Skip to Main Navigation
Video25 Tháng 9 Năm 2015

Chung tay trong cuộc chiến phòng chống tham nhũng tại Việt Nam

Người dân và các tổ chức cấp địa phương tại Việt Nam đã cùng chung tay triển khai các dự án sáng tạo trong một chương trình do Ngân hàng Thế giới hỗ trợ nhằm tăng cường minh bạch, trách nhiệm giải trình, liêm chính, và giảm tham nhũng.