Суурин төлөөлөгчийн газрын хаяг, утас
+(976) 7007 8200

Монгол дахь Суурин Төлөөлөгчийн Газар, Дэлхийн Банк, Сеүлийн гудамж 4, MCS Плаза 5 давхар

+1 202-473-4709

1818 H Street, N.W., Washington, DC 20433 U.S.A.

eastasiapacific@worldbank.org
Энэ хуудасны хэл:

Үр дүн

ОНЦЛОХ МЭДЭЭ
СҮҮЛИЙН ИЛЭРЦҮҮД
6

6 аймаг болон Халдварт өвчин судлалын Үндэсний төв дээр амьсгалын замын халдварт өвчний сэхээн амьдруулах тасгийг чадавхижуулсан.

Эх сурвалж »

дүгнэлт

Төсөл нь хөдөөгийн малчид болон эрчим хүчний сүлжээнд холбогдоогүй сумдын оршин суугчдад найдвартай эрчим хүчний хүртээмжийг нэмэгдүүлсэн. Цааш нь унших »