschise și a Portalului Guvernamental al Serviciilor Publice, facilitând interacțiunea unui număr de peste 495.000 persoane (din care 51,8 la sută femei) cu guvernul.

  28 de servicii sectoriale și inter-sectoriale favorizante au fost lansate, iar pentru cele mai populare produse, adică, aplicațiile e-cazier și e-licențiere, aproximativ 99 la sută din clienți au marcat tranziția spre solicitare online. Aceasta a redus substanțial povara administrativă și oportunitățile pentru corupție. Preluarea serviciilor electronice publice a atins un nivel de 27 la sută (în grupul de vârstă de 26-35 de ani) și cota utilizatorilor satisfăcuți de calitatea serviciilor constituie aproximativ 66 la sută.

  Ultima actualizare: 05 mai 2017

 • Economie 

  EVOLUȚIILE ECONOMICE RECENTE

  Economia Republicii Moldova s-a recuperat de pe urma recesiunii din 2015 cu o creștere de 4,1 la sută în 2016. Salariile mai mari și recolta bună în agricultură au susținut consumul privat și creșterea stocurilor, contribuind cumulativ cu 5,4 la sută la creșterea totală. În același timp, contribuțiile exporturilor nete (-1,3 la sută) și a investițiilor fixe au rămas negative (-1,1 la sută) odată ce accesul la finanțare a rămas constrâns. Pe partea producției, agricultura (creștere de 18,2 la sută) și sectoarele comerciale au constituit sursele principale ale creșterii (ambele contribuind cu 3,1 la sută), în timp ce valoarea adăugată a sectorului financiar a rămas negativă (-0,9 la sută) datorită activității de intermediere slabe.

  În mare parte datorită efectului de bază, din septembrie 2016 inflația a fost situată sub limitele coridorului-țintă, înregistrând cele mai mici cote în decembrie 2016 (2,4 la sută), până a reveni la limitele țintă. În februarie 2017, inflația a înregistrat 4,7 la sută de la an la an. Banca Națională a Moldovei a stopat politica monetară acomodantă de la începutul anului 2016 și rata dobânzii de bază a fost stabilită la nivel de 9 la sută începând cu luna octombrie. 

  Un acord cu FMI și asistența financiară de la Banca Mondială, UE și România au redus constrângerile financiare ale Guvernului în a doua jumătate a anului 2016. Totuși, executarea bugetului (1,8 la sută din deficitul PIB) s-a situat cu mult sub nivelul planificat (3,2 la sută), deoarece unele cheltuieli nu au fost finanțate în totalitate din cauza debursării sprijinului bugetar extern la sfârșitul lunii decembrie. Cheltuielile publice au fost reduse cu aproape 2 la sută în termeni reali, preponderent prin cheltuieli de capital mai mici, deoarece cheltuielile sociale și salariile au fost menținute la cotele preconizate în buget.

  Creșterea sporită a salariilor și nivelurile de ocupare a forței de muncă au redus rata sărăciei moderate (5 dolari SUA/zilnic, paritatea puterii de cumpărare (PPC) 2005) cu 2 la sută în 2015, înregistrând 38,2 la sută. Rata sărăciei extreme (2,5 dolari SUA/zi, PPC 2005) a fost stabilă la nivel de 2,9 la sută. Scăderea șomajului, creșterea robustă a salariilor reale, prețurile mai mici și cheltuielile sociale stabile au șanse să genereze în 2016 o reducere a nivelurilor sărăciei.

  PERSPECTIVELE ECONOMICE

  Susținut de consum și de stimulentele fiscale, ritmul creșterii economice va fi menținut în 2017. Un an agricol bun va stimula creșterea până la nivel de 4 la sută în 2017. Urmare a sub-executării bugetului în 2016, cu asistență externă deblocată în 2017, deficitul fiscal se va mări cu 0,7 puncte procentuale, până la -2,5 la sută din PIB.

  Presiunile inflaționiste generate de creșterea lichidității în sistem, ajustarea tarifelor la utilități și redresarea activității economice vor fi mai mari în prima jumătate a anului, determinând situarea inflației la limitele superioare ale coridorului-țintă. În a doua jumătate a anului, se preconizează o atenuare a presiunilor inflaționiste, care vor constitui în medie 4,9 la sută anual.

  Pe termen mediu, creșterea va încetini până la un nivel de 3,7 la sută în 2018 și 3,5 la sută în 2019. Cazul de bază presupune o redresare modestă a nivelului de remitențe, o poziție fiscală favorabilă și îmbunătățirea intermedierii financiare și a mediului de afaceri. Cu desfășurarea alegerilor parlamentare în 2018, se estimează creșterea deficitului fiscal până la 3 la sută din PIB.

  Se preconizează în continuare scăderea sărăciei pe fundalul creșterii PIB-ului și a salariilor și al unui spațiu fiscal mai amplu. Totuși, se anticipează încetinirea ritmului de reducere a sărăciei datorită majorării tarifelor la utilități, presiunilor inflaționiste și deficiențelor structurale continue pe piața muncii. Pe parcursul perioadei de prognoză și până în 2019, se estimează o scădere a ratei sărăciei de 5 dolari SUA/zilnic PPC cu aproximativ 5 puncte procentuale suplimentare.

  Ultima actualizare: 05 mai 2017

 • Agent termic pentru Chișinău, cu facturi mai mici emisii de carbon reduse.

  Temperatura medie în capitala Republicii Moldova, Chișinău, este de -5 grade Celsius în lunile ianuarie și februarie. Conform unei analize a Băncii Mondiale, în fiecare perioadă ianuarie-martie, o cincime din cheltuielile moldovenilor revin cheltuielilor pentru energie, în special pentru agentul termic. Pe parcursul întregului an, cei mai săraci 20 la sută din moldoveni cheltuiesc peste 20 la sută din veniturile lor pentru energie.

  Proiectul Îmbunătățirea sistemului de alimentare centralizată cu energie termică (SACET) contribuie la îmbunătățirea eficienței operaționale și a viabilității financiare a companiei de furnizare a agentului termic în Chișinău.

  Proiectul a finanțat o nouă stație de pompare la Termoelectrica SA. Contractul a fost implementat timp de opt luni și s-a soldat cu economii enorme de energie, contribuind la un nivel redus al facturilor. Suplimentar, s-a atestat o reducere de 48,5 la sută a emisiilor de CO2. Locuitorii blocurilor de apartamente din Chișinău apreciază noile contoare individuale de energie termică finanțate de proiectul SACET, deoarece acum pot opri încălzirea în loc să deschidă ferestrele pentru a răcori încăperile.

  Pentru a îmbunătăți sustenabilitatea financiară a companiei Termoelectrica, Banca Mondială, în colaborare cu FMI, a oferit agenției de reglementare ANRE recomandări cu privire la tarife. De asemenea, Banca Mondială a oferit guvernului recomandări privind modalitatea de utilizare a prestațiilor sociale direcționate – ajutorul social pentru perioada rece a anului și Ajutor Social – pentru a diminua impactul majorării tarifelor asupra celor mai sărace grupuri. Cu toate acestea, datoriile companiei Termoelectrica continuă să reprezinte o amenințare pentru durabilitatea sa.

  Banca Mondială a finalizat două studii analitice în acest sector. Studiul sectorial „Moldova: Opțiuni ale pieței energiei electrice” oferă recomandări privind îmbunătățirea securității energetice prin intermediul interconexiunilor cu UE. „Analiza tarifelor și a accesibilității la energia termică și electrică” are drept scop informarea dialogului de politici privind reformele sectoriale și oferirea asistenței sociale pentru a asigura funcționarea durabilă a sectorului și furnizarea serviciilor.

  Ultima actualizare: 05 mai 2017


ÎMPRUMUT

Moldova: Angajamente per an fiscal (în milioane de dolari)*

*Sumele includ angajamentele BIRD şi IDA


Rămâneţi conectat

Alte resurse

Persoane de contact în biroul de ţară

Chişinău, (373 22) 262-262
Strada Puskin, 20/1, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova, Fax: (373 22) 262-236
moldova_contact@worldbank.org
Washington, +1 202-458-2736
1818 H Street NW, Washington, DC 20433