Контакт од Канцеларијата на Светска банка во земјата
Ул. Ленинова 34, 1000 Скопје

Република Македонија

Тел: +389 2 55 15 230, +389 2 3117 159 Факс: +389 2 55 15 240

abozinovska@worldbank.org

Оваа страница на:
ПРОЕКТ
Програма за гаранцијата заснована на политики за јавна потрошувачка

Проектот помага во подобрување на ефикасноста на јавната потрошувачка преку зајакнување на јавното финансиско управување, ефикасност на здравствените услуги и социјалната заштита. (анг.)  Прочитај повеќе »

ИЗВЕШТАЈ
Извештај за прогресот на Стратегијата за партнерство со земјата

Извештајот за прогресот ја оценува имплементацијата на заедничката Стратегија за партнерство со земјата за периодот 2011-2014 година за Македонија (анг.)  Прочитај повеќе »

ДАВАЊЕ ЗАЕМИ

Република Македонија: Одобрен износ по фискална година (во милиони американски долари)*

Износот вклучува одобрени износи од Меѓународната банка за обнова и развој (IBRD) и Меѓународното здружение за развој (IDA)

ПОДАТОЦИ ЗА ЗЕМЈАТА
Податоци од Светска банка
ДЕТАЛНО
Животна средина
Напорите на Македонија да постигне зелен раст се поддржани со Програма која обезбедува анализи, тренинг и совети до владата.
Транспорт
Македонија се наоѓа на еден од најважните европски меѓународни патишта - Коридор X (анг.)
Законодавство и регулативи
Новиот систем им овозможува на граѓаните да го обезбедат нивниот недвижен имот и да пристапат до финансирањето (анг.)
Глобална економија
Македонија постигна многу за 20 години - го зголеми опфатот во училиштата, ја намали бирократијата за бизнисот (анг.)
Eнергетскиот сектор во Македонија
Енергија и рударство
Групацијата Светска банка продолжува да соработува со Владата на Република Македонија во надградба и подобрување на енергетскиот сектор преку низа инвестиции и иницијативи.