Энэ хуудасны хэл:

ВИДЕО

  • Монгол даяар бяцхан зохиогчдийг бий болгох нь
ДБ-ны дэмжлэгтэй Хөдөөгийн Боловсролын Хөгжил \ХБХ\ Төслийн хүрээнд сурагчдыг амьдралынхаа тухай өгүүлэх бяцхан ном хийхийг хөхүүлэн дэмжиж, хүүхдийн боловсролын түвшинг дээшлүүлжээ.