Контакт од Канцеларијата на Светска банка во земјата
Ул. Ленинова 34, 1000 Скопје

Република Македонија

Тел: +389 2 55 15 230, +389 2 3117 159 Факс: +389 2 55 15 240
Оваа страница на:
ПРОЕКТ
ИЗВЕШТАЈ
ДАВАЊЕ ЗАЕМИ
Република Македонија: Одобрен износ по фискална година (во милиони американски долари)*
Износот вклучува одобрени износи од Меѓународната банка за обнова и развој (IBRD) и Меѓународното здружение за развој (IDA)
ПОДАТОЦИ ЗА ЗЕМЈАТА
Податоци од Светска банка
МАПА НА ПРОЕКТИ
Стручни лица
Goran Tinjic
Виш оперативен службеник – Босна и Херцеговина и Црна Гора; В.Д. Директор на Канцеларијата на Светска банка во Македонија
Bojana Naceva
Виш специјалист за образование
Фото галерија
ДЕТАЛНО
Животна средина
Напорите на Македонија да постигне зелен раст се поддржани со Програма која обезбедува анализи, тренинг и совети до владата.
Македонија: реформи за посилна економија
Глобална економија
Развој на производство со високо додаена вредност создава работни места во земјата преку надворешен извоз, со што се зголемува конкуретноста на земјата со другите пазари.
Законодавство и регулативи
Новиот систем им овозможува на граѓаните да го обезбедат нивниот недвижен имот и да пристапат до финансирањето (анг.)
Глобална економија
Македонија постигна многу за 20 години - го зголеми опфатот во училиштата, ја намали бирократијата за бизнисот (анг.)
Eнергетскиот сектор во Македонија
Енергија и рударство
Групацијата Светска банка продолжува да соработува со Владата на Република Македонија во надградба и подобрување на енергетскиот сектор преку низа инвестиции и иницијативи.