Skip to Main Navigation
Video4 Tháng 4 Năm 2016

Việt Nam: Dự án khỏe mạnh là dự án tươi sáng

Dự án Thủy điện Trung Sơn do Ngân hàng Thế giới hỗ trợ đang triển khai một chương trình chăm sóc sức khỏe toàn diện để nâng cao sức khỏe cho cả công nhân và người dân sống trong vùng dự án.