Энэ хуудасны хэл:

Видео

Монгол даяар бяцхан зохиогчдийг бий болгох нь

ДБ-ны дэмжлэгтэй Хөдөөгийн Боловсролын Хөгжил \ХБХ\ Төслийн хүрээнд сурагчдыг амьдралынхаа тухай өгүүлэх бяцхан ном хийхийг хөхүүлэн дэмжиж, хүүхдийн боловсролын түвшинг дээшлүүлжээ.