Việt Nam: Dự án khỏe mạnh là dự án tươi sáng

4 Tháng 4 Năm 2016

Dự án Thủy điện Trung Sơn do Ngân hàng Thế giới hỗ trợ đang triển khai một chương trình chăm sóc sức khỏe toàn diện để nâng cao sức khỏe cho cả công nhân và người dân sống trong vùng dự án.