Skip to Main Navigation
THÔNG CÁO BÁO CHÍ 20 Tháng 9 Năm 2018

Văn phòng Chính phủ và Ngân hàng Thế giới hợp tác đổi mới thủ tục hành chính và triển khai chính phủ điện tử.

Hà Nội, ngày 20/10/2018 – Hôm nay Văn phòng Chính phủ và Ngân hàng Thế giới đã ký văn kiện Khung Đối tác thể hiện mong muốn hợp tác nhằm hiện đại hóa và tăng cường hiệu quả, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong công tác điều hành của chính phủ. Theo đó, Ngân hàng Thế giới sẽ giúp Văn phòng Chính phủ thực hiện đổi mới thủ tục hành chính và triển khai chính phủ điện tử trong giai đoạn 2018-2020.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã tham dự sự kiện này và chứng kiến lễ ký giữa Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng và Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, ông Ousmane Dione.

“Đổi mới thủ tục hành chính và triển khai chính phủ điện tử sẽ giúp nâng cao hiệu quả chính phủ, nâng cao chất lượng dịch vụ và giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp.” ông Ousmane Dione, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam nói. “Ngân hàng Thế giới cam kết hỗ trợ Văn phòng Chính phủ về mặt kỹ thuật, huy động thêm các nguồn lực khác, và tận dụng kinh nghiệm của chính chúng tôi trong quá trình giúp các nước khác thực hiện đổi mới thể chế, và xây dựng chính phủ điện tử hướng tới một nền kinh tế số.”

Hai bên đã cam kết chia sẻ kiến thức, ý tưởng, bài học kinh nghiệm, và cùng thực hiện nghiên cứu, đánh giá và các hoạt động khác mà hai bên cùng quan tâm nhằm thực hiện và hoàn thành các mục tiêu đã đề ra. Hai bên cũng sẽ thu hút sự tham gia và hợp tác cùng các bên liên quan khác.

Trong quá trình thực hiện Khung Đối tác vừa ký hai bên sẽ huy động nguồn lực về con người, tài chính và sự hỗ trợ của các chuyên gia quốc tế và trong nước trong từng lĩnh vực liên quan đến chính phủ điện tử, nội các điện tử, lấy ý kiến điện tử và dịch vụ điện tử.

Khung Đối tác này được hỗ trợ bởi Đối tác Chiến lược giữa Chính phủ Ốtxtrâylia và Ngân hàng Thế giới. Chính phủ Ốtxtrâylia và Ngân hàng Thế giới cùng bày tỏ sự vui mừng được hỗ trợ Văn phòng Chính phủ và Chính phủ Việt Nam trong việc phát triển và thực hiện nghị quyết về chính phủ điện tử trong giai đoạn 2018-2020 và tới 2025.

Để biết thêm thông tin, xin liên hệ:

Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam

Nguyễn Hồng Ngân,                             nnguyen5@worldbank.org

Cán bộ truyền thông cao cấp                +842439346600


Api
Api